Mein Deutsch

Fonetická abeceda

ALL LEVELS Vydáno dne 23.01.2023

Jak číst symboly výslovnosti? A potřebujeme je vůbec?Fonetická abeceda

Třebaže německá výslovnost není tak záludná jako například ta anglická nebo francouzská, není radno ji podceňovat a odbývat ji. Se správnou výslovností nás ostatní snadněji pochopí, a mnohem lépe budeme rozumět i my sami.
Jedním z důležitých nástrojů, které můžeme při učení správné výslovnosti využít, je přepis pomocí speciálních výslovnostních znaků IPA (International Phonetic Alphabet – Mezinárodní fonetická abeceda). Ty se používají ve všech jazycích stejně, takže jejich znalost můžete uplatnit i při učení další řeči.

Přepisování výslovnosti v učebních materiálech nebývalo v případě němčiny příliš obvyklé – naštěstí se situace začíná měnit a potkáte ho kromě našeho webu dokonce už i v některých online slovnících, např. Lingea nebo Wiktionary.

Naučíte-li se, jak jednotlivé znaky správně přečíst, nebudete se muset spoléhat jen na sluch (navíc náš “český” sluch nás může v tomto ohledu mnohdy zrazovat a máme tendenci německé hlásky vyslovovat “po našem”) a bude pro Vás snadné vyslovit slovo správně i bez nutnosti ho nejprve slyšet – fonetické znaky mohou významně pomoci vyhnout se chybám. To ale platí ve všech jazycích, které se učíme.

O jednotlivých hláskách se dozvíte více v některém z dalších článků.

Samohlásky

Krátké

znak příklady poznámky
/a⁠/ Kamm /kam/ krátké A, podobné českému
/ɪ⁠/ Blitz /blɪts/ krátké I, které je vysloveno o trochu více vzadu než v češtině; jako kdybychom chtěli např. zdůraznit začátek slova IDIOT
/⁠ʏ⁠/ müssen /ˈmʏsn/ /ɪ/,při kterém zaokrouhlíme rty jako když vyslovujeme třeba O nebo U
/⁠ɛ⁠/ Stelle /ˈʃtεlə/ krátké E, podobné českému
/⁠œ⁠/ Hölle /ˈhœlə/ /⁠ɛ⁠/, při kterém zaokrouhlíme rty jako když vyslovujeme třeba O
/⁠ɔ⁠/ offen /ˈɔfn/ krátké O, podobné českému
/⁠ʊ⁠/ Mutter /ˈmʊtɐ/ krátké U, které je vysloveno o trochu více vzadu než v češtině; jako kdybychom chtěli např. zdůraznit začátek slova UFO
/⁠ə⁠/ bitte /bittə/ krátká hláska, která zazní v češtině např. při vyslovení samotného písmene B /b⁠ə/, D /d⁠ə/ apod. (více v článku Výslovnost koncového -E a -ER)
/ɐ/ Vater /ˈfaːtɐ/ krátká hláska vzniklá tzv. vokalizací, kdy se původní souhláska R změnila na “samohlásku” /ɐ/, která je blízká samohlásce A (více v článku Výslovnost koncového -E a -ER)

Dlouhé

Dlouhé samohlásky jsou v němčině zpravidla o něco kratší než české – u některých mluvčích nám může až připadat, že jsou vysloveny jako samohlásky krátké.
Druhým podstatným rozdílem je, že jsou uzavřenější než ty české, tj. jazyk je blíže patru a ústa jsou méně rozevřená.

znak příklady poznámky
// kam /kaːm/ dlouhé A, podobné českému (více v článku Výslovnost samohlásek)
// Fliege /ˈfliːgə/ dlouhé I, podobné českému
// süß /zyːs/ /iː/, při kterém zaokrouhlíme rty, jako když vyslovujeme třeba O nebo U (více v článku Výslovnost přehlásek (ä, ö, ü))
/ɛː/ Käse /ˈkεːzə/ dlouhé E, podobné českému (více v článku Výslovnost přehlásek (ä, ö, ü))
// stehlen /ˈʃteːən/ nastavíme pusu jako kdybychom chtěli vyslovit /iː/, ale vyslovíme E (více v článcích Výslovnost E a Výslovnost samohlásek)
/øː/ Höhle /ˈhøːlə/ /eː/, při kterém zaokrouhlíme rty, jako když vyslovujeme třeba O (více v článku Výslovnost přehlásek (ä, ö, ü))
// Ofen /ˈoːfn/ dlouhé O, výrazně odlišné od českého – rty jsou nastavené téměř jako při U (více v článku Výslovnost samohlásek)
// Mut /muːt/ dlouhé U, podobné českému

Dvojhlásky

znak příklady poznámky
/aɪ̯/ Bein /baɪ̯n/ Začneme vyslovovat /a/, ale “sklouzneme” k lehkému /ɪ/. Pozor: nevyslovujeme jako české AJ! (více v článku Výslovnost dvojhlásek)
/aʊ̯/ Haus /haʊ̯s/ podobné českému AU (více v článku Výslovnost dvojhlásek)
/ɔɪ̯/ neu /nɔɪ̯/ Začneme vyslovovat /ɔ/, ale “sklouzneme” někam mezi /ɪ/ a /⁠ʏ/. Pozor: nevyslovujeme jako české OJ! (více v článku Výslovnost dvojhlásek)

Souhlásky

znak příklady poznámky
/ʔ​/ beachten /bəˈʔaxtən/ tzv. ráz – zvláštní hláska, kterou v češtině vyslovujeme mezi samohláskami, které nesplývají – např. máma a táta [ta:ta ʔa ma:ma] či používat [po.ʔuʒi:vat] (více viz článek Výslovnost – Ráz)
/b/ Blut /bluːt/ Na začátku slov se vyslovuje méně zněle než v češtině. (více v článku Výslovnost: Napjatost souhlásek)
/​ç​/ ich /ɪç/ Tato zvláštní hláska zní podobně jako české CH. Vytváří se tak, že přibližně prostředek jazyka tlačíme k hornímu patru (jako při vyslovování J) a snažíme se tento průchod jakoby “profouknout”. (více v článku Výslovnost CH)
/d/ danke /ˈdaŋkə/ Na začátku slov se vyslovuje méně zněle než v češtině. (více v článku Výslovnost: Napjatost souhlásek)
/d͡ʒ/ Dschungel /ˈʤʊŋl̩/ stejný zvuk jako třeba v českých slovech DŽungle či DŽbán
/f/ Vogel /ˈfoːgl/  
/g/ gehen /ˈgeːən/ Na začátku slov se vyslovuje méně zněle než v češtině. (více v článku Výslovnost: Napjatost souhlásek)
/h/ Hut /huːt/ Na rozdíl od češtiny není tato souhláska znělá.
/j/ jung /jʊŋ/  
/k/ König /ˈkøːnɪç/ Vyslovuje se s přídechem, jakoby /kh/. (více v článku Výslovnost: Napjatost souhlásek)
/l/ leise /ˈlaɪ̯zə/  
/m/ Maus /maus/  
/n/ Nase /ˈnaːzə/  
/​ŋ​/ lang /laŋ/ Nosová souhláska, kterou vyslovujeme v češtině např. ve slovech MANGO, LENKA či PANKÁČ. (více v článku Výslovnost /ŋ/)
/p/ Paar /paːɐ/ Vyslovuje se s přídechem, jakoby /ph/. (více v článku Výslovnost: Napjatost souhlásek)
/p͡f/ ​ Apfel /ˈapfl/ P a F dohromady, jako když říkáme například PFUJ!
/r ʀ ʁ/ rot /roːt/, /ʀoːt/, /ʁoːt/ R má v němčině více podob, které jsou zaměnitelné. Konkrétní realizace často závisí na tom, odkud mluvčí pochází. /r/ je české, drnčivé R. /ʀ/ zní podobně jako české “ráčkování” (zvuk vytváříme “drnčením” zadní částí jazyka). /ʁ/ se vytváří tlačením zadní části jazyka směrem k patru/čípku (podobně jako /ç/). (více v článku Výslovnost – německé R)
/s/ lassen /ˈlasn/  
/​ʃ​/ Schule /ˈʃuːlə/ stejné jako české Š
/t/ Tag /taːk/ Vyslovuje se s přídechem, jakoby /th/. (více v článku Výslovnost: Napjatost souhlásek)
/​t͡s/ ​ Katze /ˈkatsə/ stejné jako české C
/t͡ʃ​/ Deutsch /dɔɪ̯tʃ/ stejné jako české Č
/v/ Winter /ˈvɪntɐ/ Na začátku slov se vyslovuje méně zněle než v češtině. (více v článku Výslovnost: Napjatost souhlásek)
/x/ lachen /ˈlaxn/ podobné českému CH, trochu více v krku (více v článku Výslovnost CH)
/z/ sechs /zεks/ Na začátku slov se vyslovuje méně zněle než v češtině. (více v článku Výslovnost: Napjatost souhlásek)
/​ʒ/​ Genie /ʒəˈniː/ stejné jako české Ž

Přízvuk

znak příklady poznámky
/ˈ⁠/ verstehen /fεɐˈʃteːən/ hlavní slovní přízvuk – slabika, před kterou je zapsán, je vyslovena silněji (více v článku Slovní přízvuk)
/ˌ/ Unterbrechung /ˌʊntɐˈbʀɛçʊŋ/ vedlejší slovní přízvuk – slabika, před kterou je zapsán, je u dlouhých slov vyslovena o něco silněji než ostatní, avšak ne tak silně jako hlavní přízvuk

Většina fonetických znaků je v angličtině shodná s těmi, které jsme si tu ukázali. Odlišné jsou anglické krátké “a” (/ʌ/) a “o” (/ɒ/), a pak také dlouhé “a” (/ɑ:/) a “o” (/ɔ:/).

Německé dvojhlásky /aɪ̯/ a /aʊ̯/ jsou podobné anglickým // a //, nicméně u těch německých vám může přijít, že se klade při výslovnosti větší důraz na začátek.

Pozor si ale dejte hlavně na znak pro “e”. Jelikož angličtina má pouze jeden typ této hlásky, používá většina fonetických přepisů pro zjednodušení znak /e/, ačkoli se ve skutečnosti jedná o /ɛ⁠/!

O fonetických znacích používaných pro přepis angličtiny, se můžete dočíst více na Help for English.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Jak vyjádřit: Jít, chodit, běhat...

Jak říci „Běž!“, „Půjdeme…“ nebo třeba „Jak se dostanu k divadlu?“

ALL LEVELS

Jak na to - GRAMMATIK

Gramatika rozhodně není na studiu němčiny to nejdůležitější, důležitá však určitě je. V tomto článku se dovíte, proč je gramatika nezbytná, jak se ji efektivně učit, jak vybírat učebnici atd.

ALL LEVELS

Jak na to - HÖREN

Je pro vás poslech nepřekonatelnou překážkou? Chcete rozumět nejen cizincům, jejichž rodný jazyk není němčina, ale i autentickým Němcům, Rakušanům a Švýcarům? Chtěli byste sledovat filmy v němčině, aniž byste k nim potřebovali titulky? Pokud ano, čtěte dále.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Fonetická abeceda 2 3924 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 5 lety