Mein Deutsch

Větná stavba

STARTER

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Franta K. Barták | 13. 6. 2024 | komentáře: 8

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 11 - 14

Franta K. Barták | 16. 11. 2023

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli poslední čtyři témata. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #14 - Věty vyjadřující zvláštní okolnosti děje

Franta K. Barták | 29. 9. 2022

Jak německy vyjádřit např. “kdežto”, “místo toho, aby”, “aniž” nebo “bez toho aby”?

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vedlejší věty #13 - Věty prostředku

Franta K. Barták | 19. 6. 2022

Článek o tom, jak vyjádřit např. spojení typu „dosáhnout něčeho tím, že…“, „zvládnul to tak, že…“

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #12 - Věty zřetelové

Franta K. Barták | 5. 5. 2022

Článek o tom, jak vyjádřit spojení typu „podle toho, jak budu cítit“ nebo „podle toho, kolik tam bude lidí“ apod.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vedlejší věty #11 - Věty omezovací

Franta K. Barták | 30. 1. 2022

Jak se v němčině vyjádří „Pokud vím, tak…“, nebo např. „jenomže“ či „ledaže“?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #10 - Věty účinkové

Franta K. Barták | 11. 11. 2021

Jak vyjádřit věty typu „Je moc pozdě na to, abych šel domů.“ nebo „Byl tak hloupý, že neudělal ani základku.“?

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #9 - Věty přirovnávací

Franta K. Barták | 28. 8. 2021

Jak tvořit vedlejší věty při porovnávání (jako, než, čím-tím) či nereálné věty se spojením „jako by“.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #8 - Věty vztažné a nepřímé otázky

Franta K. Barták | 19. 6. 2021

Jak se tvoří věty s „který“, „čímž“, „kvůli čemuž“ apod. + nepřímé otázky.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #7 - Věty zevšeobecňovací (přípustkové věty pro pokročilé)

Franta K. Barták | 5. 5. 2021 | komentáře: 2

Jak se v němčině tvoří a užívají pokročilejší typy přípustkových vět – věty zevšeobecňovací.

Pokračování článku »

INTERMEDIATE

Vedlejší věty #6 - Věty přípustkové

Franta K. Barták | 24. 2. 2021

Jak se v němčině tvoří a užívají přípustkové věty, tedy věty uvozené výrazy „ačkoli, třebaže, i když, i kdyby…“ apod.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #5 - Věty podmínkové

Franta K. Barták | 6. 11. 2020

Jak tvořit podmínku skutečnou a neskutečnou, jaké předložky použít a jak udělat podmínkovou větu bez spojky.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #4 - Věty účelové

Franta K. Barták | 13. 8. 2020

Co jsou v němčině věty účelové, jak se tvoří, jak použít účelový infinitiv.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #3 - Věty důvodové

Franta K. Barták | 4. 6. 2020

Jak tvořit důvodové věty („…protože…“) a odpovídat na otázky „Proč…?“.

Pokračování článku »

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #2 - Věty časové

Franta K. Barták | 26. 3. 2020

Co jsou věty časové, jaké typy existují, a jaký se v nich užívá slovosled a spojky.

Pokračování článku »