Mein Deutsch

Výslovnost: Napjatost souhlásek

INTERMEDIATE Vydáno dne 04.02.2021

Přijde vám, že v němčině slyšíte PLECH, ačkoli se jasně píše BLECH, nebo TECKE místo DECKE? V tomto článku se dozvíte proč.Napjatost souhlásek

Možná si říkáte, že podle názvu patří téma jako toto někam do studia fonetiky na vysoké škole. Není to tak docela pravda – jako každá teorie nám totiž i toto umožní lépe porozumět a správněji vyslovovat. Pro studenty, kteří se chtějí svou výslovností přiblížit rodilým mluvčím je to potom dokonce nezbytnost.

Znělost vs napjatost

Co jsou znělé a neznělé souhlásky jsme si již vysvětlili v článku Výslovnost – spodoba souhlásek. Existuje však ještě jedna důležitá vlastnost samohlásek, která je pro němčinu specifická – tzv. napjatost. Zjednodušeně jde o to, jak moc při jejich vyslovování napneme “pusu” (odborně mluvidla).

Samohlásky lze dělit na
napjaté – velké svalové napětí, zní jakoby ostřeji, tvrději
nenapjaté – malé svalové napětí, uvolnění, zní jakoby mírně, měkce

Napjatost a případná aspirovanost (přídech – viz níže) je tedy v němčině hlavní rozdíl mezi dvojicemi hlásek jako b-p, d-t nebo g-k.
V některých německy mluvících oblastech se od sebe dokonce znělé a neznělé hlásky liší pouze napjatostí, a jinde splývají úplně.

Z tohoto základního rozdílu vyplývá, že český student by měl nezapomínat
1) přídech u hlásek p, k, t
2) oslabovat znělost u hlásek b, d, g apod.

Abychom předešli případným terminologickým nedorozuměním, je dobré předeslat, že rozlišujeme

a) tzv. znělé souhlásky (b, d, g apod.) a
b) znělost konkrétní hlásky.

Takže např. hláska B se jmenuje “znělá”, ale vyslovit ji mohu více či méně zněle – když její znělost velice oslabím, bude znít vlastně jako P.
Toto bude velice důležité pro pochopení dalšího výkladu.

1) P, K, T s přídechem

Pro základní pochopení toho, co znamená přídech, si můžeme porovnat dvojice slov, které vypadají v obou jazycích téměř totožně, ale liší se právě přídechem u P, K, T.
Zkuste si u každé dvojice vyslovit české slovo a pak si poslechněte jeho německý protějšek.

(CZ) pech
(DEU) das Pech /pɛç/ TTT *1

(CZ) tane
(DEU) die Tanne /ˈtanə/ TTT *2

(CZ) klub
(DEU) der Klub /klʊp/ TTT *3

(CZ) kus
(DEU) der Kuss /kʊs/ TTT *4

(CZ) pas
(DEU) der Pass /pas/ TTT *5

Můžeme si představit, že přídech je takové malé přidané “h”, tedy

p /pʰ/
k /kʰ/
t /tʰ/

Přídech je nejvýraznější před přízvučnou samohláskou na začátku slov, tzn. slovo má přízvuk na první slabice (co je přízvuk vám napoví článek Slovní přízvuk).

kalt /kalt/ TTT *6
kommen /ˈkɔmən/ TTT *7
putzen /ˈpʊt͡sn̩/ TTT *8
die Post /pɔst/ TTT *9
der Teil /taɪ̯l/ TTT *10
tun /tuːn/ TTT *11

Výrazná aspirace je tu i v případě, že před samohláskou stojí R, L, N:
der Kreis /kʁaɪ̯s/ TTT *12
der Preis /pʁaɪ̯s/ TTT *13
tragen /ˈtʁaːɡn̩/ TTT *14
klein /klaɪ̯n/ TTT *15
die Plage /ˈplaːɡə/ TTT *16
der Knabe /ˈknaːbə/ TTT *17

Malý přídech je i na konci slov, je-li poslední slabika přízvučná:
laut /laʊ̯t/ TTT *18
bereit /bəˈʁaɪ̯t/ TTT *19
der Druck /dʁʊk/ TTT *20
die Musik /muˈziːk/ TTT *21
knapp /knap/ TTT *22
der Galopp /ɡaˈlɔp/ TTT *23

To platí samořejmě i pro znělé hlásky na konci slov, které se čtou nezněle (viz článek Výslovnost – spodoba souhlásek).

das Rad /ʁaːt/ TTT *24
der Rat /ʁaːt/ TTT *25

der Weck /vɛk/ TTT *26
weg /vɛk/ TTT *27

Naopak oslabeně se přídech u P, K, T vysloví v nepřízvučných slabikách, před jinými souhláskami a v kompinacích SP, ST

die Decke /ˈdɛkə/ TTT *28
das/der Drittel /ˈdʁɪtl̩/ TTT *29
die Suppe /ˈzʊpə/ TTT *30

das Haupt /haʊ̯pt/ TTT *31
es schmeckt /ʃmɛkt/ TTT *32

spielen /ˈʃpiːlən/ TTT *33
der Stein /ʃtaɪ̯n/ TTT *34
der Gast /ɡast/ TTT *35

2) Znělé souhlásky méně znělé

Německé souhlásky b, d, g jsou méně znělé než v češtině, jsou jakoby měkčí. Můžeme zase použít porovnání češtiny a němčiny – opět si zkuste u každé dvojice vyslovit české slovo a pak si poslechněte jeho německý protějšek.

(CZ) Dan
(DEU) dann /dan/ TTT *36

(CZ) bok
(DEU) der Bock /bɔk/ TTT *37

(CZ) glóbus
(DEU) der Globus /ˈɡloːbʊs/ TTT *38

Toto oslabení znělosti můžeme slyšet především ve dvou případech:

a) na začátku slov (po pauze)

der Baum /baʊ̯m/ TTT *39
das Deutsch /dɔɪ̯t͡ʃ/ TTT *40
ganz /ɡant͡s/ TTT *41

b) po neznělých souhláskách uprostřed slov nebo ve spojené řeči

der Hausbau /ˈhaʊ̯sˌbaʊ̯/ TTT *42
Er ist ausgestiegen /ˈaʊ̯sɡəˌʃtiːɡn̩/ TTT *43
Hat er aufgepasst? /ˈaʊ̯fɡəˌpast/ TTT *44
Hast du eine Freundin? TTT *45
aus Dresden /aʊ̯s_ˈdʁeːsdn̩/ TTT *46

Také znělé souhlásky v a z jsou vyslovovány méně zněle na počátku slov nebo po neznělých souhláskách.
sein /zaɪ̯n/ TTT *47
so /zoː/ TTT *48
sie /ziː/ TTT *49
wer /veːɐ̯/ TTT *50
das Wasser /ˈvasɐ/ TTT *51

der Schlafwagen /ˈʃlaːfˌvaːɡn̩/ TTT *52
das Pumpwerk /ˈpʊmpˌvɛʁk/ TTT *53
der Basssänger /ˈbasˌzɛŋɐ/ TTT *54
der Kongresssaal /kɔŋˈɡʁɛsˌzaːl/ TTT *55

Díky oslabení znělých souhlásek se nám Čechům také lépe vyslovují kombinace hlásek neznělá+znělá (viz opět článek Výslovnost – spodoba souhlásek).

Angličtina také v některých případech oslabuje znělost kvůli usnadnění výslovnosti – při střetnutí dvou hlásek (např. DISGUSTING) nebo i na začátku slov (VERY).


Překlad:
 1. dehet / smůla
 2. jedle
 3. klub
 4. polibek
 5. pas
 6. studený
 7. přijít
 8. vyčistit, mýt
 9. pošta
 10. část, díl
 11. dělat
 12. kruh
 13. cena
 14. nosit
 15. malý
 16. trápení
 17. kluk / brach
 18. hlasitý
 19. připravený, odhodlaný
 20. tlak / stisk / tisk
 21. hudba
 22. nedostatečný / těsný
 23. cval
 24. kolo
 25. rada
 26. chlebíček, žemle
 27. pryč
 28. ubrus, přehoz, deka
 29. třetina
 30. polévka
 31. hlava (knižně)
 32. chutná to
 33. hrát (si)
 34. kámen
 35. host
 36. pak, potom
 37. kozel, srnec, beran, kamzík – samec
 38. globus
 39. strom
 40. němčina
 41. celý
 42. výstavba domu
 43. Vystoupil.
 44. Dával pozor?
 45. Máš přítelkyni?
 46. z Drážďan
 47. být
 48. tak
 49. ona / oni
 50. kdo
 51. voda
 52. lůžkový vůz
 53. čerpací zařízení
 54. basista – zpěvák
 55. kongresový sál


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost - spodoba souhlásek

Jak správně vyslovit souhlásky na konci nebo uprostřed slov? Jak se liší německá pravidla výslovnosti od českých?

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost samohlásek

Jaký je rozdíl mezi českými a německými samohláskami a jak ty německé správně vyslovovat.

ELEMENTARY

Dlouhé nebo krátké samohlásky?

Které samohlásky vyslovovat dlouze a které krátce? Pár základních pravidel z našeho článku vám může pomoci.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář