*
logo
*

Vedlejší věty #2 - Věty časové

PRE Vydáno dne 26.03.2020

Co jsou věty časové, jaké typy existují, a jaký se v nich užívá slovosled a spojky.Vedlejší věty # 2 – Věty časové

Věty časové vyjadřují různé časové vztahy.
U vedlejších věty časových musíme rozlišovat jejich vztah k hlavní větě. Dle toho, kdy se jednotlivé děje odehrávají, rozlišujeme děje současné, předčasné či následné.

1) Současný děj

Pokud se děje obou vět odehrávají ve stejnou či téměř stejnou dobu, jde o děj současný. Na příkladech níže vám bude jasnější, o co se jedná.

Als er sich umgedreht hat, hat er sie gesehen. TTT
Wenn ich ihn traf, war es immer unangenehm. TTT
Während ich lerne, höre ich Musik. TTT
Seit ich ihn kenne, wohnt er in Bratislava. TTT
Du kannst mich fragen, sooft du es brauchst. TTT
Sobald er sie sah, ging er auf sie zu. TTT

Rozdíl mezi WENN a ALS ve významu “když”

Als…

Als se používá pouze když mluvíme o ději v minulosti, který se odehrál jednou, neopakoval se.

Er hat uns besucht, als er neulich in Prag war. TTT
Als ich nach Hause kam, war die Tür geöffnet. TTT
Als sie klein war, tanzte sie. TTT

Wenn…

Wenn se používá u dějů, které se v minulosti odehrávaly opakovaně. Často udáváme, jak často se věc děla, pomocí příslovcí.

Wir hörten jedes Mal Mike Oldfield, wenn sie zu uns kam. TTT
Er war nie ärgerlich, wenn wir wenig Zeit hatten. TTT
Wenn niemand die Antwort kannte, wusste Laura immer, was zu sagen. TTT

Dále užíváme wenn pro děje v přítomnosti a budoucnosti, bez ohledu na to, zda se věc děje jednou či opakovaně.

Wenn seine Freundin zu ihm kommt, schauen sie (immer) einen Film an. TTT
Die Leute werden grob, wenn man sie nach Politik fragt. TTT

V budoucím významu se wenn často překládá jako “”.

Wenn ich nach Hause komme, werde ich noch lesen. TTT

Všimněte si, že ve větách o budoucnosti používáme zpravidla přítomný čas místo budoucího vyjádření.

2) Předčasný děj

Pokud děj vedlejší věty proběhl před větou hlavní, je potřeba ve vedlejší větě použít příslušný čas, který by to vyjadřoval.
Pro větu v přítomnosti použijeme perfektum:

Wenn ich aufgestanden bin, koche ich zuerst Tee. TTT
Sobald ich in Kopenhagen angekommen bin, rufe ich an. TTT
Es ist drei Jahre her, seit das geschehen ist. TTT

Pro děj v minulosti dojde k časovému posunu a použijeme plusquamperfek­tum:

Er ging, sobald er die Arbeit beendet hatte. TTT
Nachdem ich den Brief gelesen hatte, gab ich ihn meiner Frau. TTT
Seitdem sie krank geworden war, lebte sie auf dem Lande. TTT

3) Následný děj

Probíhá-li děj vedlejší věty až po hlavní větě, jsou obě věty ve stejném gramatickém čase.

Bevor er zur Arbeit geht, muss er das Kind in den Kindergarten bringen. TTT
Kurz bevor die Unruhen ausbrachen, wurde er gewählt. TTT
Warte auf mich, bis ich komme. TTT
Ehe die Stunde beginnt, singen die Schüler die Schulhymne. TTT TTT

Slovosled

Věty výše zmíněné používají všechny typy slovosledu – více si můžete osvěžit v článku Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší).

a) hlavní věta

Pokud souvětí hlavní větou začíná, je v ní “obyčejný” slovosled Typu I.

Sie bleibt immer bei dem Kind, bis es wieder einschläft. TTT
Wir werden anhalten, sobald wir können. TTT

Pokud je hlavní věta až na druhém místě, použijeme slovosled Typu II.

Als ich nach Hause kam, warst du schon im Bett. TTT
Während er im Gefängnis war, hat sie sich verliebt. TTT

b) vedlejší věta

Vedlejší věty začínají spojkou, proto v nich vždy používáme slovosled Typu III.

Sobald sie das Flugzeug verlassen, nimmt man sie fest. TTT
“Ihr dürft durch unser Gebiet durch, solange ihr in Frieden kommt” sagte der alte Indianer. TTT


Poznámka k pravopisu a výslovnosti

Je třeba rozlišovat tyto dvojice:

so bald /ˈzoːˈbalt/ TTT
sobald /zoˈbalt/  TTT

Mach das so bald wie möglich, bitte! TTT
Mach das, sobald du nach Hause kommst. TTT

so lange /ˈzoːˈlaŋə/ TTT
solange /zoˈlaŋə/  TTT

Wir suchen so lange, bis wir sie finden. TTT
Wir suchen sie, solange es nicht schneit. TTT

so oft /ˈzoːˈʔɔft/ TTT
sooft /zoˈʔɔft/  TTT

Sie geht spazieren, so oft sie nur kann. TTT
Sie geht spazieren, sooft sie nur kann. TTT

so wie /ˈzoːˈviː/ TTT
sowie /zoˈviː/  TTT

Er lief weg, so wie der andere. TTT
Er lief weg, sowie er uns sah. TTT

Časové věty spadají v angličtině především pro méně pokročilé studenty do oblasti problematické gramatiky, protože se v nich podobně jako v němčině používá přítomný čas pro vyjádření budoucnosti. Více najdete v článcích na Help for English.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #3 - Věty důvodové

Jak tvořit důvodové věty („…protože…“) a odpovídat na otázky „Proč…?“.

STARTER

Test: Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Zkuste si, zda umíte správně uspořádat slova v jednoduchých větách.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů