*
logo
*

Vedlejší věty #5 - Věty podmínkové

PRE Vydáno dne 06.11.2020

Jak tvořit podmínku skutečnou a neskutečnou, jaké předložky použít a jak udělat podmínkovou větu bez spojky.Podmínkové věty

Podmínkové věty vyjadřují podmínku skutečnou nebo neskutečnou.
Zjednodušeně si lze představit, že ve skutečné podmínce mluvíme o něčem, co se může s velkou pravděpodobností stát. V neskutečné o něčem, co by se stát mohlo, ale je to nepravděpodobné, případně o tom, co se v minulosti mohlo stát, ale nestalo.

Podmínkové věty jsou uvozovány spojkami wenn /vɛn/ TTT a falls /fals/ TTT, nebo mohou být beze spojky.

Skutečná podmínka

Wenn er es sagt, musst du es glauben. TTT
Wenn er es nicht wusste, konnte er natürlich nichts tun. TTT
Falls sich diese Methode nicht bewährt hat, muss man eine andere versuchen. TTT

Jak vidíte, ve skutečných podmínkách používáme čas přítomný či minulý, stejně jako v češtině.

Mluvíme-li o budoucnosti, použijeme ve vedlejší větě přítomný čas i tam, kde čeština užívá budoucího vyjádření.

Wenn es regnet, werden wir zu Hause bleiben. TTT
Falls er noch eine Flugkarte bekommt, fliegt er morgen. TTT

Hlavní věta může být uvozena výrazy so nebo dann.

Wenn du mir hilfst, so helfe ich dir auch. TTT
Wenn sie mit dem Bus kommt, dann hole ich sie von der Haltestelle ab. TTT

Neskutečná podmínka

Neskutečnou podmínku lze ještě dále dělit dle toho, zda hovoříme o přítomnosti/bu­doucnosti a nebo minulosti. K jeho vytvoření budeme potřebovat konjunktiv – jak na něj si můžete oživit v tomto starší článku.

Přítomnost / budoucnost, kterou lze případně změnit

Chceme-li říci, že něco může nastat teď nebo později, splní-li se nějaká (zpravidla nepravděpodobná či obtížná) podmínka, použijeme konjunktiv préterita.

Wenn ich nicht krank wäre, könnte ich auch kommen. TTT
Wenn du wieder weg müsstest, wäre ich traurig. TTT

Použít lze i opis s würden:

Wenn ich es wüsste, würde ich nicht fragen. TTT
Wenn sie jetzt käme, würden wir gleich beginnen. TTT

Opis se používá především tam, kde konjunktiv préterita není dobře rozeznatelný od oznamovacího způsobu v préteritu (tj. u všech slabých sloves – např. kaufte, setzte, hörte…) nebo je málo užívaný (ich schlösse, ich flöge…)

Wenn dieser Sportler regelmäßig trainieren würde, könnte er mehr erreichen. TTT
Wenn ich fliegen würde, könnte ich noch heute abend in London sein. TTT

Použít lze i kombinaci s modálními slovesy – vyjadřujeme tím odstíny možnosti, eventuality apod.

Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie mich begleiten könnten / möchten. TTT
Wenn er regnen sollte, würden wir zu Hause bleiben. TTT
Wenn ich bis 3 Uhr nicht kommen sollte, warte auf mich nicht mehr. TTT

Minulost, kterou už nelze změnit

Chceme-li spekulovat, jak se mohly věci vyvíjet v minulosti (kterou ale ve skutečnosti už změnit nemůžeme), použijeme konjunktiv plusquamperfekta.

Wenn es mir gestern nicht schlecht gewesen wäre, wäre ich bestimmt gekommen. TTT
Wenn der Sportler regelmäßig trainiert hätte, hätte er mehr erreichen können. TTT
Wenn ich mich rechtzeitig auf den Weg gemacht hätte, hätte ich noch gestern in Berlin ankommen können. TTT

U neskutečných podmínek v minulosti se nedejte splést češtinou. Současný jazyk již zřídka používá výrazy “byl bych býval” apod. – proto je zde ani v překladu neuvádím. Dvě věty potom mohou mít stejný překlad, ale zcela jiný význam:

Kdybys ji opravdu miloval, tak by sis ji vzal.

Wenn du sie wirklich lieben würdest, würdest du sie heiraten. = Ale ty ji nemiluješ a nevezmeš si ji (nechceš si ji vzít, teď).
Wenn du sie wirklich geliebt hättest, hättest du sie geheiratet. = Ale tys ji nemiloval a nevzal sis ji (je to pryč, v minulosti, nelze to změnit).

Beze spojky

U obou typů podmínkových vět lze vynechat spojku. Vedlejší věta (udává podmínku) má pak vlastně pořádek slov věty tázací (typ II). kdežto hlavní věta (udává důsledek) bývá uvozena spojkou so a má “obyčejný” slovosled typu I.

Hilfst du mir, so helfe ich dir auch. TTT
Wären sie nicht so hochmütig, so würden sie bestimmt auch kommen. TTT
Wäre ich gestern nicht so müde gewesen, so hätte ich dich angerufen. TTT
Sollte es regnen, würden wir ins Kino gehen. TTT
Hättest du sie geliebt, dann hättest du sie geheiratet. TTT

Anglické podmínkové věty se tvoří částečně podobným způsobem (pomocí would), částečně odlišným (místo konjunktivu se užívá minulý a předminulý tvar). I v bezpředložková verze je v angličtině možná. Veškeré podrobnosti najdete přehledně vysvětlené v článku či celé sekci na Help for English.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #2 - Věty časové

Co jsou věty časové, jaké typy existují, a jaký se v nich užívá slovosled a spojky.

PRE-INTERMEDIATE

Konjunktiv

Co je konjunktiv, jakou má funkci a kdy se používá.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty (úvod) - souvětí souřadné a podřadné

Co znamenají výrazy jako věta jednoduchá, souvětí, věta hlavní a vedlejší. Které spojky se kdy používají a jak mění či nemění slovosled.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář