Mein Deutsch

Vedlejší věty #9 - Věty přirovnávací

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.08.2021

Jak tvořit vedlejší věty při porovnávání (jako, než, čím-tím) či nereálné věty se spojením „jako by“.Vedlejší věty # 9

Poměrně rozsáhlou skupinou vedlejších vět jsou věty způsobové. Existuje jich několik druhů:

 • věty přirovnávací
 • věty účinkové
 • věty omezovací
 • věty zřetelové
 • věty vyjadřující prostředek
 • věty vyjadřující okolnosti děje

Nenechte se odradit odbornými názvy – s většinou těchto vět se pravděpodobně běžně setkáte v knihách a možná vám na nich nepřijde ani nic zvláštního či obtížného.
Na každý typ se postupně podíváme buď v tomto nebo dalších článcích.

Věty přirovnávací

V přirovnávacích větách můžeme hovořit o reálných (skutečných) dějích nebo o dějích nereálných (neskutečných).

Skutečnost

Mluvíme-li o skutečných dějích, lze rozlišit tři způsoby:

a) děje jsou si rovny, jsou na stejné úrovni
b) jedna věc je větší, delší apod.
c) jde o úměru, poměr

a) stejná úroveň (tak – jak)

Pro porovnání na stejné úrovni používáme spojku wie (jak, jako).

Es war so, wie ich gesagt habe. TTT *1
Sie verdient immer so viel, wie sie braucht. TTT *2
Du solltest das so machen, wie es in der Anleitung geschrieben ist. TTT *3

Často se tyto věty zkracují:

David rannte so schnell, wie er konnte. TTT *4
David rannte, so schnell er konnte. TTT *5

Wir machen es so gut, wie wir können. TTT *6
Wir machen es, so gut wir können. TTT *7

b) nepoměr (než)

Pro porovnání na různé úrovni užíváme spojku als (než).

Sie ist jünger, als man vermutet. TTT *8
Die Reise war anspruchsvoller, als sie vorausgesetzt haben. TTT *9

c) úměrnost (čím – tím)

Chceme-li vyjádřit, že množství jedné věci je závislé na druhé, použijeme kombinaci je – desto.

Je früher die Kinder mit Fremdsprachen beginnen, desto einfacher lernen sie sie. TTT *10
Je mehr ich weiß, desto mehr sehe ich, dass es nicht genug ist. TTT *11

Lze užít i spojení je – um so.

Je länger man schläft, um so besser kann man arbeiten. TTT *12
Je älter du bist, um so erfahrener wirst du. TTT *13

Slovosled v první i druhé větě je typ I, se slovesem na druhém místě.
Někdy se ale slovesa úplně vynechávají:

Je früher, desto besser. TTT *14
Je dunkler, desto größer die Angst. TTT *15
Je angenehmerer Lehrer, desto zufriedenerer Student. TTT *16

Neskutečnost

Hovoříme-li o věcech, které si pouze představujeme, používáme nejčastěji spojení als ob.
Slovosled je typu III, s určitým slovesným tvarem na konci.

Er stellte sich, als ob er nichts davon wüsste. TTT *17
Es kommt mir vor, als ob ich das Lied schon irgendwo gehört hätte. TTT *18
Du klingst, als ob du schon weggehen würdest. Möchtest du wenigstens einen Kaffee? TTT *19

Když mluvíme o přítomnosti, použijeme konjunktiv préterita (či opis s würde).
Když mluvíme o minulosti, užijeme konjunktiv plusquamperfekta.

Es sah so aus, als ob dort eine Mine explodiert hätte. TTT *20
Michael redet immer, als ob er ein Professor wäre. TTT *21

V současné němčině se občas užívá i konjunktiv přítomný (pro přítomnost) a konjunktiv perfekta (pro minulost).

Er hat so getan, als ob er das Lied selbst komponiert habe. TTT *22
Er hat mit uns gesprochen, als ob wir kleine Kinder seien! TTT *23

Více viz článek Konjunktiv.

Vypuštění ob

Ob lze vypustit – určitý slovesný tvar potom stojí hned za spojkou als (typ I).

Er tat, als hätte er die Hausaufgabe zu Hause vergessen. TTT *24
Ich hasse es, wenn der Minister spricht, als hätte er die Weisheit mit Löffeln gefressen. TTT *25
Warum reagierst du, als verstehest du kein Deutsch? TTT *26

Jak se angličtina potýká s dnešním tématem si můžete přečíst na Help for English např. v článcích o LIKE a AS či nereálném čase nebo třeba kombinaci ČÍM-TÍM.

Případně se můžete podívat do sekce Stupňování.

Překlad:
 1. Bylo to tak, jak jsem řekl.
 2. Vydělává vždycky tolik, kolik potřebuje.
 3. Měls to udělat tak, jak se píše v návodu.
 4. David běžel tak rychle, jak jen mohl.
 5. David běžel, jak nejrychleji dovedl.
 6. Děláme to tak dobře, jak umíme.
 7. Děláme to, jak nejlépe umíme.
 8. Je mladší, než si člověk myslí.
 9. Cesta byla náročnější, než předpokládali.
 10. Čím dříve děti začnou s cizími jazyky, tím jednodušeji se je učí.
 11. Čím více vím, tím více vidím, že to nestačí.
 12. Čím déle člověk spí, tím lépe může pracovat.
 13. Čím starší jsi, tím zkušenější jsi (doslova: “…tím zkušenějším se staneš.”)
 14. Čím dříve, tím lépe.
 15. Čím větší tma, tím větší strach.
 16. Čím příjemnější učitel, tím spokojenější student.
 17. Tvářil se, jako by o ničem nevěděl.
 18. Přijde mi, jako bych tu píseň už někde slyšel.
 19. To zní, jako kdybys už odcházela. Nechceš alespoň kávu?
 20. Vypadalo to to, jako by tam vybouchla mina.
 21. Michael vždycky mluví, jako by byl profesor.
 22. Dělal, jako by tu píseň sám složil.
 23. Mluvil s námi, jako bychom byli malé děti.
 24. Dělal, jako by zapomněl úkol doma.
 25. Nesnáším, když pan ministr mluví, jako by snědl všechnu moudrost světa.
 26. Proč reaguješ, jako bys nerozuměl česky (doslova: německy)?


Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 6 - 10

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli dalších pět témat. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #2 - Věty časové

Co jsou věty časové, jaké typy existují, a jaký se v nich užívá slovosled a spojky.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #10 - Věty účinkové

Jak vyjádřit věty typu „Je moc pozdě na to, abych šel domů.“ nebo „Byl tak hloupý, že neudělal ani základku.“?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář