Mein Deutsch

Výslovnost /ŋ/

ELEMENTARY Vydáno dne 08.10.2019

Dokážete správně vyslovit slova jako SINGEN, DING nebo ZEITUNG?Výslovnost -NG

Mezi německé hlásky, s jejichž výslovností zápasí mnohdy i pokročilí studenti, patří souhláska /ŋ/. Máme ji sice i v češtině, např. ve slovech branka nebo Mongol, ale je poměrně obtížné si uvědomit, jak vlastně onen zvuk vytváříme. Zásadní rozdíl mezi /n/ a /ŋ/ je pozice jazyka – více pochopíte pomocí následujících obrázků:

/n/

U /n/ se špička jazyka dotýká horního patra.

/ŋ/

U /ŋ/ tlačíme jazyk dozadu.

Použití

Hláska /ŋ/ se nám objevuje ve slovech obsahujících kombinaci NG nebo NK.

jung /jʊŋ/ TTT *1
Ring /ʁɪŋ/ TTT *2
fangen /ˈfaŋən/ TTT *3
Zeitung /ˈt͡saɪ̯tʊŋ/ TTT *4

Bank /baŋk/ TTT *5
danke /ˈdaŋkə/ TTT *6
denken /ˈdɛŋkn̩/ TTT *7

Pro Čechy je obzvláště nesnadné vyslovit /ŋ/ mezi dvěma samohláskami či na konci slov, jako např. v následujících slovech:

lange /ˈlaŋə/ TTT *8
Hunger /ˈhʊŋɐ/ TTT *9
Ding /dɪŋ/ TTT *10
langsam /ˈlaŋˌzaːm/ TTT *11

Rozlišovací funkce

V němčině, podobně jako např. v angličtině, má hláska /ŋ/ rozlišovací funkci. Nesprávnou výslovností můžeme změnit význam slova. Porovnejte:

singen /ˈzɪŋən/ TTT *12
sinnen /ˈzɪnən/ TTT *13

hängen /ˈhɛŋən/ TTT *14
Hennen /ˈhɛnən/ TTT *15

Lokální rozdíly

V severoněmecká a jihoněmecké mluvě se objevuje u slov končících -UNG výslovnost /-ʊŋk/ místo /-ʊŋ/. Tato výslovnost je však považována za nespisovnou.

Hláska /ŋ/ činí potíže i studentům angličtiny. Jak to s ní v angličtině vypadá a jak se používá se dočtete v článku na Help for English.

Překlad:
 1. mladý
 2. prsten
 3. chytat
 4. noviny
 5. lavička
 6. děkuji
 7. myslet, přemýšlet
 8. dlouho
 9. hlad
 10. věc
 11. pomalý
 12. zpívat
 13. přemýšlet, dumat
 14. viset
 15. slepice – plurál


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost E

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.

ALL LEVELS

Je správná výslovnost důležitá?

Myslíte, že je správná německá výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.

STARTER

Základní pravidla pro čtení německých slov

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář