Mein Deutsch

Vedlejší věty #8 - Věty vztažné a nepřímé otázky

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 19.06.2021

Jak se tvoří věty s „který“, „čímž“, „kvůli čemuž“ apod. + nepřímé otázky.Vztažné věty a nepřímé otázky

Tento článek se snaží podat problematiku vztažných vět jako celku. Proto, ač je primárně určen přibližně pro studenty úrovně A2, objeví se v něm i látka pro pokročilejší studenty (B1).

Vztažné věty

Ve vztažných větách se věta vedlejší nějakým způsobem váže k podmětu či předmětu:

Ich kenne einen Mann, der 10 Sprachen sprechen kann. TTT *1
Ich bin nie einem Mädchen begegnet, das klüger und begabter als du war. TTT *2
Alle Leute, die gekommen sind, waren von der Vorstellung sehr enttäuscht. TTT *3

Ačkoli v češtině používáme vztažná zájmena “který, která, které”, moderní němčina používá pro tyto účely stejná slova jako pro určitý člen.
Tvar zájmena se mění dle pádu.

Hast du schon über den Fahrer gelesen, dem Diebe den ganzen Lkw gestohlen haben? TTT *4
Niemals haben sie die Ware, die ich brauche! TTT *5

V genitivu se užívá tvar dessen pro mužský a střední rod a deren pro ženský rod a plurál.

Alle wollten die Lehrerin sehen, deren Schüler so erfolgreich waren. TTT *6
Ich hatte Schwierigkeiten den Mann zu finden, dessen Hund mich gebissen hat. TTT *7

Poznámka:
Vztažná zájmena welcher, welche, welches již v dnešní němčině postupně zastarávají.

Er hat jetzt ein Rad, das/welches viel besser ist als das letzte. TTT *8

Was

Další užívanou možností je zájmeno was.

Man kann nicht alles haben, was man will. TTT *9
Wie kannst du nur glauben, was der Premier sagt? TTT *10

Poznámka:
Existují i tzv. “nepravé vztažné věty” – jejich forma je stejná, jako u předchozích příkladů, ale přísně vzato jde obsahově o věty hlavní.

Wir mussten dreimal hingehen, was sehr erschöpfend war. TTT *11
Er hat mir meine Freundin ausgespannt, was ich ihm nie verzeihe! TTT *12

Womit, worauf…

Kromě toho lze věty spojit i zájmennými příslovci womit, worauf, wodurch apod.

Dieses Festival ist etwas, worauf ich mich schon lange freue. TTT *13
Er hat den Brief nicht entgegengenommen, womit er dem Prozess ausgewichen hat. TTT *14

Pozor – nepleťte si vztažná a ukazovací příslovce a zájmena. Vztažná spojují věty, kdežto ukazovací stojí v samostatné vě­tě.

Er weiß nicht, wovon er spricht. TTT *15
Er ist unfähig. – Na ja, davon spreche ich die ganze Zeit. TTT *16

Sie hat die Prüfung zum zweiten Mal auch nicht bestanden, was ziemlich ärgerlich war. TTT *17
Sie hat die Prüfung zum zweiten Mal auch nicht bestanden. Das war ziemlich ärgelich. TTT *18

Wo, wie…

Použít můžeme i tázací příslovce wo, wie a další.

Das Dorf, wo ich meine Kindheit verbracht habe, existiert leider nicht mehr. TTT *19
Zu kennen, wie man die Menschen behandeln soll, ist ungeheuer wichtig. TTT *20

Nepřímé otázky

Stejnou strukturu jako vztažné věty mají i nepřímé otázky.
Nepřímá otázka je otázka zasazená do jiné věty. Nemá již otázkový slovosled, nýbrž slovosled typu III s určitým slovesným tvarem na konci.

Wer bist du? TTT *21
Ich weiß nicht, wer du bist. TTT *22

Wo wohnt sie? TTT *23
Ich kann mich nicht erinnern, wo sie wohnt. TTT *24

Warum fragst du erst jetzt? TTT *25
Wir verstehen nicht, warum du erst jetzt fragst. TTT *26

Otázky s odpovědí ano/ne jsou převedeny na souvětí se spojkou ob (zdali, jestli).

Willst du fortsetzen? TTT *27
Er fragte, ob sie fortsetzen will. TTT *28

Kannst du nicht ein bisschen warten? TTT *29
Meine Mutti fragte mich, ob ich nicht ein bisschen warten kann. TTT *30

V angličtině patří vztačné věty mezi maličko problematické části gramatiky, především proto, že užíváme rozdílná zájmena pro životná a neživotná podstatná jména, a také z toho důvodu, že čárky v souvětích mohou zcela změnit význam.
Více na Help for English v tomto článku.

Nepřímé otázky si na Help for English můžete procvičit zde.

Překlad:
 1. Znám muže, který hovoří 10 jazyky.
 2. Nikdy jsem nepotkal dívku, která by byla chytřejší a nadanější než ty.
 3. Všechny lidi, kteří přišli, představení velice zklamalo.
 4. Už jsi četl o tom řidiči, co mu zloději ukradli celý kamion?
 5. Nikdy nemají zboží, které potřebuji!
 6. Všichni chtěli vidět učitelku, jejíž žáci byli tak úspěšní.
 7. Měl jsem potíže najít muže, jehož pes mne pokousal.
 8. Má teď kolo, které je o hodně lepší než to předchozí.
 9. Člověk nemůže mít vše, co chce.
 10. Jak jen můžeš věřit tomu, co náš premiér říká?
 11. Museli jsme tam jít třikrát, což bylo velice vyčerpávající.
 12. Přebral mi přítelkyni, což mu nikdy neodpustím!
 13. Tenhle festival je něco, na co se už dlouho těším.
 14. Nepřevzal dopis, čímž se vyhnul soudu.
 15. Neví, o čem mluví.
 16. Je neschopný. – No ano, o tom mluvím celou dobu.
 17. Neudělala zkoušku ani na podruhé, což bylo pěkně nepříjemné.
 18. Neudělala zkoušku ani na podruhé. Bylo to pěkně nepříjemné.
 19. Vesnice, kde jsem strávil dětství, už bohužel neexistuje.
 20. Vědět, jak jednat s lidmi, je nesmírně důležité.
 21. Kdo jsi?
 22. Nevím, kdo jsi.
 23. Kde bydlí?
 24. Nemohu si vzpomenout, kde bydlí.
 25. Proč se ptáš až teď?
 26. Nechápeme, proč se na to ptáš až teď.
 27. Chceš pokračovat?
 28. Ptal se, zda chce pokračovat.
 29. Nemůžeš trochu počkat?
 30. Máma se mne ptala, jestli nemůžu trochu počkat.


Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 6 - 10

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli dalších pět témat. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #12 - Věty zřetelové

Článek o tom, jak vyjádřit spojení typu „podle toho, jak budu cítit“ nebo „podle toho, kolik tam bude lidí“ apod.

UPPER-INTERMEDIATE

Test: Vedlejší věty 11 - 14

V seriálu o vedlejších větách jsme prošli poslední čtyři témata. Tento test vám pomůže zjistit, kolik jste si toho zapamatovali.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář