*
logo
*

HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

STARTER Vydáno dne 13.06.2018

Jak časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase? Tento krátký článek vám s tím pomůže.Časování sloves HABEN a SEIN v přítomném čase

V tomto článku se podíváme na dvě základní slovesa – SEIN (být) a HABEN (mít).

SEIN (být)

Sloveso sein /zaɪ̯n/ se časuje nepravidelně. V přítomném čase používáme tyto tvary:

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich bin /ɪç bɪn/ TTT wir sind /viːɐ̯ zɪnt/ TTT
2. du bist /duː bɪst/ TTT ihr seid /iːɐ̯ zaɪ̯t/ TTT
3. er ist /eːɐ̯ ɪst/ TTT sie sind /ziː zɪnt/ TTT
  sie ist /ziː ɪst/ TTT  
  es ist /ɛs ɪst/ TTT  
  Sie sind /ziː zɪnt/ TTT

Podívejte se na několik příkladů:

Ich bin zu Hause. TTT
Du bist klein. TTT
Sie ist im Garten. TTT
Wir sind neu hier. TTT
Ihr seid sehr dumm. TTT
Sie sind zu groß. TTT
Sie sind Frau Mozart, nicht wahr? TTT

HABEN (mít)

Sloveso haben /haːbn̩/ se v přítomném čase časuje takto (modře jsou vyznačeny tvary nepravidelné):

osoba jednotné číslo množné číslo
1. ich habe /ɪç haːbə/ TTT wir haben /viːɐ̯ haːbn̩/ TTT
2. du hast /duː hast/ TTT ihr habt /iːɐ̯ haːpt/ TTT
3. er hat /eːɐ̯ hat/ TTT sie haben /ziː haːbn̩/ TTT
  sie hat /ziː hat/ TTT  
  es hat /ɛs hat/ TTT  
  Sie haben /ziː haːbn̩/ TTT
   

Všimněte si druhé osoby jednotného čísla – du hast, nikoliv du habest.

Hast du einen Bruder? TTT
Habest du einen Bruder?

Ve třetí osobě jednotného čísla je také výjimka – er hat, nikoliv er habt.

Er hat eine Schwester. TTT
Er hatet eine Schwester.

Výslovnost – spojování

Pokud je osobní zájmeno nepřízvučné, tj. vyslovené dohromady s jiným slovem, může se jeho výslovnost měnit (zkracovat). Např.:

Hast du Zeit? TTT
/hastə ʦaɪ̯t/

Ist er zu Hause? TTT
/ɪstɐ ʦʊ haʊ̯zə/

Was gibt es Neues? TTT
/vas gɪbts nɔɪ̯əs/

Proto se občas při přepisu mluvené řeči používají tvary odpovídající výslovnosti:

Haste Zeit?
Was gibts Neues? (nebo gibt's)

Je dobré o tomto jevu vědět hned začátku studia jazyka a snažit připodobnit svou výslovnost výslovnosti rodilých mluvčích. Budete potom lépe rozumět a ostatní porozumí vám.

Závěr

Znalost těchto tvarů patří k naprostým základům němčiny, proto je dobré je znát zpaměti bez dlouhého přemýšlení.
Jak dobře tato dvě slovesa znáte si můžete otestovat zde: Test: HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase.

Příště se podíváme, jak se časují v přítomném čase ostatní slovesa.

Ačkoli angličtina většinu sloves v přítomném nečasuje (kromě 3. osoby jednotného čísla), v případě zmíněných sloves tu určité podobnosti jsou.
ist → is
haben → have
hat → has

Rovněž je vidět stejný kořen u těchto tvarů:
bin / bist → be

Jak časovat slovesa be a have najdete v Kurzu pro začátečníky na Help for English.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Test: HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomném čase

Vyzkoušejte si, jak umíte časovat slovesa HABEN a SEIN v přítomném čase.

STARTER

Lückentest: Slovesa v přítomném čase #1

Víte, jaké tvary pravidelných sloves se používají u jednotlivých osob? A co slovesa SEIN a HABEN? Zkuste si tento jednoduchý doplňovací test.

ELEMENTARY

HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase)

Jak časovat dvě slovesa, která budete v préteritu pravděpodobně nejčastěji potřebovat.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů