*
logo
*

Vedlejší věty #2 - Věty časové

PRE Vydáno dne 26.03.2020

Co jsou věty časové, jaké typy existují, a jaký se v nich užívá slovosled a spojky.Vedlejší věty # 2 – Věty časové

Věty časové vyjadřují různé časové vztahy.
U vedlejších věty časových musíme rozlišovat jejich vztah k hlavní větě. Dle toho, kdy se jednotlivé děje odehrávají, rozlišujeme děje současné, předčasné či následné.

1) Současný děj

Pokud se děje obou vět odehrávají ve stejnou či téměř stejnou dobu, jde o děj současný. Na příkladech níže vám bude jasnější, o co se jedná.

Als er sich umgedreht hat, hat er sie gesehen. TTT *1
Wenn ich ihn traf, war es immer unangenehm. TTT *2
Während ich lerne, höre ich Musik. TTT *3
Seit ich ihn kenne, wohnt er in Bratislava. TTT *4
Du kannst mich fragen, sooft du es brauchst. TTT *5
Sobald er sie sah, ging er auf sie zu. TTT *6

Rozdíl mezi WENN a ALS ve významu “když”

Als…

Als se používá pouze když mluvíme o ději v minulosti, který se odehrál jednou, neopakoval se.

Er hat uns besucht, als er neulich in Prag war. TTT *7
Als ich nach Hause kam, war die Tür geöffnet. TTT *8
Als sie klein war, tanzte sie. TTT *9

Wenn…

Wenn se používá u dějů, které se v minulosti odehrávaly opakovaně. Často udáváme, jak často se věc děla, pomocí příslovcí.

Wir hörten jedes Mal Mike Oldfield, wenn sie zu uns kam. TTT *10
Er war nie ärgerlich, wenn wir wenig Zeit hatten. TTT *11
Wenn niemand die Antwort kannte, wusste Laura immer, was zu sagen. TTT *12

Dále užíváme wenn pro děje v přítomnosti a budoucnosti, bez ohledu na to, zda se věc děje jednou či opakovaně.

Wenn seine Freundin zu ihm kommt, schauen sie (immer) einen Film an. TTT *13
Die Leute werden grob, wenn man sie nach Politik fragt. TTT *14

V budoucím významu se wenn často překládá jako “”.

Wenn ich nach Hause komme, werde ich noch lesen. TTT *15

Všimněte si, že ve větách o budoucnosti používáme zpravidla přítomný čas místo budoucího vyjádření.

2) Předčasný děj

Pokud děj vedlejší věty proběhl před větou hlavní, je potřeba ve vedlejší větě použít příslušný čas, který by to vyjadřoval.
Pro větu v přítomnosti použijeme perfektum:

Wenn ich aufgestanden bin, koche ich zuerst Tee. TTT *16
Sobald ich in Kopenhagen angekommen bin, rufe ich an. TTT *17
Es ist drei Jahre her, seit das geschehen ist. TTT *18

Pro děj v minulosti dojde k časovému posunu a použijeme plusquamperfek­tum:

Er ging, sobald er die Arbeit beendet hatte. TTT *19
Nachdem ich den Brief gelesen hatte, gab ich ihn meiner Frau. TTT *20
Seitdem sie krank geworden war, lebte sie auf dem Lande. TTT *21

3) Následný děj

Probíhá-li děj vedlejší věty až po hlavní větě, jsou obě věty ve stejném gramatickém čase.

Bevor er zur Arbeit geht, muss er das Kind in den Kindergarten bringen. TTT *22
Kurz bevor die Unruhen ausbrachen, wurde er gewählt. TTT *23
Warte auf mich, bis ich komme. TTT *24
Ehe die Stunde beginnt, singen die Schüler die Schulhymne. TTT *25 TTT *26

Slovosled

Věty výše zmíněné používají všechny typy slovosledu – více si můžete osvěžit v článku Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší).

a) hlavní věta

Pokud souvětí hlavní větou začíná, je v ní “obyčejný” slovosled Typu I.

Sie bleibt immer bei dem Kind, bis es wieder einschläft. TTT *27
Wir werden anhalten, sobald wir können. TTT *28

Pokud je hlavní věta až na druhém místě, použijeme slovosled Typu II.

Als ich nach Hause kam, warst du schon im Bett. TTT *29
Während er im Gefängnis war, hat sie sich verliebt. TTT *30

b) vedlejší věta

Vedlejší věty začínají spojkou, proto v nich vždy používáme slovosled Typu III.

Sobald sie das Flugzeug verlassen, nimmt man sie fest. TTT *31
“Ihr dürft durch unser Gebiet durch, solange ihr in Frieden kommt” sagte der alte Indianer. TTT *32


Poznámka k pravopisu a výslovnosti

Je třeba rozlišovat tyto dvojice:

so bald /ˈzoːˈbalt/ TTT *33
sobald /zoˈbalt/ TTT *34

Mach das so bald wie möglich, bitte! TTT *35
Mach das, sobald du nach Hause kommst. TTT *36

so lange /ˈzoːˈlaŋə/ TTT *37
solange /zoˈlaŋə/ TTT *38

Wir suchen so lange, bis wir sie finden. TTT *39
Wir suchen sie, solange es nicht schneit. TTT *40

so oft /ˈzoːˈʔɔft/ TTT *41
sooft /zoˈʔɔft/ TTT *42

Sie geht spazieren, so oft sie nur kann. TTT *43
Sie geht spazieren, sooft sie nur kann. TTT *44

so wie /ˈzoːˈviː/ TTT *45
sowie /zoˈviː/ TTT *46

Er lief weg, so wie der andere. TTT *47
Er lief weg, sowie er uns sah. TTT *48

Časové věty spadají v angličtině především pro méně pokročilé studenty do oblasti problematické gramatiky, protože se v nich podobně jako v němčině používá přítomný čas pro vyjádření budoucnosti. Více najdete v článcích na Help for English.

Překlad:
 1. Když se otočil, uviděl ji.
 2. Když jsem ho potkal, bylo to vždy nepříjemné.
 3. Když se učím, poslouchám hudbu.
 4. Od té doby, co ho znám, bydlí v Bratislavě.
 5. Můžeš se mne ptát, kdykoli to budeš potřebovat.
 6. Jak ji uviděl, zamířil k ní.
 7. Když byl nedávno v Praze, tak nás naštívil.
 8. Když jsem přišel domů, byly dveře otevřené.
 9. Když byla malá, tak tancovala.
 10. Vždycky, když k nám přišla, jsme poslouchali Mike-a Oldfield-a.
 11. Nikdy se nezlobil, když jsme měli málo času.
 12. Když nikdo neznal odpověď, Laura vždycky věděla, co říci.
 13. Když za ním přijde přítelkyně, (vždycky) se dívají na nějaký film.
 14. Když se zeptáte na politiku, lidé začnou být hrubí.
 15. Až přijdu domů, budu si ještě číst.
 16. Když vstanu, uvařím si nejdřív čaj.
 17. Jakmile přijedu do Kodaně, zavolám.
 18. Už jsou to tři roky, co se to stalo.
 19. Odešel, jakmile dokončil práci.
 20. Když jsem ten dopis dočetl, dal jsem ho manželce.
 21. Od tédoby, co onemocněla, žila na venkově.
 22. Než jde do práce, musí odvést dítě do školky.
 23. Zvolili ho krátce předtím, než vypukly nepokoje.
 24. Čekej na mne, dokud nepřijdu.
 25. Než začne hodina, zpívají žáci školní hymnu.
 26. EHE je formálnější varianta než BEVOR
 27. Vždycky zůstane u dítěte, dokud znovu neusne.
 28. Zastavíme, hned jak to půjde.
 29. Když jsem přišel domů, bylas už v posteli.
 30. Zatímco byl ve vězení, zamilovala se.
 31. Jakmile opustí letadlo, zatknou je.
 32. “Smíte projít naším územím, pokud přicházíte v míru,” řekl starý Indián.
 33. tak brzy
 34. jakmile
 35. Udělej to tak brzy, jak to jen půjde, prosím!
 36. Udělej to, jakmile přijdeš domů.
 37. tak dlouho
 38. pokud
 39. Budeme hledat tak dlouho, dokud ji nenajdeme.
 40. Budeme ji hledat, pokud (ale) nesněží.
 41. tak často
 42. kdykoli
 43. Chodí na procházky, jak často jen může.
 44. Chodí na procházky vždy, když to jde.
 45. tak jako
 46. jakmile
 47. Utekl pryč, stejně jako ten druhý.
 48. Utekl pryč, jakmile nás uviděl.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.

INTERMEDIATE

Vedlejší věty #6 - Věty přípustkové

Jak se v němčině tvoří a užívají přípustkové věty, tedy věty uvozené výrazy „ačkoli, třebaže, i když, i kdyby…“ apod.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty (úvod) - souvětí souřadné a podřadné

Co znamenají výrazy jako věta jednoduchá, souvětí, věta hlavní a vedlejší. Které spojky se kdy používají a jak mění či nemění slovosled.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář