*
logo
*

Slovní přízvuk

ELEMENTARY Vydáno dne 15.09.2018

Které slabiky se v němčině vyslovují důrazněji než jiné a proč je to důležité.Slovní přízvuk

Ne všechny části slov se vyslovují stejně důrazně. Pokud některou slabiku vyslovíme silněji než ostatní, označujeme ji jako přízvučnou. V češtině je přízvuk vždy na první slabice slov (případně na předložce s ní splývající), v němčině ale může být na různých místech.

Klást správně přízvuk je v němčině poměrně důležité kvůli správnému porozumění – některá slova se dají vyslovit dvojím způsobem a posun přízvuku mění význam.

Delší slova mohou mít kromě hlavního přízvuku i přízvuk vedlejší, kterým se ale zatím nemusíme zabývat.
Přepis výslovnosti v tomto článku uvádíme vzhledem k vysokému počtu slov pouze u tam, kde by mohla být problematická.

1) Hlavní přízvuk ve slovech německého původu

Hlavní přízvuk může stát na první slabice, stejně jako v češtině. S takovými slovy nemáme problém. Jde hlavně o jednoduchá slova a jejich odvozeniny, či o slova s přízvučnými předponami.

a) jednoduchá slova a jejich odvozeniny

Arbeit TTTArbeiter TTT
Ende TTTendlich TTT
Mut TTTmutig TTT

b) přízvučné předpony

Jedná se vesměs o předpony odlučitelné: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu

abbrechen TTT, aufmachen TTT, zumachen TTT, mitkommen TTT, vorkommen TTT

.
. .{color:white; lang: cs}

Přízvuk se ale přesouvá na jinou slabiku, jde-li o

c) vždy nepřízvučné předpony

Jedná se vesměs o předpony neodlučitelné: be-, ge-, ent-, emp- er-, ver-, zer-

bewegen TTT, gegeben TTT, erhlen TTT, verzeihen TTT, zerbrechen TTT

d) dílem nepřízvučné předpony

durch-, über-, um-, unter-, wieder-, miß-

durchfallen /ˈdʊʁçˌfalən/ TTT, durchsuchen /ˌdʊʁçˈzuːχn̩/ TTT, unternehmen /ˌʊntɐˈneːmən/ TTT, untergehen /ˈʊntɐˌɡeːən/ TTT, wiederholen /viːdɐˈhoːlən/ TTT, wiedersehen /ˈviːdɐˌzeːən/ TTT

e) složená slova neohebná

dagegen TTT, womit TTT, wozu TTT, weshalb TTT, herein TTT, hinaus TTT, gegenüber TTT, zurück TTT, zusammen TTT

f) výjimky

Berlin /bɛʁˈliːn/, Hannover /haˈnoːfɐ/ apod.

.
. .{color:white; lang: cs}
. .{color:white; lang: cs}

2) Hlavní přízvuk ve slovech cizího původu

Slova přejatá z jiných jazyků si zachovávájí svůj původní přízvuk, který je mnohdy jinde než na první slabice. Můžeme se přibližně orientovat podle těchto pravidel:

a) přízvuk je na příponě -ei

Malerei /ˌmaːləˈʀaɪ̯/ TTT, Papagei /ˌpapaˈɡaɪ̯/ TTT, Polizei /ˌpoliˈʦaɪ̯/ TTT, Partei /paʁˈtaɪ̯/ TTT

b) přízvuk je na příponách -al, -ant, -ent, -eur, -ist, -ion, -ur

Jde o přípony tvořených samohláskou + jednou či dvěma souhláskou:

Präsident TTT, Problem TTT, Appetit TTT, Intelligenz TTT, Kultur TTT

c) přízvuk je na první slabice přípon -ieren, -ismus, -ade, -age, -ante, -ene, -ose

informieren TTT, telefonieren TTT, Kubismus TTT, Garage TTT, Hygiene TTT, Dextrose TTT

d) přízvuk je na slabice před koncovkou -isch

alphabetisch TTT, idiotisch TTT, dynamisch TTT, Fransisch TTT

e) přízvuk je zpravidla na koncovce -ie-ier

Chemie /çeˈmiː/ TTT, Energie /enεrˈgiː/ TTT, Fotografie /fotograˈfiː/ TTT, Papier /paˈpiːɐ/ TTT, Atelier /atəˈlieː/ TTT

V některých slovech to ale neplatí:

Familie TTT, Kodie TTT, Tradie TTT, Spanier /ˈʃpaːni̯ɐ/ TTT, Kanadier TTT

Závěr

Pokud si nejste jistí, vyhledejte si vždy výslovnost v kvalitním slovníku. Symbol pro přízvuk vypadá jako krátká svislá čárka – slabika za ní je přízvučná.

Familie /faˈmiːliə/

Vedlejší přízvuk značí stejná čárka dole. Ne všechny slovníky ale vedlejší přízvuk zobrazují.

Unterbrechung /ˌʊntɐˈbʀɛçʊŋ­/ TTT

Jak je to se slovním přízvukem v angličtině se dozvíte v článku na Help For English. Pravidla pro jeho kladení jsou v angličtině bohužel ještě mnohem komplikovanější než v němčině.Pokračovat můžete zde:

ADVANCED

Lingvistická terminologie

Německá jazyková terminologie, článek určený pokročilým němčinářům.

INTERMEDIATE

Synonymní slovesa - ZPŮSOBIT

V následujícím článku se dozvíte, jaké možnosti skýtá němčina pro vyjádření českého slovesa způsobit.

INTERMEDIATE

Spachtoš, knihomoľ, bojko..

..to je len zopár výrazov, ktorými môžme označiť ľudí s určitou výraznou črtou. V nasledujúcom článku sa pozrieme, ako sa tieto a iné pomenovania používajú v nemčine.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů