Mein Deutsch

Vedlejší věty (úvod) - souvětí souřadné a podřadné

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.01.2020

Co znamenají výrazy jako věta jednoduchá, souvětí, věta hlavní a vedlejší. Které spojky se kdy používají a jak mění či nemění slovosled.Vedlejší věty (úvod) – souvětí souřadné a podřadné

Problematika vedlejších vět je v němčině poměrně komplexní a nedá se jednoduše obsáhnout v jednom článku. Proto se dnes hlavně seznámíme s rozdílem mezi souvětím souřadným a podřadným a pouze rámcově pojednáme o typech vedlejších vět. Jednotlivé vedlejší věty si rozebereme ve zvláštních článcích.

Základní terminologie

Abychom s tímto tématem mohli efektivně pracovat, je třeba si ujasnit několik základních termínů.

Věta jednoduchá

Věta, která obsahuje pouze jeden podmět a jeden přísudek.

Er ist zu Hause. TTT *1

Souvětí

Více vět spojených dohromady (většinou spojkou).

Er ist zu Hause, weil er krank ist. TTT *2

Věta hlavní

Ta věta v souvětí, která neobsahuje spojku (velmi zjednodušeně řečeno).

Er ist zu Hause, weil er krank ist. TTT *3

Věta vedlejší

Ta věta v souvětí, která obsahuje spojku (velmi zjednodušeně řečeno).

Er ist zu Hause, weil er krank ist. TTT *4

Slovosled

Pořadí, v jakém jsou slova ve větě uspořádána. Podrobně jsme tuto látku probírali v článku Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší).

Souvětí souřadné

Opět zjednodušeně řečeno lze říci, že v souvětí souřadném jsou věty na “stejné úrovni”, tj. není zde vedlejší či řídící věta. Spojeny jsou buď prostou čárkou nebo jednou ze souřadících spojek.

Erik schläft, Maria spielt mit Kindern, und ich lese ein Buch. TTT *5
Ich wollte ihn besuchen, aber dann hatte ich keine Zeit. TTT *6
Wir können mit dem Bus fahren oder laufen. TTT *7
Geh schon, denn du hast kaum Zeit! TTT *8
Sie hat immer viel zu tun, darum kann sie nie mitkommen. TTT *9

Pořádek slov v souvětí souřadném

Typ I (přímý pořádek slov)

Přímý pořádek slov následuje po těchto spojkách:
und /ʊnt/ TTT *10
aber /ˈaːbɐ/ TTT *11
oder /ˈoːdɐ/ TTT *12
sondern /ˈzɔndɐn/ TTT *13
denn /dɛn/ TTT *14

Das ist wunderschön, denn ich kann sie jetzt jeden Tag sehen. TTT *15
Er spielt nicht nur Klavier und dirigiert, sondern er komponiert auch. TTT *16
Beeile dich, oder du kommst zu spät! TTT *17

Zvláštním typem jsou spojky kladoucí se do věty až po slovese.

ja /jaː/ TTT *18
nämlich /ˈnɛːmlɪç/ TTT *19

Ruhe aus, du bist ja müde. TTT *20
Ich konnte nicht kommen, ich hatte nämlich gestern nicht frei. TTT *21

Typ II (nepřímý pořádek slov)

Po ostatních souřadících spojkách bývá nepřímý pořádek slov (spojky mají vlastně funkci příslovcí a tím zaberou první místo ve větě).

deshalb /ˈdɛsˈhalp/ TTT *22
darum /daˈʁʊm/ TTT *23
sonst /zɔnst/ TTT *24
trotzdem /tʁɔt͡sˈdeːm/ TTT *25
außerdem /aʊ̯sɐˈdeːm/ TTT *26

Komm sofort hierher, sonst bekommst du nichts. TTT *27
Er hat alles für sie gekauft, trotzdem hat sie ihn verlassen. TTT *28
Ich habe dich nicht gehört, deshalb habe ich nicht geantwortet. TTT *29
Es war schon spät, außerdem sind alle fortgegangen. TTT *30


Souvětí podřadné

V souvětí podřadném je vždy věta hlavní a jedna či více vět vedlejších. Vedlejší věty jsou uvedeny některou ze spojek nebo mohou být bezespojkové.

Vedlejší věty dělíme dvojím způsobem:

a) podle výrazu, který je uvozuje
 • vztažná zájmena (der, welcher, wer…)
 • vztažná zájmenná příslovce (womit, worauf…)
 • tázací příslovce (wo, wie…)
 • spojky (dass, als, wenn…)
b) podle toho, jaký větný člen zastupují
 • podmět
 • předmět
 • přívlastek
 • příslovce

Jednotlivé typy vedlejších vět si postupně podrobně probereme ve zvláštních článcích.

Slovosled

Všechny vedlejší věty mají slovosled typu III (určitý slovesný tvar je na konci – viz Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)). Jedinou výjimkou jsou věty bezespojkové, které používají typ I (sloveso na druhém místě) nebo typ II (sloveso na prvním místě).

Ich glaube, er will nicht kommen. TTT *31
Sollte es regnen, würden wir zu Hause bleiben. TTT *32

Pokud začíná souvětí vedlejší větou, chápeme ji v němčině jako první větný člen – proto pokračujeme v druhé větě slovesem:

Warum er das getan hat, bleibt für mich ein Rätsel. TTT *33

Celá fráze “Warum er das getan hat” je brána jako jeden celek.

Anglický slovosled je víceméně pevně daný (až na výjimky – viz Inverze).
O anglických vedlejších větách se dočtete v příslušné sekci na Help for English.

Překlad:
 1. Je doma.
 2. Je doma, protože je nemocný.
 3. Je doma, protože je nemocný.
 4. Je doma, protože je nemocný.
 5. Erik spí, Maria si hraje s dětmi a já si čtu knížku.
 6. Chtěl jsem jej navštívit, ale pak jsem neměl čas.
 7. Můžeme jet autobusem nebo můžeme jít pěšky.
 8. Už běž, vždyť už skoro nemáš čas!
 9. Vždycky má hodně práce, proto s námi nikdy nemůže.
 10. a
 11. ale
 12. nebo
 13. nýbrž, ale
 14. neboť, protože, poněvadž
 15. To je nádherné, protože teď ji mohu vidět každý den.
 16. Nejenže hraje na piano a diriguje, ale i komponuje.
 17. Pospěš si, jinak přijdeš pozdě!
 18. vždyť přece, však
 19. totiž, a sice
 20. Odpočiň si, vždyť jsi unavený.
 21. Nemohl jsem přijít, neměl jsem totiž včera volno.
 22. proto
 23. a proto, tudíž
 24. jinak
 25. přesto
 26. kromě toho
 27. Pojď hned sem, jinak nic nedostaneš.
 28. Všechno jí koupil, a přesto ho opustila.
 29. Neslyšel jsem tě, proto jsem neodpověděl.
 30. Už bylo pozdě a kromě toho už všichni odešli.
 31. Myslím, že nechce přijít.
 32. Kdyby snad mělo pršet, zůstali bychom doma.
 33. Proč to udělal, (to) pro mne zůstane záhadou.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.

STARTER

Test: Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Zkuste si, zda umíte správně uspořádat slova v jednoduchých větách.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #5 - Věty podmínkové

Jak tvořit podmínku skutečnou a neskutečnou, jaké předložky použít a jak udělat podmínkovou větu bez spojky.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář