*
logo
*

Vedlejší věty #6 - Věty přípustkové

INTERMEDIATE Vydáno dne 24.02.2021

Jak se v němčině tvoří a užívají přípustkové věty, tedy věty uvozené výrazy „ačkoli, třebaže, i když, i kdyby…“ apod.Vedlejší věty 6 – Věty přípustkové

Tento první článek o přípustkových větách je určen středně pokročilým studentům. Na něj bude navazovat další pojednání pro pokročilejší studenty.

Co jsou přípustkové věty?

Věty přípustkové jsou takové, v nichž říkáme, že něco nějak je a následně to zpochybníme. Vedlejší věta přípustková bývá uvedena např. spojkami ačkoli, přestože, i kdyby… apod.

Podívejte se na příklady:

Er hat sie nicht angerufen, obwohl er es versprochen hatte. TTT *1
Obgleich jeder weiß, dass Tabak gesundheitsschädlich ist, wird immer noch geraucht. TTT *2

Sie hat die meisten Erfahrungen, trotzdem sie hier neue ist. TTT *3 Sie müssen alles der Sekretärin melden, auch wenn Sie sich nur ein Brötchen kaufen gehen, klar? TTT *4

1) třebaže, přestože

Nejčastěji užíváme tyto spojky:
obwohl /ɔpˈvoːl/
obgleich /ɔpˈɡlaɪ̯ç/
trotzdem /ˈtʁɔt͡sdeːm/
wenngleich /vɛnˈɡlaɪ̯ç/ 

Všechny mají v zásadě stejný význam: “ačkoli, i když, třebaže, ač…”

Ich ging hin, obwohl / obgleich / trotzdem / wenngleich ich viel zu tun hatte. TTT *5

V hlavní větě může být navíc protiklad zdůrazněn slovy jako doch, dennoch nebo trotzdem.

Obwohl er nicht zu fleißig war, (so) hat er doch die Prüfung gut gemacht. TTT *6
Wenngleich mir das Bild nicht gefällt, muss ich doch sagen, dass es gut gemalt ist. TTT *7

Ich gehe doch ins Konzert, trotzdem meine Eltern es mir verboten haben! TTT *8
Die Arbeit war schwer, dennoch hatte ich Spaß daran. TTT *9

Pozor na slovíčko trotzdem – lze ho totiž užít jako spojku (viz výše), ale také jako příslovce. V druhém případě se ve větě dává na jiné místo a věta má jiný slovosled!

spojka

Trotzdem er krank war, ging er zur Arbeit. TTT *10

příslovce

Er war krank, aber er ging trotzdem zur Arbeit. TTT *11
Er war krank, aber trotzdem ging er zur Arbeit. TTT *12

2) i když, i kdyby

Přípustková věta může být uvozena i spojkou wenn, nejčastěji ve spojení s auch, ale také např. s selbst či sogar:

Wenn ich auch selbst nicht singen kann, (so) höre ich doch gern gute Musik. TTT *13
Ich kann nicht wieder kommen, wenn es mir auch diesmal schon sehr unangenehm ist. TTT *14

Sogar wenn man dich anschreit, darfst du nicht agressiv werden. TTT *15
Dem Lügner glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. TTT *16
Wir können da nichts ändern, selbst wenn wir es wollten. TTT *17

Chceme-li vyjádřit něco, co je stěží možné nebo dokonce neskutečné (pro přítomnost či minulost), užijeme ve vedlejší větě konjunktiv II nebo opis se sollte.

přítomnost

Selbst wenn der Papst das äußern sollte, würde er es nicht glauben. TTT *18
Ich könnte es nicht rechtzeitig schaffen, wenn ich mich auch zerreißen würde. TTT *19

minulost

Wenn er es auch getan hätte, wäre es zu nichts zu gebrauchen gewesen. TTT *20
Sogar wenn sie ihm nicht ungetreu gewesen wäre, hätte er sich von ihr scheiden gelassen. TTT *21

Vypuštění wenn

Ve spojení wenn + auch lze vynechat spojku wenn. Věta přípustková má potom slovosled typu II (jako otázka či bezspojková podmínková věta).

Ist er auch kein Idiot, hat er sich anschmieren gelassen. TTT *22
Wäre es auch billiger, wollte ich es nicht kaufen. TTT *23
Hätte Frodo auch gewusst, welches Abendteuer vor ihm steht, hätte er nicht zurückgeschreckt. TTT *24

Vidíte, že přípustkové věty zde mají prakticky formu trochu pozměněné podmínkové věty.

Závěr

Vidíte, že přípustkové věty nejsou nijak složitá záležitost. Příště se podíváme ještě na několik složitějších struktur, s nimiž se setkají pokročilí studenti.

Jak tvořit přípustkové věty v angličtině se dozvíte na Help for English ve dvou článcích – pro středně pokročilé a pokročilé.

Překlad:
 1. Nezavolal jí, ačkoli to slíbil.
 2. Ačkoli každý ví, že je tabák zdraví škodlivý, lidé stále kouří.
 3. Má nejvíce zkušeností, ačkoli je tu nová.
 4. Musíte sekretářce hlásit vše, i když si třeba jen jdete koupit housky, jasné?
 5. Šel jsem tam, ačkoli jsem měl plno práci.
 6. Ačkoli nebyl příliš pilný, (tak) tu zkoušku přesto složil dobře.
 7. Ač se mi ten obraz nelíbí, musím říci, že je dobře namalovaný.
 8. Stejně půjdu na ten koncert, ačkoli mi to rodiče zakázali!
 9. Práce byla těžká, přesto mne bavila.
 10. Ačkoli byl nemocný, šel do práce.
 11. Byl nemocný, ale přesto šel do práce.
 12. Byl nemocný, ale přesto šel do práce.
 13. I když sám zpívat neumím, (tak) poslouchám rád hudbu.
 14. Opět nemohu přijít, i když je mi to tentokrát už velmi trapné.
 15. I když na tebe bude někdo řvát, nesmíš být agresivní.
 16. Lháři nikdo nevěří, i kdyby mluvil pravdu.
 17. Nemůžeme na tom nic změnit, i kdybychom chtěli.
 18. I kdyby to prohlásil papež, nevěřil by tomu.
 19. Nemohl bych to stihnout, ani kdybych se rozkrájel.
 20. I kdyby to udělal, nebylo by to k ničemu.
 21. I kdyby mu nebyla nevěrná, nechal by se s ní (stejně) rozvést.
 22. Ač to není žádný blbeček, nechal se napálit.
 23. I kdyby to bylo levnější, nekoupil bych to.
 24. I kdyby Frodo věděl, jaké dobrodružství před ním stojí, stejně by necouvl.


Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #7 - Věty zevšeobecňovací (přípustkové věty pro pokročilé)

Jak se v němčině tvoří a užívají pokročilejší typy přípustkových vět – věty zevšeobecňovací.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #2 - Věty časové

Co jsou věty časové, jaké typy existují, a jaký se v nich užívá slovosled a spojky.

PRE-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #3 - Věty důvodové

Jak tvořit důvodové věty („…protože…“) a odpovídat na otázky „Proč…?“.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář