*
logo
*

Výslovnost E

ELEMENTARY Vydáno dne 04.08.2019

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.Výslovnost E

Nadpis článku možná některé z vás zarazí – jakápak výslovnost E? E je přece E! Ovšem v němčině to není tak jednoduché, protože tu existují dva druhy E.

E /ɛ/

První a pro Čechy jednodušší varianta je /ɛ/, což je stejná hláska, jako máme v češtině. Objevuje se většinou jak v krátké /ɛ/, tak dlouhé formě /ɛː/.

nett /nɛt/ TTT
senden /ˈzɛndn̩/ TTT
brechen /ˈbʁɛçn̩/ TTT
endlich /ˈɛntlɪç/  TTT

/ɛ/ a /ɛː/ se nám objeví vždy ve slovech, v nichž se píše ä.

ständig /ˈʃtɛndɪç/ TTT
zu lächeln /ˈlɛçl̩n/ TTT
mächtig /ˈmɛçtɪç/ TTT
älter /ˈɛltɐ/  TTT

während /ˈvɛːʁənt/ TTT
ich wäre /ˈvɛːʁə/ TTT
sich schämen /ˈʃɛːmən/ TTT
Zähne /ˈt͡sɛːnə/  TTT

E /e/

Druhou variantou je /e/, které se většinou objevuje v dlouhé formě /eː/. Pro Čechy ho lze popsat přibližně tak, že nastavíme pusu na /iː/ ale snažíme se říci v této poloze /ɛ/. Takové E “tlačené nahoru” – jazyk je více zvednutý než u /ɛ/, ale méně než u /i/.

Více vám objasní následující schéma a nahrávky.

der Meter /ˈmeːtɐ/ TTT
neben /ˈneːbm̩/ nebo /ˈneːbn̩/ TTT
wer /veːɐ̯/ TTT
der/die See /zeː/ TTT TTT

/ɛ/ vs /e/

Obě hlásky spolu najdete např. ve slově

fernsehen /ˈfɛʁnˌzeːən/ TTT

E-Paare

Existují dvojice, které se liší právě pouze výslovností E a nesprávná podoba E může změnit jejich význam, např.

wenn /vɛn/ TTT
wen /veːn/ TTT

denn /dɛn/ TTT
den /deːn/  TTT

wir nehmen /ˈneːmən/ TTT
wir nähmen /ˈnɛːmən/  TTT

Bären /ˈbɛːʁən/ TTT
Beeren /ˈbeːʁən/  TTT

Regionální rozdíly

Každý jazyk a jeho výslovnost se vyvíjí a nejinak je tomu v němčině. Ve většině německy mluvících oblastech se dnes setkáte s tím, že lidé vyslovují i slova s -ä- jako //. Výslovnost /ɛː/ je tam považována za sice spisovnou, ale prakticky nepoužívanou.

Slyšet tak můžete obě varianty:
der Käse /ˈkɛːzə/ nebo /ˈkzə/ TTT
das Mädchen /ˈmɛːtçən/ nebo /ˈmtçən/ TTT
wählen /ˈvɛːlən/ nebo /ˈvlən/ TTT

Shrnutí

Pamatujte, že E se dá v němčině vyslovovat dvěma odlišnými způsoby. Kdy se který z nich používá ve standardní německé výslovnosti vám vždy poradí fonetický přepis v kvalitním slovníku.

Angličtina má sice jen jedno E, ale v jeho značení ve slovnících je trochu zmatek. Slovníky se totiž snaží pro uživatele přepis co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit, takže platí pravidlo, že pokud se v daném jazyce vyskytuje pouze jeden druh určitého fonému (zvuku, hlásky), může být značen “obyčejným” písmenem. Proto najdete v anglických slovnících /r/, ačkoli se samozřejmě nejedná o stejný zvuk jako v češtině. Přesný přepis by užíval znak /ɹ/, ale je to vlastně svým způsobem zbytečné.
Na druhou stranu to potom může studenty mást, jako se tomu děje v případě /e/. To je užíváno v anglických slovnících, ač se ve skutečnosti jedná o /ɛ/. Student němčiny z toho pak může nabýt dojmu, že angličtina používá ono “tlačené E”, což není samozřejmě pravda.

Přesný přepis výslovnosti najdete ve slovnících, které se zabývají více jazyky, jako např. wiktionary, nebo v některých odbornějších publikacích.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Základní pravidla pro čtení německých slov

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?

ELEMENTARY

Výslovnost dvojhlásek

Čtete EIN jako „ajn“ nebo NEUN jako „nojn“? Pak se určitě podívejte, jak se tato slova vyslovují správně.

ELEMENTARY

Výslovnost CH

Víte, že například ve slovech MICH a AUCH není CH vyslovováno stejně? V článku si vysvětlíme, jak tato dvě CH vytvořit a kdy které z nich použít.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2019 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů