Mein Deutsch

Vedlejší věty #3 - Věty důvodové

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.06.2020

Jak tvořit důvodové věty („…protože…“) a odpovídat na otázky „Proč…?“.Věty důvodové

Důvodová věta je vedlejší věta, která nám říká proč se odehrála (odehrává) věta hlavní. Např.

Er musste zu Hause bleiben, weil er krank war. TTT *1
Leute gehen ins Museum, da sie sich für Historie und Kunst interessieren. TTT *2

Ve významu “protože” můžeme použít dvě spojky: weil a da. Tyto spojky jsou v mnoha případech zaměnitelné, ovšem s následujícími upřesněními:

a) Pokud v hlavní větě užijeme výrazy typu deshalb, deswegen, aus dem Grund apod., lze užít pouze weil.

Er ist deshalb nach Hause gefahren, weil seine Mutter krank war. TTT *3
Sie hat sich aus dem Grund umgebracht, weil er sie nicht liebte. TTT *4
Die Leute darum demonstrieren, weil sie mit dem Premier nicht zufrieden sind. TTT *5

Podobně pokud odpovídáme na otázku “Proč?”, můžeme použít jen weil.

Warum ist er nach Berlin gefahren? – Weil er dort einkaufen will. TTT *6
Warum hast du deine Hausaufgabe nicht gemacht? – Weil ich Star Wars geguckt habe. TTT *7

b) Spojka da je spíše knižní a užívá se v situacích, kdy se na důvod neklade zvláštní důraz nebo není nijak překvapivý (tj. ví se o něm předem).

Da er keine Kinder hatte, vermachte er alles seinen Neffen und Nichten. TTT *8
Am Ende haben wir nichts gekauft, da es zu teuer für uns war. TTT *9

Slovíčko da

Slovo da má více významů. Jako spojku (“protože”) ho vidíme v příkladech výše. Může být ale také příslovcem s významem “tu, tady” apod.

Da kommt ein Bus. TTT *10
Der Zug ist schon da! TTT *11
Da haben wir Glück. TTT *12

Další příklady:

Warum hast du mir nichts gesagt? – Weil ich Angst hatte. TTT *13
Da Weihnachten bald kommt, hat jeder alle Hände voll zu tun. TTT *14
Bist du sauer, weil er dich nicht angerufen hat? TTT *15
Er weinte, weil er nichts vom Kuchen abbekommen hat. TTT *16

Rozdíl denn vs weil

Významově se tyto dvě spojky příliš neliší. Když je ale užijeme, struktura vět bude odlišná – to proto, že weil je spojka podřadící (uvádí vedlejší větu), kdežto denn spojka souřadící (spojuje dvě hlavní věty). Více viz příslušný článek.

Proto bude po weil následovat slovosled Typu III, kdežto po denn “obyčejný” slovosled Typu I (o slovosledu více v tomto článku).

Jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist. TTT *17
Jetzt seh ich die Zukunft positiv, weil ich Optimist bin.

Er hat zugestimmt, denn es war günstig für ihn. TTT *18
Er hat zugestimmt, weil es günstig für ihn war.

Angličtina naštěstí slovosled řešit nemusí. Zato má více možností v tom, která slova lze při udání důvodu použít. Více se dozvíte v článku na Help for English.

Překlad:
 1. Musel zůstat doma, protože byl nemocný.
 2. Lidé chodí do muzea, protože se zajímají o historii a umění.
 3. Odjel domů, protože (z toho důvodu, že) jeho matka byla nemocná.
 4. Zabila se kvůli tomu, že ji nemiloval.
 5. Lidé demonstrují kvůli tomu/protože nejsou spokojeni s premiérem.
 6. Proč odjel do Berlína? – Protože tam chce nakupovat.
 7. Proč jsi neudělal úkol? – Protože jsem se koukal na Star Wars.
 8. Jelikož neměl děti, odkázal všechno svým synovcům a neteřím.
 9. Nakonec jsme nic nekoupili, protože to na nás bylo moc drahé.
 10. Tu přijíždí autobus.
 11. Vlak je tu!
 12. To máme štěstí.
 13. Proč jsi mi nic neřekl? – Protože jsem měl strach.
 14. Jelikož se blíží Vánoce, mají všichni plné ruce práce.
 15. Jsi naštvaná, protože ti nezavolal?
 16. Plakal, protože z toho koláče nedostal ani kousek.
 17. Vidím teď budoucnost pozitivně, protože jsem optimista.
 18. Souhlasil, protože to pro něj bylo výhodné.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #8 - Věty vztažné a nepřímé otázky

Jak se tvoří věty s „který“, „čímž“, „kvůli čemuž“ apod. + nepřímé otázky.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 11 - 14

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli poslední čtyři témata. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #12 - Věty zřetelové

Článek o tom, jak vyjádřit spojení typu „podle toho, jak budu cítit“ nebo „podle toho, kolik tam bude lidí“ apod.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář