Mein Deutsch

Výslovnost CH

ELEMENTARY Vydáno dne 26.05.2019

Víte, že například ve slovech MICH a AUCH není CH vyslovováno stejně? V článku si vysvětlíme, jak tato dvě CH vytvořit a kdy které z nich použít.Výslovnost CH

Na rozdíl od češtiny, kde vyslovujeme CH v podstatě jen jedním způsobem, má němčina varianty dvě. Ve slovníku najdete ve fonetické transkripci tyto dvě možnosti vyznačeny znaky /ç/ a /x/.
Rozdíl ve výslovnosti souvisí s předcházejícími hláskami – ty které vyslovujeme vzadu jsou přirozeně následovány /x/, kdežto po předních je jednodušší vyslovit /ç/.

Ach-laut /x/

Jako ve slově ach /ax/ vyslovujeme CH po A, O a U či dvojhlásce AU na konci. Jde v podstatě o stejný zvuk, který používáme pro CH v češtině.

Následující nákres ukazuje, co se děje v mluvidlech – jazyk se přitlačuje k zadnímu patru a protlačováním vzduchu vzniká kýžený zvuk:

die Sprache /ˈʃpʁaːxə/ TTT *1
machen /ˈmaxn̩/ TTT *2
hoch /hoːx/ TTT *3
die Frucht /fʁʊxt/ TTT *4
der Besuch /bəˈzuːx/ TTT *5
brauchen /ˈbʁaʊ̯xn̩/ TTT *6

Pozn.: Pokud jsou u slovíčka dvě nahrávky výslovnosti, první je standardní německá a druhá rakouská výslovnost.

Ich-laut /ç/

Tuto variantu vyslovujeme po všech ostatních hláskách. Jazyk nastavíme přibližně do stejné polohy jako při výslovnosti J (k přednímu patru) a snažíme se protlačit vzduch dopředu. Je to jako kdybychom chtěli říci J bez použití hlasivek (jde o neznělou hlásku).

Po samohláskách (s výjimkou A, O, U)

schlecht /ʃlɛçt/ TTT *7
das Licht /lɪçt/ TTT *8
kriechen /ˈkʁiːçn̩/ TTT *9
Töchter /ˈtœçtɐ/ TTT *10
höchstens /ˈhøːçstn̩s/ TTT *11
die Küche /ˈkʏçə/ TTT *12
Flüche /ˈflyːçə/ TTT *13

Po dvojhláskách (s výjimkou AU)

das Zeichen /ˈt͡saɪ̯çn̩/ TTT *14
feucht /fɔɪ̯çt/ TTT *15
Sträucher /ˈʃtʁɔɪ̯çɐ/ TTT *16

Po souhláskách

die Milch /mɪlç/ TTT *17
manchmal /ˈmançmaːl/ TTT *18
horchen /ˈhɔʁçn̩/ TTT *19
der Architekt /aʁçiˈtɛkt/ TTT *20
durch /dʊʁç/ TTT *21

Na začátku slov (převážně cizího původu)

U následujících slov zazní v standardní výslovnosti /ç/, ovšem můžete se často setkat i s variací výslovnosti /k/ (v jihoněmecké němčině), a v některých regionech dokonce /ʃ/.
China TTT *22
China /ˈçiːna/ standardní výslovnost
China /ˈkiːna/ SüD
China /ˈʃiːna/ regionální výslovnost

die Chemie /çeˈmiː/ nebo /keˈmiː/ TTT *23
der Chirurg /çiˈʁʊʁk/ nebo /kiˈʁʊʁk/ nebo /ʃiˈʁʊʁk/ TTT *24

-ig

Existuje ještě jedna skupina slov, kde se vyslovuje předopatrové /ç/ – jsou to všechna slova s koncovkou -ig.
der König /ˈkøːnɪç/ TTT *25
richtig /ˈʁɪçtɪç/ TTT *26
nötig /ˈnøːtɪç/ TTT *27
achtzig /ˈaxt͡sɪç/ TTT *28
der Honig /ˈhoːnɪç/ TTT *29
ruhig /ˈʁuːɪç/ TTT *30
wenig /ˈveːnɪç/ TTT *31

U této skupiny slov se můžeme setkat i s regionální variantou výslovnosti /-ɪk/
der König /ˈkøːnɪk/ TTT *32
nötig /ˈnøːtɪk/ TTT *33
richtig /ˈʁɪçtɪk/ TTT *34
ruhig /ˈʁuːɪk/ TTT *35
wenig /ˈveːnɪk/ TTT *36

Shrnutí:

Jak vidíte, rozlišení výslovnosti CH není nijak složité. Nácvik /ç/ chce sice trochu práce, ale zato budete zase znít o trochu více jako skuteční Němci. Také už vás nepřekvapí například to, že Tochter TTT *37 /ˈtɔx/ se vyslovuje s jiným “CH” než Töchter TTT *38 /ˈtœç/.

Zatímco němčina má CH vlastně dvě, angličtina zabíhá do opačného extrému a nemá skutečné CH ani jedno. Jak správně vyslovovat slova, ve kterých se CH v angličtině objevuje se dozvíte v článku na Help for English.

Překlad:
 1. řeč
 2. dělat
 3. vysoký
 4. ovoce
 5. návštěva
 6. potřebovat
 7. špatný
 8. světlo
 9. plazit se, lézt
 10. dcery
 11. nanejvýš
 12. kuchyně
 13. klení, kletby
 14. znamení
 15. vlhký, navlhlý
 16. keře
 17. mléko
 18. někdy, občas
 19. poslouchat
 20. architekt
 21. skrz
 22. Čína
 23. chemie
 24. chirurg
 25. král
 26. správný
 27. potřebný, nezbytný
 28. osmdesát
 29. med
 30. klidný
 31. málo
 32. král
 33. potřebný, nezbytný
 34. správný
 35. klidný
 36. málo
 37. dcera
 38. dcery


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Výslovnost E

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.

ELEMENTARY

Výslovnost /ŋ/

Dokážete správně vyslovit slova jako SINGEN, DING nebo ZEITUNG?

ELEMENTARY

Pravopis: SS nebo ß?

Kdy se píše ß a kdy SS a jak to souvisí s výslovností.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Výslovnost CH 4 5263 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 4 lety