Mein Deutsch

Výslovnost - Ráz

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.05.2021

Specifický prvek německé výslovnosti, kterým se výrazně liší jiných cizích jazyků, např. angličtiny či francouzštiny. Kde se ráz vyskytuje a jak ho správně používat.Výslovnost – Ráz

Ráz – toto asi pro mnoho z vás neobvyklé slovo zjednodušeně řečeno označuje jakési rozražení hlasivek vzduchem. To se děje před vyslovením samohlásky po pauze. V tomto článku si porovnáme užití rázu v češtině a v němčině a vysvětlíme si, proč je důležité ho používat.

Značení

V přepisu výslovnosti se ráz označuje značkou / ʔ / či / | /, např. Hausaufgabe /ˈhaʊ̯sʔaʊ̯fˌ­ɡaːbə/, případně /ˈhaʊ̯s|aʊ̯fˌ­ɡaːbə/.

Ráz v češtině

Ráz známe dobře i v češtině. Vyskytuje se nám po pauze před samohláskami.

Příjdeš? | Ano.
Je to dobré? | Ovšem!

V některých případech je v češtině ráz možný, ale nemusí ho užívat všichni mluvčí:
v | okně
po | obědě
od | úst
pravo|úhlý
polo|ostrov
Tyto zmíněné případy lze vyslovovat s rázem (s oddělením) nebo jako jedno slovo, dohromady.

Ráz v němčině

V němčině se naproti tomu ráz vyžaduje:

a) pro slova začínající samohláskou po pauze

der Anfang /ˈʔanˌfaŋ/ TTT *1
einfach /ˈʔaɪ̯nfax/ TTT *2

b) před přízvučkou samohláskou na rozhraní slov

in Österreich /ɪnˈʔøːstəʁaɪ̯ç/ TTT *3
ist immer /ɪstˈʔɪmɐ/ TTT *4
am Anfang /amˈʔanˌfaŋ/ TTT *5
der Alte /dɐˈʔaltə/ TTT *6

c) před jakoukoli samohláskou po předponách

beeilen (sich) /bəˈʔaɪ̯lən/ TTT *7
geeignet /ɡəˈʔaɪ̯ɡnə/ TTT *8
erobern /ɛɐ̯ˈʔoːbɐn/ TTT *9
verabreden /fɛɐ̯ˈʔapˌʁeːdn̩/ TTT *10
zueinander /tsʊʔaɪ̯ˈnandɐ/ TTT *11
unangenehm /ˈʊnʔanɡəˌneːm/ TTT *12

d) ve složeninách

Ráz se objeví na začátku každé části složeniny, která začíná samohláskou:

die Hausaufgabe /ˈhaʊ̯sʔaʊ̯fˌɡaːbə/ TTT *13
überall /yːbɐˈʔal/ TTT *14
die Halbinsel /ˈhalpˌʔɪnzl̩/ TTT *15
(der) Nordosten /nɔʁtˈʔɔstn̩/ TTT *16
das Spiegelei /ˈʃpiːɡl̩ˌʔaɪ̯/ TTT *17

e) ve slovech cizího původ

Ve slovech cizího původu najdeme ráz vždy před přízvučnou slabikou:
das Theater /teˈʔaːtɐ/ TTT *18
chaotisch /kaˈʔoːtɪʃ/ TTT *19

Závěr

Používáním rázu se němčina odlišuje od jiných “velkých” jazyků, jako je např. angličtina či francouzština, které slova přímo vážou k sobě. Právě proto je typickou chybou anglicky či francouzsky mluvících studentů němčiny vypuštění rázu – např. místo mein Auto řeknou vlastně mei Nauto.
U nás, Čechů, potom záleží na tom, zda jsme více ovlivněni češtinou, kde se ráz vyskytuje, nebo jiným cizím jazykem (angličtinou či francouzštinou), který se zároveň učíme. Každopádně bychom ráz v německé výslovnosti neměli přehlížet, pokud chceme správně rozumět a být dobře pochopeni.


Jak zmíněno výše, angličtina váže slova k sobě. Zvlášť výrazné je to u slov začínajících na samohlásku, která vlastně “ukradnou” souhlásku předchozího slova a spojí se s ní. Více na Help for English

Překlad:
 1. začátek
 2. jednoduchý
 3. v Rakousku
 4. je vždy
 5. na začátku
 6. stařec
 7. pospíšit (si)
 8. vhodný, příhodný
 9. dobýt, podrobit si
 10. smluvit, sjednat
 11. k sobě, jeden k druhému
 12. nepříjemný
 13. domácí úkol
 14. všude
 15. poloostrov
 16. severovýchod
 17. volské oko, doslova “zrcadlové vejce”
 18. divadlo
 19. chaotický


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #3 - výslovnost

Čtou se slova jako FAST či BALL v němčině stejně jako v angličtině? A existují nějaká pravidla, která nám mohou s výslovností podobných slov v obou jazycích pomoci?

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #1 - pravopis

Co je podobného na slovech DEEP a TIEF? Znalost anglických slov nám pomůže rozumět slovům německým díky několik jednoduchým pravidlům.

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2 - gramatika

Umíte anglicky a učíte se němčinu (nebo naopak)? V tomto článku najdete několik tipů, jak si ulehčit studium gramatiky v obou jazycích.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost - Ráz 3 2465 Od JK poslední příspěvek
před 3 lety