Mein Deutsch

Gramatika

ELEMENTARY

Modální slovesa

Franta K. Barták | 29. 6. 2024 | komentáře: 4

Základní informace o modálních (způsobových) slovesech, jejich časování a postavení ve větě.

Pokračování článku »

STARTER

Pořádek slov ve větě (pro začátečníky)

Franta K. Barták | 13. 6. 2024 | komentáře: 8

Jak správně uspořádat slova v německé větě? Není to tak složité, stačí dodržet pár základních pravidel.

Pokračování článku »

STARTER

Otázky - základní slova

Franta K. Barták | 12. 5. 2024

Wer, wie, was… a další tázací slovíčka.

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Předložky se 4. pádem

Franta K. Barták | 1. 3. 2024

Jaké jsou nejčastější předložky pojící se s 4. pádem?

Pokračování článku »

ELEMENTARY

Předložky se 3. pádem

Franta K. Barták | 14. 2. 2024 | komentáře: 4

Jaké jsou nejčastější předložky pojící se s 3. pádem?

Pokračování článku »

STARTER

Skloňování přivlastňovacích zájmen

Franta K. Barták | 29. 1. 2024 | komentáře: 2

Jak skloňovat německá přivlastňovací zájmena jako “můj, tvůj, náš” apod., a jak se vyhnout nedorozuměním u slova IHR.

Pokračování článku »

STARTER

Člen u podstatných jmen

Franta K. Barták | 13. 1. 2024 | komentáře: 4

Co je určitý, neurčitý a nulový člen, jak členy skloňujeme a kdy je užíváme?

Pokračování článku »

STARTER

Skloňování osobních zájmen

Franta K. Barták | 7. 12. 2023

Jak vyjádřit mně, tebe, jim apod.

Pokračování článku »

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 11 - 14

Franta K. Barták | 16. 11. 2023

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli poslední čtyři témata. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

Pokračování článku »

STARTER

Pravidelná slovesa v přítomném čase

Franta K. Barták | 26. 10. 2023 | komentáře: 2

Jak časovat německá pravidelná slovesa v přítomném čase? Tento článek vám s tím pomůže.

Pokračování článku »

STARTER

Předložky v němčině

Franta K. Barták | 4. 9. 2023

Základní informace o německých předložkách – rozdělení, postavení, použití.

Pokračování článku »

STARTER

HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

Franta K. Barták | 28. 7. 2023 | komentáře: 2

Jak časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase? Tento krátký článek vám s tím pomůže.

Pokračování článku »

STARTER

Pády v němčině

Franta K. Barták | 17. 4. 2023 | komentáře: 17

Kolik má němčina pádů a proč je důležité je správně používat.

Pokračování článku »

STARTER

Osobní zájmena

Franta K. Barták | 20. 2. 2023 | komentáře: 17

Jak říci německy JÁ, TY nebo třeba ONA? Jak tykat a vykat?

Pokračování článku »

ALL LEVELS

Unregelmäßige Verben - mapa seriálu

Franta K. Barták | 24. 11. 2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH – přehled dostupných materiálů.

Pokračování článku »