Mein Deutsch

Výslovnost - německé R

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.07.2021

Jaké existují v němčině varianty výslovnosti R, jak se liší od češtiny a na co si dát pozor.Výslovnost R v němčině záleží v první řadě na jeho pozici. Jinak se chová např. na začátku slov a slabik a jinak na jejich konci. To vše si podrobně vysvětlíme v tomto článku.

1) R na začátku

Vyskytne-li se R na začátku slova či slabiky (reisen, lehren), nebo po souhláskách (Gras, frei) máme na výběr tři rovnocenné spisovné varianty výslovnosti:

a) /ʀ/

Toto R známe i z češtiny jako tzv. “ráčkování”. Vzniká kmitáním čípku v zadní části dutiny ústní. Tato varianta je běžnější v severním Německu.

/ʀ/

b) /ʁ/

Tato varianta R může někomu trochu připomínat “dávení”. Vzniká vzadu v dutině ústní a tvoří se vlastně podobně jako české CH /x/ (viz Výslovnost CH).
Jazyk (v tomto případě jeho kořen) se vyklene k měkkému patru a brání průchodu vzduchu. Toto R rovněž uslyšíte spíše na severu. Kromě toho je typické pro výslovnost třeba francouzštiny.

/ʁ/

c) /r/

Toto R je velice podobné českému, pouze tolik nekmitá (většinou jazyk kmitne jednou či dvakrát). Tato varianta výslovnosti je rozšířena hlavně na jihu, tj. především v jižním Německu, Rakousku a Švýcarsku.

r

Příklady:

  /ʀ/ či /ʁ/ /r/
richtig /ˈʁɪçtɪç/ /ˈrɪçtɪk/
traurig /ˈtʁaʊ̯ʀɪç/ /ˈtʀaʊ̯ʁɪç/ /ˈtraʊ̯rɪk/
groß /ɡʁoːs/ /ɡroːs/
raten /ˈʁaːtn̩/ /ˈraːtn̩/

2) R na konci

Vyskytne-li se R na konci slabiky nebo slova, vyslovuje se oslabeně. Základní informace o tomto jevu jste si mohli přečíst v článku Výslovnost koncového -E a -ER.
Oslabená výslovnost se blíží téměř hlásce /a/, proto ji značíme /ɐ/.
Pozor: Studenti často chybně vyslovují buď tvrdé české /r/ nebo anglické krátké /ə/ – ani jedno není správně!

S touto výslovností se setkáte:

a) po dlouhé samohlásce

ihr /iːɐ̯/
vor /foːɐ̯/
Uhr /uːɐ̯/
werden /ˈveːɐ̯dn̩/
erst /ɛʁst/ nebo /eːɐ̯st/  

b) v nepřízvučných předponách (er-, ver-, zer-)

Mnoho rodilých mluvčích oslabuje v těchto předponách výslovnost natolik, že místo /-ɛɐ̯-/ zůstane dokonce jen samotné /-ɐ-/.
Pozor – rozhodně ne /-ə-/ jako v angličtině!

erklären /ɛɐ̯ˈklɛːʁən/ nebo /ɐˈklɛːʁən/
vergessen /fɛɐ̯ˈɡɛsn̩/ nebo /fɐˈɡɛsn̩/
(ne (/vəˈɡɛsn̩/)

zerbrechen /t͡sɛɐ̯ˈbʁɛçn̩/ nebo /t͡sɐˈbʁɛçn̩/
(ne /t͡səˈbʁɛçn̩/)

c) v koncovém -er

Lehrer /ˈleːʁɐ/
Vater /ˈfaːtɐ/
später /ˈʃpɛːtɐ/
besser /ˈbɛsɐ/ 

Jak vidíme, v těchto případech se severoněmecká TTT *1 a jihoněmecká TTT *2 výslovnost příliš neliší, všude slyšíme /ɐ/.

Jak už bylo zmíněno, důležité je opravdu vyslovovat na konci /ɐ/ a nikoli /ə/, abychom nezměnili význam slova:
die Bitte / bitte /ˈbɪtə/ TTT *3
bitter /ˈbɪtɐ/ TTT *4

Spiele / ich spiele /ˈʃpiːlə/ TTT *5
Spieler /ˈʃpiːlɐ/ TTT *6

Liebe / ich liebe /ˈliːbə/ TTT *7
lieber /ˈliːbɐ/ TTT *8

Shrnutí

Nesprávnou výslovností můžete ostatní zmást, v tomto případě poměrně znatelně. Zkuste proto dbát na to, aby zde i ve vaší výslovnosti zmizelo tvrdé české R či nesprávné koncové /ə/.

V angličtině existuje pouze jeden typ R, který se odborně značí /ɹ/ . Právě proto, že prakticky existuje jen jediná varianta TTT *9 této hlásky, užívá se ve slovnících pro zjednodušení obyčejné /r/.

Na začátku slov a slabik (right, correct) zazní toto R vždy, na konci slov a slabik pouze v americké angličtině.

I v angličtině se někdy – v neformální výslovnosti – může -er vyslovit až jako /ɐ/ – tak vznikla slova typu GANGSTA, PLAYA apod.

Překlad:
  1. první nahrávka
  2. druhá nahrávka
  3. prosba / prosím
  4. hořký, trpký
  5. hry – množné číslo od “das Spiel” / hraji
  6. hráč
  7. láska / miluji
  8. raději
  9. s minimálními rozdíly mezi britskou a americkou verzí


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Výslovnost koncového -E a -ER

Víte, že v koncovém -E a -ER se nevyslovuje ani „E“, ani „R“?

STARTER

Pády v němčině

Kolik má němčina pádů a proč je důležité je správně používat.

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost - spodoba souhlásek

Jak správně vyslovit souhlásky na konci nebo uprostřed slov? Jak se liší německá pravidla výslovnosti od českých?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář