Mein Deutsch

Vedlejší věty #7 - Věty zevšeobecňovací (přípustkové věty pro pokročilé)

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 05.05.2021

Jak se v němčině tvoří a užívají pokročilejší typy přípustkových vět – věty zevšeobecňovací.Přípustkové věty pro pokročilejší

předchozím článku jsme se seznámili s přípustkovými větami a ukázali si pár jednodušších konstrukcí. Dnes se podíváme na pokročilejší použití tohoto typu vedlejších vět.

Zevšeobecnění

Zvláštním typem přípustkových vět jsou věty zevšeobecňovací TTT *1. V češtině této konstrukci odpovídají věty začínající “Ať (už)…” ve spojení se zájmeny končícími -koli nebo adjektivy/přís­lovci v komparativu s předponou sebe-. Jasnější vám to bude z příkladů:

Kdokoli, cokoli…

První možností je užití tázacích zájmen + auch (immer).

Was er auch tat, immer war es gehudelt. TTT *2
Wohin er auch kam, überall war er beliebt. TTT *3
Wie wir es auch betrachten, es ergibt keinen Sinn. TTT *4

Mir ist mein altes Auto gestolen worden. Wer auch immer es war, ich bin ihm dafür eigentlich dankbar. TTT *5

Všimněte si, že hlavní věta má vždy slovosled typu I (co to znamená, si můžete připomenout v tomto článku).

Ať to stojí, co chce…

Druhým způsobem, jak dosáhnout zevšeobecnění, je užití slovesa wollen. To lze trojím způsobem:

a) imperativ

Redet, was ihr wollt, ich mache jetzt, was ich für richtig halte. TTT *6

b) konjunktiv přítomný

Es komme, wie es wolle, du darfst nicht den Mut verlieren. TTT *7
Koste es, was es wolle, wir können nicht darauf verzichten. TTT *8

c) opis s mögen nebo sollen

Mag er von mir denken, was er will, mir ist dast egal. TTT *9
Soll das kosten, was es wolle, ich muss es unbedingt haben. TTT *10

Sebevětší, sebekrásnější…

Třetím způsobem je užití konstrukce auch wenn + noch so.

Auch wenn man noch so klug ist, irgendwann macht man eine Dummheit. TTT *11
Wenn man auch noch so alt ist, sollte man nicht denken, man weißt alles. TTT *12

Spojku wenn lze vynechat. Slovosled je potom typu II a sloveso je vyjádřeno oznamovacím způsobem, konjunktivem přítomným nebo opisem s mögen:

Ist die Prüfung noch so schwer, du musst sie bestehen. TTT *13
Sei die Prüfung noch so schwer, du musst sie bestehen. TTT *14
Mag die Prüfung noch so schwer sein, du musst sie bestehen. TTT *15

Při užití opisu s mögen či können je možný i slovosled typu I.

Man mag ihm noch so viel anbieten – er ist nie zufrieden. TTT *16
Man kann das Gemälde noch so oft ansehen, man bekommt nie genug. TTT *17

Stejný význam lze dosáhnout i strukturou so/wie + adjektivum + auch:

So klug er auch ist, diesmal hat er einen Schnitzer gemacht. TTT *18
Wie selbstbewusst sie auch ist, als sie gestern das Date hatte, war sie sehr nervös. TTT *19
So sehr er sich auch anstrengte, er konnte sich doch nicht durchsetzen. TTT *20

Oznamovací způsob či konjunktiv

Ve zevšeobecňovací větě bývá
a) oznamovací způsob, jde-li o děj skutečný

So schwer es auch ist, wir werden es schaffen! TTT *21

b) konjunktiv přítomný, jde-li o děj možný či předpokládaný

Wie es auch komme, ich liebe dich. TTT *22

c) konjunktiv préterita, jde-li o děj neskutečný v přítomnosti

So schön dieser Vorschlag auch wäre, ich glaube nicht, sie nehmen ihn auf. TTT *23

d) konjunktiv plusquamperfekta, jde-li o děj neskutečný v minulosti

So gern er die Diät eingehalten hätte, er konnte nicht der Bratwurst widerstehen. TTT *24


Jak je to s pokročilejšími konstrukcemi přípustkových vět v angličtině se dozvíte jako vždy na Help for English.

Překlad:
 1. kdo to slovo vysloví bez chyby, má bod ;--)
 2. Cokoli dělal, tak odbyl.
 3. Kamkoli přišel, všude ho měli rádi.
 4. Ať už se na to díváme jakkoli, nedává to smysl.
 5. Ukradli mi staré auto. Ať už to udělal kdokoli, jsem mu vlastně vděčný.
 6. Říkejte si, co chcete, já teď udělám, co považuji za správné.
 7. Ať už přijde cokoli, nesmíš ztrácet odvahu.
 8. Ať to stojí co chce, nemůžeme se bez toho obejít.
 9. Ať si o mně myslí, co chce, mně je to jedno.
 10. Ať to stojí cokoli, musím to nutně mít.
 11. I když je člověk sebechytřejší, občas udělá nějakou hloupost.
 12. Ať je člověk sebestarší, neměl by si myslet, že všechno ví.
 13. Ať je zkouška sebetěžší, musíš ji udělat.
 14. Ať je zkouška sebetěžší, musíš ji udělat.
 15. Ať je zkouška sebetěžší, musíš ji udělat.
 16. Ať se mu nabídne sebevíc – nikdy není spokojen.
 17. Člověk se na ten obraz může dívat jak často chce a stejně se ho nikdy nenasytí.
 18. Ať je sebechytřejší (Ať je chytrý jak chce), tentokrát udělal pěknou botu.
 19. Ať je sebevědomá, jak chce, když měla včera to rande, byla dost nervózní.
 20. Ať se namáhal, jak chtěl/sebevíc, nedokázal se prosadit.
 21. Ať je to sebetěžší/Ať je to těžké, jak chce, my to zvládneme!
 22. Ať se stane cokoli, miluji tě/budu tě milovat.
 23. Ať by byl návrh sebekrásnější, nemyslím si, že ho přijmou.
 24. Jakkoli by rád dodržel dietu, nedokázal té klobáse odolat.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Vedlejší věty #6 - Věty přípustkové

Jak se v němčině tvoří a užívají přípustkové věty, tedy věty uvozené výrazy „ačkoli, třebaže, i když, i kdyby…“ apod.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #2 - Věty časové

Co jsou věty časové, jaké typy existují, a jaký se v nich užívá slovosled a spojky.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 6 - 10

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli dalších pět témat. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Vedlejší věty #7 - Věty zevšeobecňovací (přípustkové věty pro pokročilé) 2 661 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem