Mein Deutsch

Jak na to - HÖREN

ALL LEVELS Vydáno dne 09.11.2023

Je pro vás poslech nepřekonatelnou překážkou? Chcete rozumět nejen cizincům, jejichž rodný jazyk není němčina, ale i autentickým Němcům, Rakušanům a Švýcarům? Chtěli byste sledovat filmy v němčině, aniž byste k nim potřebovali titulky? Pokud ano, čtěte dále.Jak na to – HÖREN

Poslech je jednou z řečových dovedností a bývá častým problémem studentů, kteří především pracují s učebnicí a s knihami, ale s mluvenou němčinou přijdou do styku jen zřídka. Poslech s porozuměním bývá důležitou součástí jazykových testů.
Kolikrát jsme schopni obstojně číst, psát, mluvit, ale když na nás promluví Němec, Rakušan či Švýcar, nerozumíme mu ani slovo. Často slýchám, že čeští studenti dávají přednost rozhovorům s cizinci, kteří se německy učí stejně jako my. Takový cizinec totiž mluví pomalu, zadrhává se, jasně odděluje slova, a je mu tedy dobře rozumět. Je však důležité naučit se rozumět autentické mluvené němčině. Podívejme se na několik rad, které by vám v tomto úkolu měly pomoci.

Co poslouchat

Podnětů k poslechu okolo sebe naleznete mnoho. K učebnici, kterou používáte, určitě existuje poslechové CD či MP3. Odborná knihkupectví jsou plná titulů, ke kterým je taková nahrávka dodávána. I u nás narazíte na filmové tituly distribuované v německém znění, případně máte příležitost sledovat na internetu velké množství kanálů v němčině či poslouchat německé rádio. Některé televizní pořady jsou vysílané v tzv. duálu, to znamená, že máte možnost volby zvukové stopy české nebo původní. Možná jsou kolem Vás i německy mluvící lidé. Toto je jen malý výčet materiálů, které můžete poslouchat.

Speciální učebnice

Existují i speciální učebnice, které Vás budou poslech učit pozvolna, od méně náročných aktivit až po obtížnější cvičení. Jejich výhodou je to, že jsou speciálně nahrávané pro studenty. Každý poslech doplňují několika cvičeními, díky kterým mu budete ještě daleko lépe rozumět a odnesete si z něho co nejvíc. Například u nich najdete tzv. před-poslechové aktivity, tedy cvičení, která uděláte před tím, než si nahrávku pustíte. Předem se tak např. seznámíte s důležitými slovíčky či frázemi. Po skončení poslechu také vyplníte cvičení, díky kterým si ověříte, že jste text opravdu pochopili. Nevýhodou je, že takové učebnice bývají poměrně drahé.

Jak se naučit rozumět

Co když ale mluvené němčině moc nerozumíte? Poslechnete si úryvek několikrát, ale pořád nevíte, o čem se mluví a dokonce ani nerozpoznáte jednotlivá slova. K tomu, abyste se toto naučili, je důležité několik věcí:

Správná výslovnost

Abyste lépe rozuměli, bývá důležité, abyste sami měli správnou výslovnost a věděli, jak se slova vyslovují. Pokud neumíte slovíčko vyslovit, pravděpodobně ho ani nepoznáte, když ho uslyšíte v nějakém textu. Nejde však jen o výslovnost jednotlivých slov, ale i o způsob spojování slov a intonaci, rytmiku, přízvuk apod. V němčině se totiž běžně spojují slova do sebe, takže např. ve frázi “wenn ich es könnte” nepřečteme první tři slabiky jako wenn / ich / es, ale jako we / ni / ches. Pokud na toto nejsme zvyklí, nebudeme schopni mluvené němčině rozumět.
Proto lépe rozumíme cizincům, protože ti slova oddělují tak jako my. Pokud se to ale sami naučíme říkat, naše ucho si na to zvykne a potom budeme snáze rozumět rodilým mluvčím. Zajímavé je, že pokud slovíčka odsekáváme tak, jak jsem před chvilkou znázornil (wenn – ich – es), je někdy pro rodilé mluvčí daleko náročnější rozumět vám.

Důležité je zvyknout si také na to, že němčina je jazyk rytmický a že důležitá slova (většinou podstatná jména, přídavná jména, slovesa a příslovce) jsou vyslovována silně a slůvka spíše gramatická (předložky, pomocná slovesa, členy, spojky, zájmena atd.) se vyslovují oslabeně. Pokud to nebudeme sami správně vyslovovat, naše ucho a náš mozek si na to nezvykne a bude to jen těžko přijímat a dekódovat z projevu ostatních lidí. Více k oslabování slov najdete v článku Výslovnost: Slabá a silná slova.

Jak tedy začít?

Zkuste si pročíst článek Jak na to – SPRECHEN. Najdete v něm rady, které by Vám měly pomoci naučit se správně mluvit. Velmi důležitá je imitace. Poslechněte si část nějakého mluveného projevu, např. rozhovoru v učebnici či dialog ve filmu, a zkuste ho přečíst úplně stejně. Pouštějte si úryvek pořád dokola a snažte se přiblížit se výslovností co nejvíce originálu. Vyberte si něco zábavného, např. váš oblíbený dialog z filmového trháku apod.

Vezměte si nějaký snazší text s nahrávkou, např. z učebnice (některé učebnice obsahují tzv. Transkriptionen – doslovný přepis nahrávky) nebo nějakou knížku psanou jednoduchou němčinou (např. z vydavatelství CIDEB – viz článek Jak na to – Zjednodušená četba), ke které je i nahrávka. Poslouchejte, a text sledujte očima. Tímto cvičením si více zažijete to, jak němčina zní, a zároveň jak se čtou slova, fráze a věty. Uvidíte, že některá slova se čtou silně, některá oslabeně. Všimnete si německé rytmiky, která slova bývají s přízvukem, která bez. K tomuto dobře poslouží i filmy s německými titulky. Tady se ovšem budou objevovat i slova a fráze, které nebudete znát.

V popředí či v pozadí

Časové nenáročné je samozřejmě poslech v pozadí, jako např. rádia apod. Tento způsob poslechu, ač se to možná nezdá, dá mnoho. Mozek takové vjemy přijímá i podvědomě. Některé metody učení němčiny jsou např. založeny především na podobném principu podprahového vnímání, mnohdy ale až přehnaně a nesmyslně.

Druhým způsobem poslechu je vědomé poslouchání, takové, při němž se na danou nahrávku či mluvený projev soustředíte a snažíte se ho vnímat a rozumět mu. Patří sem např. sledování filmů, poslech audio knih apod. Pokud si takový poslech chcete usnadnit, doporučuji zapojit sluchátka. Omezíte tím velkou část nežádoucích rušivých elementů, které na vás běžně působí. I poslechové cvičení z učebnice, které Vám normálně (např. při hodině němčiny ve škole) přijde obtížné, bude daleko snazší, když si ho poslechnete doma se sluchátky na uších.

Závěr – poslouchat, co se dá

Jak jsem již řekl, možností k poslouchání je v současné době mnoho. Je důležité, abyste poslechem německých textů trávili co nejvíce času a poslouchali cokoliv, kdykoliv je to možné. Poslouchejte rádio v němčině, sledujte filmy v němčině, poslouchejte tzv. audio books (knihy čtené nahlas), nahrajte si např. zvukovou stopu oblíbeného filmu a poslouchejte ho potom v telefonu či mp3 přehrávači. Uvědomte si, že se svým rodným jazykem jste v kontaktu neustále, slyšíte ho okolo sebe, vše je jím psáno, komunikujete jím s lidmi atd. Co se ale týče němčiny, s tou tolik příležitostí nemáte, a proto je nutné navodit si co nejlepší německy mluvící prostředí alespoň ve své hlavě.


Tento článek jsme převzali z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením Marka Víta.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak na to - LESEN

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v němčině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst německé originály?

ALL LEVELS

Jak na to - GRAMMATIK

Gramatika rozhodně není na studiu němčiny to nejdůležitější, důležitá však určitě je. V tomto článku se dovíte, proč je gramatika nezbytná, jak se ji efektivně učit, jak vybírat učebnici atd.

ELEMENTARY

Napište, co slyšíte #1

Dnes je tu pro vás nové poslechové cvičení, při němž si procvičíte i pravopis. Dokážete napsat slovo, které slyšíte?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář