Mein Deutsch

Vedlejší věty #4 - Věty účelové

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 13.08.2020

Co jsou v němčině věty účelové, jak se tvoří, jak použít účelový infinitiv.Vedlejší věty # 4 – Věty účelové

Účelová vedlejší věta je taková, která odpovídá na potencionální otázku “Proč – za jakým účelem?”.

Uvozuje ji spojka damit TTT *1.

Ich gab Ihnen den Tag frei, damit Sie in Ihrem Quartier bleiben! TTT *2
Zieh dich auch immer warm, damit du nicht krank wirst! TTT *3
Wir müssen uns beeilen, damit wir den Bus erreichen. TTT *4

aby…

Musíme dát pozor, abychom si nepletli dvě různé funkce české spojky “aby”:

Ich will dir die Sache darlegen, damit du mich richtig verstehst. TTT *5

Chci ti to vyložit PROČ/ZA JAKÝM ÚČELEM? → ABYS mne pochopil.

Ich will, dass du mich richtig verstehst. TTT *6

Chci CO? → ABYS mě pochopil.

Čas

Na rozdíl od češtiny užíváme v německé vedlejší větě čas přítomný, např.

Komm hierher, damit du besser siehst. TTT *7
Zähle die Kinder sorgfältig, damit sich kein verliert. TTT *8

Česky říkáme “abys viděl nebo "aby se neztratili.”

Jen výjimečně je možné užít préteritum, pokud se děj měl odehrát v minulosti.

Im 19. Jahrhundert wurde Sueskanal gebaut, damit die Schiffe von Europa leicht nach Asien kommen konnten. TTT *9

Velmi zřídka se můžete setkat i konjunktivem, především v knižním jazyce.

Flüchtlingspolitik der EU Staaten muss koordiniert werden, damit die Union Missverständnisse vermeide. TTT *10

Nahrazení vedlejší věty

Vedlejší větu účelovou lze také nahradit infinitivní vazbou um zu + infinitiv.

Wir fuhren nach Kanada, damit wir unsere Verwandten besuchen. TTT *11

Wir fuhren nach Kanada, um unsere Verwandten zu besuchen. TTT *12

Ich lerne Französisch, damit ich Die drei Musketiere im Original lesen kann. TTT *13

Ich lerne Französisch, um Die drei Musketiere im Original lesen zu können. TTT *14

Sie hat ihren Eltern das Blaue vom Himmel versprochen, damit sie ins Kino gehen darf. TTT *15

Sie hat ihren Eltern das Blaue vom Himmel versprochen, nur um ins Kino gehen zu dürfen. TTT *16

Pozor – toto zjednodušení lze provést pouze pokud mají obě věty stejný podmět!

Er hat ihr den Pelz gekauft, damit sie ihn nicht mehr belästigt. TTT *17
Er hat ihr den Pelz gekauft, um ihn nicht mehr zu belästigen.

V angličtině je tvoření účelových vět a infinitivu o chlup složitější, jak se můžete dočíst v článku na Help for English.

Překlad:
 1. aby, ať
 2. Dal jsem Vám den volna proto, abyste zůstala doma!
 3. Vždycky se teple oblékej, ať se nenastydneš!
 4. Musíme si pospíšit, abychom stihli autobus.
 5. Vyložím ti situaci, abys mě správně pochopil.
 6. Chci, abys mě správně pochopil.
 7. Pojď sem, abys lépe viděl.
 8. Počítej pečlivě děti, ať se žádné neztratí.
 9. V 19. století byl postaven Suezský průplav, aby se lodě z Evropy mohly snadněji dostat do Asie.
 10. Politika států Evropské unie ve věci uprchlíků musí být koordinovaná, aby Unie předcházela nedorozuměním.
 11. Jeli jsme do Kanady, abychom navštívili příbuzné.
 12. Jeli jsme do Kanady navštívit příbuzné.
 13. Učím se francouzsky, abych si mohl přečíst Tři mušketýry v originále.
 14. Učím se francouzsky, abych si mohl přečíst Tři mušketýry v originále.
 15. Naslibovala rodičům hory doly, aby ji pustili do kina.
 16. Naslibovala rodičům hory doly, aby ji pustili do kina.
 17. Koupil jí ten kožich, aby ho už neotravovala.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #5 - Věty podmínkové

Jak tvořit podmínku skutečnou a neskutečnou, jaké předložky použít a jak udělat podmínkovou větu bez spojky.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 11 - 14

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli poslední čtyři témata. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

INTERMEDIATE

Vedlejší věty #13 - Věty prostředku

Článek o tom, jak vyjádřit např. spojení typu „dosáhnout něčeho tím, že…“, „zvládnul to tak, že…“

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář