Mein Deutsch

Výslovnost E

ELEMENTARY Vydáno dne 04.08.2019

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.Výslovnost E

Nadpis článku možná některé z vás zarazí – jakápak výslovnost E? E je přece E! Ovšem v němčině to není tak jednoduché, protože tu existují dva druhy E.

E /ɛ/

První a pro Čechy jednodušší varianta je /ɛ/, což je stejná hláska, jako máme v češtině. Objevuje se většinou jak v krátké /ɛ/, tak dlouhé formě /ɛː/.

nett /nɛt/ TTT *1
senden /ˈzɛndn̩/ TTT *2
brechen /ˈbʁɛçn̩/ TTT *3
endlich /ˈɛntlɪç/ TTT *4

/ɛ/ a /ɛː/ se nám objeví vždy ve slovech, v nichž se píše ä.

ständig /ˈʃtɛndɪç/ TTT *5
zu lächeln /ˈlɛçl̩n/ TTT *6
mächtig /ˈmɛçtɪç/ TTT *7
älter /ˈɛltɐ/ TTT *8

während /ˈvɛːʁənt/ TTT *9
ich wäre /ˈvɛːʁə/ TTT *10
sich schämen /ˈʃɛːmən/ TTT *11
Zähne /ˈt͡sɛːnə/ TTT *12

E /e/

Druhou variantou je /e/, které se většinou objevuje v dlouhé formě /eː/. Pro Čechy ho lze popsat přibližně tak, že nastavíme pusu na /iː/ ale snažíme se říci v této poloze /ɛ/. Takové E “tlačené nahoru” – jazyk je více zvednutý než u /ɛ/, ale méně než u /i/.

Více vám objasní následující schéma a nahrávky.

der Meter /ˈmeːtɐ/ TTT *13
neben /ˈneːbm̩/ nebo /ˈneːbn̩/ TTT *14
wer /veːɐ̯/ TTT *15
der/die See /zeː/ TTT *16 TTT *17

/ɛ/ vs /e/

Obě hlásky spolu najdete např. ve slově

fernsehen /ˈfɛʁnˌzeːən/ TTT *18

E-Paare

Existují dvojice, které se liší právě pouze výslovností E a nesprávná podoba E může změnit jejich význam, např.

wenn /vɛn/ TTT *19
wen /veːn/ TTT *20

denn /dɛn/ TTT *21
den /deːn/ TTT *22

wir nehmen /ˈneːmən/ TTT *23
wir nähmen /ˈnɛːmən/ TTT *24

Bären /ˈbɛːʁən/ TTT *25
Beeren /ˈbeːʁən/ TTT *26

Regionální rozdíly

Každý jazyk a jeho výslovnost se vyvíjí a nejinak je tomu v němčině. Ve většině německy mluvících oblastech se dnes setkáte s tím, že lidé vyslovují i slova s -ä- jako //. Výslovnost /ɛː/ je tam považována za sice spisovnou, ale prakticky nepoužívanou.

Slyšet tak můžete obě varianty:
der Käse /ˈkɛːzə/ nebo /ˈkzə/ TTT *27
das Mädchen /ˈmɛːtçən/ nebo /ˈmtçən/ TTT *28
wählen /ˈvɛːlən/ nebo /ˈvlən/ TTT *29

Shrnutí

Pamatujte, že E se dá v němčině vyslovovat dvěma odlišnými způsoby. Kdy se který z nich používá ve standardní německé výslovnosti vám vždy poradí fonetický přepis v kvalitním slovníku.

Angličtina má sice jen jedno E, ale v jeho značení ve slovnících je trochu zmatek. Slovníky se totiž snaží pro uživatele přepis co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit, takže platí pravidlo, že pokud se v daném jazyce vyskytuje pouze jeden druh určitého fonému (zvuku, hlásky), může být značen “obyčejným” písmenem. Proto najdete v anglických slovnících /r/, ačkoli se samozřejmě nejedná o stejný zvuk jako v češtině. Přesný přepis by užíval znak /ɹ/, ale je to vlastně svým způsobem zbytečné.
Na druhou stranu to potom může studenty mást, jako se tomu děje v případě /e/. To je užíváno v anglických slovnících, ač se ve skutečnosti jedná o /ɛ/. Student němčiny z toho pak může nabýt dojmu, že angličtina používá ono “tlačené E”, což není samozřejmě pravda.

Přesný přepis výslovnosti najdete ve slovnících, které se zabývají více jazyky, jako např. wiktionary, nebo v některých odbornějších publikacích.

Překlad:
 1. milý, pěkný, příjemný
 2. poslat
 3. zlomit
 4. konečně
 5. ustavičný, neustálý
 6. usmívat se
 7. mocný, silný
 8. starší
 9. během, v průběhu (něčeho) / zatímco
 10. byl bych
 11. stydět se
 12. zuby
 13. metr
 14. vedle
 15. kdo
 16. jezero / moře
 17. pozor na změnu významu při změně rodu!
 18. dívat se na televizi
 19. když, kdyby, jestliže
 20. koho (4. pád od WER)
 21. neboť, protože
 22. toho (4. pád od DER)
 23. bereme
 24. brali bychom
 25. medvědi
 26. bobule
 27. sýr
 28. děvče, dívka
 29. (z)volit, vybrat


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Výslovnost koncového -E a -ER

Víte, že v koncovém -E a -ER se nevyslovuje ani „E“, ani „R“?

ELEMENTARY

Výslovnost CH

Víte, že například ve slovech MICH a AUCH není CH vyslovováno stejně? V článku si vysvětlíme, jak tato dvě CH vytvořit a kdy které z nich použít.

ELEMENTARY

Výslovnost /ŋ/

Dokážete správně vyslovit slova jako SINGEN, DING nebo ZEITUNG?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář