*
logo
*

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

STARTER Vydáno dne 30.08.2018

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.Slovosled v německé větě

Dnešní článek se vám pokusí stručně vysvětlit, v jakém pořadí poskládat slova v jednoduché větě (tedy nikoli v souvětí). Tento článek je určen pro začátečníky, proto se zatím omezíme na přítomný čas základních sloves.

Oznamovací věta a otázka otevřená (doplňovací)

Nejdříve si rozebereme věty oznamovací a otevřené otázky (co je otázka otevřená a uzavřená naleznete v článku Otázky – základní slova).
V těchto větách je sloveso ve větě vždy na druhém místě.

Podívejte se na příklady:

Er kommt aus Bern. TTT
Anja tanzt sehr gern. TTT
Maria wohnt in Hamburg. TTT

Was ist das? TTT
Woher kommst du? TTT
Wo wohnst du? TTT

V následujících větách si povšimněte, že podmět může být složen i z více slov (Frau Wollner či Der Zug aus Köln), ale bereme jej jako jeden větný člen, takže sloveso je opravdu stále na druhém místě, jak velí zmíněné pravidlo.

Frau Wollner ist zu Hause. TTT
Der Zug aus Köln kommt um sieben Uhr. TTT

Podívejme se na tabulku:

první místo ve větě sloveso další části věty
Ich arbeite jeden Tag. TTT
Wohin gehst du? TTT
Jetzt fahren wir nach Wien. TTT
Woher kommen Sie, Herr Schwarz? TTT
Sie sucht ihren Mann. TTT
Die Frau sehe ich auch. TTT
Im Sommer spielen wir Fußball. TTT
Johanna, Laura und Angelina gehen in die Schule. TTT

Pozor na časté chyby:

Im Winter spielen wir Hockey. TTT
Im Winter wir spielen Hockey.

Wo arbeitest du? TTT
Wo du arbeitest?

Nur Laura und Angelina gehen zur Schule. TTT
Zur Schule gehen nur Laura und Angelina. TTT
Nur Laura und Angelina zur Schule gehen.

Otázka uzavřená (zjišťovací)

Otázka uzavřená je taková, kterou něco zjišťujeme, a na kterou odpovídáme “Ano.” či “Ne.”
V němčině, stejně jako v češtině, je v takových otázkách sloveso na prvním místě. Podívejme se na pár příkladů:

Wohnst du in Prag? TTT
Hat sie Kinder? TTT
Studiert sie Medizin? TTT
Ist hier frei? TTT
Arbeiten Sie hier, Herr Blum? TTT
Wartest du schon lange? TTT
Ist das Frau Nowak? TTT
Seid ihr im Bett, Kinder? TTT
Hat ihre Wohnung einen Balkon? TTT

Vyjádřený podmět

Jak jste si asi všimli, ve všech větách v němčině musí být – na rozdíl od češtiny – vyjádřený podmět.

Es schneit. TTT
Es ist dunkel. TTT
Er kommt um 5. TTT
Sie ist müde. TTT
Ich liebe Hard Rock. TTT

Varianta bez podmětu není ve spisovné němčině přípustná.

Schneit.
Liebe Hard Rock.
Kommt um 5.

Shrnutí

Zapamatujte si, že sloveso stojí ve větě vždy na druhém místě, s výjimkou otázek doplňovacích. Tedy

Dein Bruder wohnt in Berlin. TTT
Wo wohnt dein Bruder? TTT

ale

Wohnt dein Bruder in Berlin? TTT

Závěr

Věříme, že poskládat německou jednoduchou větu pro vás odteď nebude problém. Zda jste vše pochopili správně, si můžete ověřit v našem testu.
V některém z příštích článků se podíváme na slovosled v souvětí.

Slovosled v anglické větě se řídí jinými pravidly. Jelikož angličtina nemá skloňování, je slovosled jedním z nástrojů pro jeho vyjádření. Proto se při tvorbě vět většinou přísně držíme schématu podmět → přísudek → předmět. Více se dozvíte v příslušné sekci na Help For English.
Stejně jako v němčině ale musí být podmět vyjářený, alespoň ve spisovné angličtině. Více viz zde.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Test: Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Zkuste si, zda umíte správně uspořádat slova v jednoduchých větách.

PRE-INTERMEDIATE

Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)

Základy německého slovosledu a vysvětlení větné rámcové konstrukce.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty (úvod) - souvětí souřadné a podřadné

Co znamenají výrazy jako věta jednoduchá, souvětí, věta hlavní a vedlejší. Které spojky se kdy používají a jak mění či nemění slovosled.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pořádek slov ve větě (pro začátečníky) 8 1587 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 6 měsíci

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů