Mein Deutsch

Skloňování přivlastňovacích zájmen

STARTER Vydáno dne 29.01.2024

Jak skloňovat německá přivlastňovací zájmena jako “můj, tvůj, náš” apod., a jak se vyhnout nedorozuměním u slova IHR.Skloňování přivlastňovacích zájmen

V předchozích článcích jsme si představili německé pády a vysvětlili si, proč jsou důležité. Také už známe německá osobní zájmena a jejich skloňování. Dnes se podíváme na to, jak skloňovat zájmena přivlastňovací.

Přivlastňovací zájmena

Zatímco osobní zájmena nám říkají KDO či CO něco dělá, přivlastňovací zájmena nám sdělují, KOMU nějaká věc patří, ČÍ něco je.

Er ist mein Freund. TTT *1
Sie sind deine Eltern. TTT *2

Poznámka:
V němčině, stejně jako např. v angličtině, nelze vynechávat osobní zájmeno.
Česky řekneme “Jsem… / Je… / Jsou…”, německy ale musíme říci “ jsem… / On je… / Oni jsou…”

V tabulce níže vidíme osobní zájmena vedle jejich přivlastňovacích protějšků.

Jednotné číslo
osoba osobní zájmeno přivlastňovací zájmeno
1. ich /ɪç/ TTT *3 mein /maɪ̯n/ TTT *4
2. du /duː/ TTT *5 dein /daɪ̯n/ TTT *6
3. er /eːɐ̯/ TTT *7 sein /zaɪ̯n/ TTT *8
  sie /ziː/ TTT *9 ihr /iːɐ̯/ TTT *10
  es /ɛs/ TTT *11 sein /zaɪ̯n/ TTT *12
Množné číslo
osoba osobní zájmeno přivlastňovací zájmeno
1. wir /viːɐ̯/ TTT *13 unser /ˈʊnzɐ/ TTT *14
2. ihr /iːɐ̯/ TTT *15 euer /ˈɔɪ̯ɐ/ TTT *16
3. sie /ziː/ TTT *17 ihr /iːɐ̯/ TTT *18
  Sie /ziː/ TTT *19 Ihr /iːɐ̯/ TTT *20

Občas studenti zaměňují pojmy mužský a ženský rod podstatného jména (der Mann, die Frau…) a tvary přivlastňovacích zájmen “jeho / její”. Tyto dvě věci jsou ale na sobě nezávislé a můžeme je libovolně kombinovat.

sein Freund → jeho kamarád
seine Freundin → jeho kamarádka
ihr Freund → její kamarád
ihre Freundin → její kamarádka

Skloňování

Všechna přivlastňovací zájmena skloňujeme v zásadě stejně, pouze u unser a euer dochází kvůli snadnější výslovnosti ke zkracování.
Pro přehlednost uvádíme tyto dva typy zvlášť, nicméně koncovky jsou u obou stejné a kopírují koncovky neurčitého členu (v jednotném čísle) a určitého členu (v množném čísle).

Typ I – mein, dein, sein, ihr / Ihr

pád                            Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod
1. mein          /maɪ̯n/ meine /ˈmaɪ̯nə/ mein            /maɪ̯n/ meine           /ˈmaɪ̯nə/
2. meines /ˈmaɪ̯nəs/ meiner /maɪ̯nɐ/ meines /ˈmaɪ̯nəs/ meiner           /maɪ̯nɐ/
3. meinem /ˈmaɪ̯nəm/ meiner /maɪ̯nɐ/ meinem /ˈmaɪ̯nəm/ meinen /ˈmaɪ̯nən/
4. meinen /ˈmaɪ̯nən/ meine /ˈmaɪ̯nə/ mein            /maɪ̯n/ meine           /ˈmaɪ̯nə/

Typ II – unser, euer

pád                            Jednotné číslo Množné číslo
mužský rod ženský rod střední rod
1. unser          /ˈʊnzɐ/ uns(e)re /ˈʊnz(ə)ʀə/ unser              /ˈʊnzɐ/ uns(e)re /ˈʊnz(ə)ʀə/
2. uns(e)res /ˈʊnz(ə)ʀəs/ uns(e)rer /ˈʊnz(ə)ʀɐ/ uns(e)res /ˈʊnz(ə)ʀəs/ uns(e)rer /ˈʊnz(ə)ʀɐ/
3. uns(e)rem /ˈʊnz(ə)ʀəm/ uns(e)rer /ˈʊnz(ə)ʀɐ/ uns(e)rem /ˈʊnz(ə)ʀəm/ uns(e)ren /ˈʊnz(ə)ʀən/
4. uns(e)ren /ˈʊnz(ə)ʀən/ uns(e)re /ˈʊnz(ə)ʀə/ unser                /ˈʊnzɐ/ uns(e)re /ˈʊnz(ə)ʀɐ/

IHR = ?

Možná jste si všimli, že slovíčko ihr se nám v přehledech zájmen vyskytuje v několika různých významech (viz také Skloňování osobních zájmen).
Může znamenat (3. pád od “ona”), její, jejich, vy, ale také Váš (napíšeme-li ho s velkým počátečním písmenem).

Podobná motanice nastává i v případě samotného sie, které může mít význam ona / ji (1. / 4. pád), oni / je (1. / 4. pád) nebo s velkým prvním písmenem Vy / Vás (1. / 4. pád).

Dejte si proto pozor, zda je vám vždy z kontextu jasné, o kom se mluví. Někdy to může být pěkný oříšek.

Ihr helft ihr.

→ Zde je první ihr “vy” (1. pád), kdežto druhé “jí” (3. pád – pomáháte komu, čemu).

Sie mag nicht ihre Freunde.

→ Toto je už méně jasné. Nemá ráda své nebo jejich kamarády?

Sie kommen für sie.

→ Tady se bez širšího kontextu již neobejdeme. Věta samotná totiž může znamenat jak “Oni přijdou pro ně / ni.” tak “Vy TTT *21 přijdete pro ně / ni.”

Závěr

Skloňování přivlastňovacích, stejně jako osobních zájmen, je věc, bez které se v němčině neobejdeme. Některé se nám pamatují snadněji (mein, dein…), jiná dávají zabrat (ihr). Vyplatí se hned od začátku vše pozorně a pomalu číst a snažit se z kontextu pochopit správný význam. Jsou to stavební kameny, na nichž budete moci později bezpečně stavět.

V následujících článcích se konečně podíváme na předložky pojící se se 3. či 4. pádem, protože s nimi je skloňování zájmen v němčině silně propojeno:
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem

V angličtině máme dva přivlastňovací tvary – tvar před podstatným jménem (my book, your house, our boat…) a tvar samostatný (mine, yours, ours…).
Více naleznete v článku na Help for English.

Opět můžeme vysledovat určité podobnosti výrazů v obou jazycích:
mein → mine
dein → thine
(ve starší angličtině)
ihr → her
unser → our
euer → your
ihr → their

Překlad:
 1. On je můj přítel.
 2. Oni jsou tvoji rodiče.
 3. můj
 4. ty
 5. tvůj
 6. on
 7. jeho
 8. ona
 9. její
 10. to/ono
 11. jeho
 12. my
 13. náš
 14. vy
 15. váš
 16. oni/ony/ona
 17. jejich
 18. Vy – při vykání
 19. Váš
 20. vykání


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Skloňování osobních zájmen

Jak vyjádřit mně, tebe, jim apod.

PRE-INTERMEDIATE

Skloňování podstatných jmen

Jak skloňovat podstatná jména v jednotném a množném čísle, jaké jsou typy a výjimky skloňování.

INTERMEDIATE

Test: Skloňování podstatných jmen #1

Procvičte si, jak umíte skloňovat podstatná jména.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Skloňování přivlastňovacích zájmen 2 4179 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety