Mein Deutsch

Vedlejší věty #5 - Věty podmínkové

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 06.11.2020

Jak tvořit podmínku skutečnou a neskutečnou, jaké předložky použít a jak udělat podmínkovou větu bez spojky.Podmínkové věty

Podmínkové věty vyjadřují podmínku skutečnou nebo neskutečnou.
Zjednodušeně si lze představit, že ve skutečné podmínce mluvíme o něčem, co se může s velkou pravděpodobností stát. V neskutečné o něčem, co by se stát mohlo, ale je to nepravděpodobné, případně o tom, co se v minulosti mohlo stát, ale nestalo.

Podmínkové věty jsou uvozovány spojkami wenn /vɛn/ TTT *1 a falls /fals/ TTT *2, nebo mohou být beze spojky.

Skutečná podmínka

Wenn er es sagt, musst du es glauben. TTT *3
Wenn er es nicht wusste, konnte er natürlich nichts tun. TTT *4
Falls sich diese Methode nicht bewährt hat, muss man eine andere versuchen. TTT *5

Jak vidíte, ve skutečných podmínkách používáme čas přítomný či minulý, stejně jako v češtině.

Mluvíme-li o budoucnosti, použijeme ve vedlejší větě přítomný čas i tam, kde čeština užívá budoucího vyjádření.

Wenn es regnet, werden wir zu Hause bleiben. TTT *6
Falls er noch eine Flugkarte bekommt, fliegt er morgen. TTT *7

Hlavní věta může být uvozena výrazy so nebo dann.

Wenn du mir hilfst, so helfe ich dir auch. TTT *8
Wenn sie mit dem Bus kommt, dann hole ich sie von der Haltestelle ab. TTT *9

Neskutečná podmínka

Neskutečnou podmínku lze ještě dále dělit dle toho, zda hovoříme o přítomnosti/bu­doucnosti a nebo minulosti. K jeho vytvoření budeme potřebovat konjunktiv – jak na něj si můžete oživit v tomto starší článku.

Přítomnost / budoucnost, kterou lze případně změnit

Chceme-li říci, že něco může nastat teď nebo později, splní-li se nějaká (zpravidla nepravděpodobná či obtížná) podmínka, použijeme konjunktiv préterita.

Wenn ich nicht krank wäre, könnte ich auch kommen. TTT *10
Wenn du wieder weg müsstest, wäre ich traurig. TTT *11

Použít lze i opis s würden:

Wenn ich es wüsste, würde ich nicht fragen. TTT *12
Wenn sie jetzt käme, würden wir gleich beginnen. TTT *13

Opis se používá především tam, kde konjunktiv préterita není dobře rozeznatelný od oznamovacího způsobu v préteritu (tj. u všech slabých sloves – např. kaufte, setzte, hörte…) nebo je málo užívaný (ich schlösse, ich flöge…)

Wenn dieser Sportler regelmäßig trainieren würde, könnte er mehr erreichen. TTT *14
Wenn ich fliegen würde, könnte ich noch heute abend in London sein. TTT *15

Použít lze i kombinaci s modálními slovesy – vyjadřujeme tím odstíny možnosti, eventuality apod.

Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie mich begleiten könnten / möchten. TTT *16
Wenn er regnen sollte, würden wir zu Hause bleiben. TTT *17
Wenn ich bis 3 Uhr nicht kommen sollte, warte auf mich nicht mehr. TTT *18

Minulost, kterou už nelze změnit

Chceme-li spekulovat, jak se mohly věci vyvíjet v minulosti (kterou ale ve skutečnosti už změnit nemůžeme), použijeme konjunktiv plusquamperfekta.

Wenn es mir gestern nicht schlecht gewesen wäre, wäre ich bestimmt gekommen. TTT *19
Wenn der Sportler regelmäßig trainiert hätte, hätte er mehr erreichen können. TTT *20
Wenn ich mich rechtzeitig auf den Weg gemacht hätte, hätte ich noch gestern in Berlin ankommen können. TTT *21

U neskutečných podmínek v minulosti se nedejte splést češtinou. Současný jazyk již zřídka používá výrazy “byl bych býval” apod. – proto je zde ani v překladu neuvádím. Dvě věty potom mohou mít stejný překlad, ale zcela jiný význam:

Kdybys ji opravdu miloval, tak by sis ji vzal.

Wenn du sie wirklich lieben würdest, würdest du sie heiraten. = Ale ty ji nemiluješ a nevezmeš si ji (nechceš si ji vzít, teď).
Wenn du sie wirklich geliebt hättest, hättest du sie geheiratet. = Ale tys ji nemiloval a nevzal sis ji (je to pryč, v minulosti, nelze to změnit).

Beze spojky

U obou typů podmínkových vět lze vynechat spojku. Vedlejší věta (udává podmínku) má pak vlastně pořádek slov věty tázací (typ II). kdežto hlavní věta (udává důsledek) bývá uvozena spojkou so a má “obyčejný” slovosled typu I.

Hilfst du mir, so helfe ich dir auch. TTT *22
Wären sie nicht so hochmütig, so würden sie bestimmt auch kommen. TTT *23
Wäre ich gestern nicht so müde gewesen, so hätte ich dich angerufen. TTT *24
Sollte es regnen, würden wir ins Kino gehen. TTT *25
Hättest du sie geliebt, dann hättest du sie geheiratet. TTT *26

Anglické podmínkové věty se tvoří částečně podobným způsobem (pomocí would), částečně odlišným (místo konjunktivu se užívá minulý a předminulý tvar). I v bezpředložková verze je v angličtině možná. Veškeré podrobnosti najdete přehledně vysvětlené v článku či celé sekci na Help for English.

Překlad:
 1. jestliže, kdyby
 2. jestliže, v případě že
 3. Když to říká, musíš tomu věřit.
 4. Jestli to nevěděl, nemohl samozřejmě nic dělat.
 5. Neosvědčila-li se tato metoda, musí se zkusit nějaká jiná.
 6. Jestli bude pršet, zůstaneme doma.
 7. Poletí zítra, pokud ještě dostane letenku.
 8. Když mi pomůžeš, tak ti také pomůžu.
 9. Jestli přijede autobusem, vyzvednu ji na zastávce.
 10. Kdybych nebyl nemocný, mohl bych také přijít.
 11. Kdybys musel zase pryč, byla bych smutná.
 12. Kdybych to věděl, tak bych se neptal.
 13. Kdyby teď přišla, hned bychom začali.
 14. Kdyby tenhle sportovec pravidelně trénoval, mohl by dosáhnout víc.
 15. Kdybych letěl letadlem, mohl bych být už dnes večer v Londýně.
 16. Bylo by od Vás milé, kdybyste mě doprovodil (mohl/chtěl doprovodit).
 17. Kdyby snad pršelo (kdyby snad mělo pršet), zůstali bychom doma.
 18. Kdybych snad nepřišel do 3 hodin, už na mne nečekej.
 19. Kdyby mi včera nebylo špatně, určitě bych přišel.
 20. Kdyby ten sportovec více trénoval, dosáhl by více.
 21. Kdybych včas vyrazil, byl bych v Berlíně už včera.
 22. Když mi pomůžeš, také ti pomohu. / Pomůžeš-li mi, pomohu ti také.
 23. Kdyby nebyli tak namyšlení, také by jistě přišli.
 24. Kdybych nebyl včera tak unavený, tak bych ti zavolal.
 25. Kdyby snad pršelo, šli bychom do kina.
 26. Kdybys ji opravdu miloval, tak by sis ji vzal.


Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 11 - 14

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli poslední čtyři témata. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #12 - Věty zřetelové

Článek o tom, jak vyjádřit spojení typu „podle toho, jak budu cítit“ nebo „podle toho, kolik tam bude lidí“ apod.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #4 - Věty účelové

Co jsou v němčině věty účelové, jak se tvoří, jak použít účelový infinitiv.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář