Mein Deutsch

Výslovnost koncového -E a -ER

STARTER Vydáno dne 17.12.2019

Víte, že v koncovém -E a -ER se nevyslovuje ani „E“, ani „R“?Výslovnost koncového -E a -ER

Mnoho slov v němčině končí na -E nebo -ER. Bylo by chybou se domnívat, že se taková slova vyslovují jako v češtině, ba dokonce bychom mohli být s takovou výslovností špatně pochopeni. V tomto článku si podíváme na to, jak tato vyslovovat ve standardní němčině.

-E

Vyskytne-li se nám -e na konci slova, čteme ho jako /ə/ (nikoli /ɛ/!)

/ə/ je hláska, kterou máme i v češtině – např. když vyslovujeme samotná písmena abecedy: B /bə/, G /gə/, H /hə/.

zu Hause /ˈhaʊ̯zə/ TTT *1
alle /ˈalə/ TTT *2
böse /ˈbøːzə/ TTT *3
ich habe /ˈhaːbə/ TTT *4
ich gehe /ˈɡeːə/ TTT *5
die Eule /ˈɔɪ̯lə/ TTT *6
die Hose /ˈhoːzə/ TTT *7

Totéž platí o koncovém -en.

schwimmen /ˈʃvɪmən/ TTT *8
das Mädchen /ˈmɛːtçən/ TTT *9
die Jungen /ˈjʊŋən/ TTT *10

Ve většině případů je ale toto /ə/ před /n/ tak krátké, že splývají v jeden zvuk //.

jeden /ˈjeːdn̩/ TTT *11
gehen /ɡeːn̩/ TTT *12
der Hafen /ˈhaːfn̩/ TTT *13
die Hosen /ˈhoːzn̩/ TTT *14

V mluvené němčině se v některých oblastech dokonce setkáte s tím, že se koncové -en splyne s předchozí hláskou a vyslovuje jako //.
haben /ˈhaːm̩/ TTT *15

-ER

Koncové -er se naproti tomu vyslovuje /ɐ/, což je hláska vzniklá oslabením /r/ (/ʀ/), zvukem se blížící až skoro /a/.
Tento zvuk lze nacvičit: Když např. ve slově Vater začneme na /faːtr/ a ono /r/ nevyslovíme drnčivě TTT *16 a učiníme ho slabším, neznělejším a s jakýmsi přídechem /a/.

der Bruder /ˈbʁuːdɐ/ TTT *17
die Schwester /ˈʃvɛstɐ/ TTT *18
die Mutter /ˈmʊtɐ/ TTT *19
der Vater /ˈfaːtɐ/ TTT *20
die Tochter /ˈtɔxtɐ/ TTT *21
größer /ˈɡʁøːsɐ/ TTT *22
der Lehrer /ˈleːʁɐ/ TTT *23
der Fehler /ˈfeːlɐ/ TTT *24
das Fenster /ˈfɛnstɐ/ TTT *25
der Drucker /ˈdʁʊkɐ/ TTT *26

-E vs -ER – změna významu

Jinak vyslovenou koncovkou můžeme změnit význam. Porovnejte například následující:

die Lehre /ˈleːʁə/ vyučení, odborné vzdělání
der Lehrer /ˈleːʁɐ/  učitel

böse /ˈbøːzə/ zlý, špatný
böser /ˈbøːzɐ/  horší

Landa nebo Lander?

Slova a jména končící na -ER se opravdu vyslovují s téměř čistým “a”. Když uslyšíte, že se někdo jmenuje Landa, píše se to s největší pravděpodobností Lander.
Schválně si zkuste poslechnout následující jméno a představte si, jak je asi napsané. Teprve potom se podívejte do žárovky.

TTT *27

Tak co, trefili jste se? :-)

Závěr

Se slovy končícími -E nebo -ER se studenti hojně setkávají od úplného začátku studia. Naučte se je rovnou vyslovovat správně, ať se později výslovnost nemusíte přeučovat.
Pamatujte, že Hause se nečte /haʊ̯zɛ/ a Mutter se nečte /mʊtr/.

Angličtina je v této záležitosti výslovností poněkud posunutá. Koncové -e se nečte vůbec, kdežto -er se vyslovuje // (v neformální výslovnosti se ale může blížit německému /ɐ/ – tak vznikla slova typu GANGSTA, PLAYA apod.

Překlad:
 1. doma
 2. všichni
 3. zlý, špatný
 4. mám
 5. jdu, chodím
 6. sova
 7. kalhoty – singulár
 8. plavat
 9. děvče, dívka
 10. chlapci
 11. každého – 4. pád
 12. jít, chodit
 13. přístav
 14. kalhoty – plurál
 15. mít
 16. ale ani ne “po anglicku”
 17. bratr
 18. sestra
 19. matka
 20. otec
 21. dcera
 22. větší
 23. učitel
 24. chyba
 25. okno
 26. tiskárna
 27. Holger Willmer


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost E

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost - německé R

Jaké existují v němčině varianty výslovnosti R, jak se liší od češtiny a na co si dát pozor.

ELEMENTARY

Výslovnost přehlásek (ä, ö, ü)

Původ, užití a výslovnost německých přehlásek.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář