*
logo
*

Vedlejší věty (úvod) - souvětí souřadné a podřadné

PRE Vydáno dne 06.01.2020

Co znamenají výrazy jako věta jednoduchá, souvětí, věta hlavní a vedlejší. Které spojky se kdy používají a jak mění či nemění slovosled.Vedlejší věty (úvod) – souvětí souřadné a podřadné

Problematika vedlejších vět je v němčině poměrně komplexní a nedá se jednoduše obsáhnout v jednom článku. Proto se dnes hlavně seznámíme s rozdílem mezi souvětím souřadným a podřadným a pouze rámcově pojednáme o typech vedlejších vět. Jednotlivé vedlejší věty si rozebereme ve zvláštních článcích.

Základní terminologie

Abychom s tímto tématem mohli efektivně pracovat, je třeba si ujasnit několik základních termínů.

Věta jednoduchá

Věta, která obsahuje pouze jeden podmět a jeden přísudek.

Er ist zu Hause. TTT

Souvětí

Více vět spojených dohromady (většinou spojkou).

Er ist zu Hause, weil er krank ist. TTT

Věta hlavní

Ta věta v souvětí, která neobsahuje spojku (velmi zjednodušeně řečeno).

Er ist zu Hause, weil er krank ist. TTT

Věta vedlejší

Ta věta v souvětí, která obsahuje spojku (velmi zjednodušeně řečeno).

Er ist zu Hause, weil er krank ist. TTT

Slovosled

Pořadí, v jakém jsou slova ve větě uspořádána. Podrobně jsme tuto látku probírali v článku Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší).

Souvětí souřadné

Opět zjednodušeně řečeno lze říci, že v souvětí souřadném jsou věty na “stejné úrovni”, tj. není zde vedlejší či řídící věta. Spojeny jsou buď prostou čárkou nebo jednou ze souřadících spojek.

Erik schläft, Maria spielt mit Kindern, und ich lese ein Buch. TTT
Ich wollte ihn besuchen, aber dann hatte ich keine Zeit. TTT
Wir können mit dem Bus fahren oder laufen. TTT
Geh schon, denn du hast kaum Zeit! TTT
Sie hat immer viel zu tun, darum kann sie nie mitkommen. TTT

Pořádek slov v souvětí souřadném

Typ I (přímý pořádek slov)

Přímý pořádek slov následuje po těchto spojkách:
und /ʊnt/ TTT
aber /ˈaːbɐ/ TTT
oder /ˈoːdɐ/ TTT
sondern /ˈzɔndɐn/ TTT
denn /dɛn/  TTT

Das ist wunderschön, denn ich kann sie jetzt jeden Tag sehen. TTT
Er ist nicht nach Hause gegangen, sondern ist in die Kneipe gelaufen. TTT
Beeile dich, sonst kommst du zu spät! TTT

Zvláštním typem jsou spojky kladoucí se do věty až po slovese.

ja /jaː/ TTT
nämlich /ˈnɛːmlɪç/  TTT

Ruhe aus, du bist ja müde. TTT
Ich konnte nicht kommen, ich hatte nämlich gestern nicht frei. TTT

Typ II (nepřímý pořádek slov)

Po ostatních souřadících spojkách bývá nepřímý pořádek slov (spojky mají vlastně funkci příslovcí a tím zaberou první místo ve větě).

deshalb /ˈdɛsˈhalp/ TTT
darum /daˈʁʊm/ TTT
sonst /zɔnst/ TTT
trotzdem /tʁɔt͡sˈdeːm/ TTT
außerdem /aʊ̯sɐˈdeːm/  TTT

Komm sofort hierher, sonst bekommst du nichts. TTT
Er hat alles für sie gekauft, trotzdem hat sie ihn verlassen. TTT
Ich habe dich nicht gehört, deshalb habe ich nicht geantwortet. TTT
Es war schon spät, außerdem sind alle fortgegangen. TTT


Souvětí podřadné

V souvětí podřadném je vždy věta hlavní a jedna či více vět vedlejších. Vedlejší věty jsou uvedeny některou ze spojek nebo mohou být bezespojkové.

Vedlejší věty dělíme dvojím způsobem:

a) podle výrazu, který je uvozuje
  • vztažná zájmena (der, welcher, wer…)
  • vztažná zájmenná příslovce (womit, worauf…)
  • tázací příslovce (wo, wie…)
  • spojky (dass, als, wenn…)
b) podle toho, jaký větný člen zastupují
  • podmět
  • předmět
  • přívlastek
  • příslovce

Všechny vedlejší věty mají slovosled typu III (určitý slovesný tvar je na konci – viz Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)). Jedinou výjimkou jsou věty bezespojkové, které používají typ I (sloveso na druhém místě) nebo typ II (sloveso na prvním místě).

Ich glaube, er will nicht kommen. TTT
Sollte es regnen, würden wir zu Hause bleiben. TTT

Jednotlivé typy vedlejších vět si postupně podrobně probereme ve zvláštních článcích.

Anglický slovosled je víceméně pevně daný (až na výjimky – viz Inverze).
O anglických vedlejších větách se dočtete v příslušné sekci na Help for English.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.

STARTER

Test: Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Zkuste si, zda umíte správně uspořádat slova v jednoduchých větách.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #2 - Věty časové

Co jsou věty časové, jaké typy existují, a jaký se v nich užívá slovosled a spojky.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů