Mein Deutsch

Vedlejší věty #10 - Věty účinkové

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 11.11.2021

Jak vyjádřit věty typu „Je moc pozdě na to, abych šel domů.“ nebo „Byl tak hloupý, že neudělal ani základku.“?Vedlejší věty # 10

Poměrně rozsáhlou skupinou vedlejších vět jsou věty způsobové. Existuje jich několik druhů:

 • věty přirovnávací
 • věty účinkové
 • věty omezovací
 • věty zřetelové
 • věty vyjadřující prostředek
 • věty vyjadřující okolnosti děje

Nenechte se odradit odbornými názvy – s většinou těchto vět se pravděpodobně běžně setkáte v knihách a možná vám na nich nepřijde ani nic zvláštního či obtížného.
Na každý typ se postupně podíváme buď v tomto nebo dalších článcích.

Věty účinkové

Účinkové věty zjednodušeně řečeno říkají, do jaké míry se něco děje (dělo).
Lze užít konstrukci so…, dass… (tak…, že…).

Er kam so spät, dass niemand auf war. TTT *1
Sie war so erschrocken, dass sie nicht sprechen konnte. TTT *2

Ich bin so erfolgreich, dass ich meine Mitarbeiter wählen kann. TTT *3
Alles war so dunkel, dass man nichts sah. TTT *4

Er war so dumm, dass er nicht mal die Grundschule beschlossen hat. TTT *5

Můžeme i hovořit o něčem nereálném – říkáme “příliš… na to, aby…”.
No to užijeme spojení zu…, als dass

Es war zu hell, als dass man etwas hätte sehen können. TTT *6
Natalie war zu klug, als dass sie den Jungen vetrauen würde. TTT *7

Sie war zu schüchtern, als dass sie nach dem Weg gefragt hätte. TTT *8
Es ist zu spät, als dass ich nach Hause gehen würde. TTT *9

V těchto větách používáme konjunktiv, stejně jako ve větách přirovnávacích.

Nahrazení infinitivem

Spojení als dass lze také nahradit infinitivem a jednoduše se tak vyhnout konjunktivu:

Ich bin zu müde, als dass ich dir zuhören würde. TTT *10
Ich bin zu müde, um dir zuzuhören. TTT *11

Marta war zu überrascht, als dass sie etwas gesagt hätte. TTT *12
Marta war zu überrascht, um etwas zu sagen. TTT *13

Více se na infinitivní konstrukce podíváme v samostatném článku.

V angličtině se v prvním případě používá vedlejší věta (It's so dark that you can't see anything.), v druhém pouze infinitivní konstrukce (It's too dark to see anything.)
Téma je zmíněno např. v článcích TOO/ENOUGH, Inverze či It's not that big a deal.

Překlad:
 1. Přišel tak pozdě, že už nikdo nebyl vzhůru.
 2. Byla tak vystrašená, že nemohla mluvit.
 3. Jsem tak úspěšný, že si mohu vybírat spolupracovníky.
 4. Všude byla taková tma, že nebylo nic vidět.
 5. Byl tak hloupý, že neudělal (nedokončil) ani “základku”.
 6. Bylo tam příliš světla na to, aby bylo možné něco vidět.
 7. Natalie byla moc chytrá (na to), aby těm chlapcům důvěřovala.
 8. Byla moc nesmělá (na to), aby se zeptala na cestu.
 9. Je moc pozdě na to, abych šel domů.
 10. Jsem příliš unavený (na to), abych tě poslouchal.
 11. Jsem příliš unavený (na to), abych tě poslouchal.
 12. Marta byla příliš překvapená (na to), aby něco říkala.
 13. Marta byla příliš překvapená (na to), aby něco říkala.


Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 6 - 10

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli dalších pět témat. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #12 - Věty zřetelové

Článek o tom, jak vyjádřit spojení typu „podle toho, jak budu cítit“ nebo „podle toho, kolik tam bude lidí“ apod.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 11 - 14

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli poslední čtyři témata. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář