Mein Deutsch

Předložky se 3. i 4. pádem

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.09.2018

Které předložky se pojí se 3. i 4. pádem, a jak poznáme, kdy a jak je použít?Předložky pojící se se 3. i 4. pádem

V předchozích článcích jsme se seznámili s předložkami, které se pojí buď se 3. nebo se 4. pádem. Dnes se podíváme na ty, které se pojí s oběma, a řekneme si, jaká pro ně platí pravidla.

Téma si pro větší přehlednost rozdělíme na dvě části: prostorčas.

1) Předložky v prostoru

Na to, abychom správně vybrali pád potřebujeme většinou dvě jednoduché otázky:
Wo? = kde, spojeno s místem, umístěním → 3. pád
Wohin? = kam, spojeno s pohybem, směrem → 4. pád

Např.
Es ist auf dem Tisch. TTT *1 → KDE? Na stole.
Leg das auf den Tisch. TTT *2 → KAM? Na stůl.

an

Předložku an /an/ používáme nejčastěji, když se něco něčeho dotýká ze strany či zespoda nebo je to něčemu blízko. Překládáme ji dle situace, většinou jako na, u, k či v.

Kannst du das Bild an die Wand anmachen? TTT *3
Warum ist die Uhr nicht an der Wand? TTT *4
Er ist Professor an der Universität. TTT *5

Sloučením s určitým členem dem vznikne am, kombinací s das potom ans.

Fahren Sie manchmal im Sommer ans Meer? – Ja, wir lieben den Urlaub am Meer! TTT *6

auf

Předložku auf /aʊ̯f/ používáme nejčastěji, když se něco něčeho dotýká shora či se účelově pohybuje nějakým směrem. Překládáme ji opět dle situace, nejčastěji na či po.

Du sollst nicht auf den Baum klettern, es ist gefährlich. TTT *7
Wo ist Peter? Nicht wieder auf dem verfluchten Baum! TTT *8
Wann gehst du auf die Post? TTT *9

Sloučením s určitým členem das vznikne aufs TTT *10.

Er setzte sich aufs Bett und ließ den Blick kreisen. TTT *11

in

Předložku in /ɪn/ používáme nejčastěji, když říkáme, že je něco uvnitř něčeho, nebo to tam směřuje. Překládat ji lze jako v, do či na.

Ich muss in die Stadt einkaufen gehen, willst du mit? TTT *12
Bist du noch in der Stadt? Können wir uns heute treffen? TTT *13

Sloučením s určitým členem dem vznikne im, kombinací s das potom ins.

Er schaute ins Feuer. TTT *14
Graf Dracula konnte nicht im Sonnenlicht leben. TTT *15

neben

Předložka neben /ˈneːbn̩/ je z těch jednodušších – znamená vedle.

Sie führte die Gäste in eine Kammer neben der Halle. TTT *16
"Sei mal einen Augenblick ruhig«, sagte Rudi, als Hanna sich neben ihn setzte. TTT *17

zwischen

Také předložka zwischen /ˈʦvɪʃn̩/ vám nebude asi dělat problém, překládáme ji jako mezi.

Zwischen uns ist alles vorbei! TTT *18
Ich möchte Tim gern heiraten, aber ich will nicht zwischen Sie und Ihren Sohn geraten. TTT *19

vor

Poslední jednoznačná předložka je vor /foːɐ̯/, která znamená před.

Das Flugzeug landete auf der Straße vor ihnen. TTT *20
Sie legte das Päckchen vor die Eingangstür. TTT *21

hinter

Předložku hinter /ˈhɪntɐ/ můžeme překládat jako za nebo také po.

Wir haben einen Garten hinter dem Haus. TTT *22
Das Mädchen rannte hinter den Rücken ihrer Mutter. TTT *23
Er kam hinter mir her. TTT *24

über

Předložka über /ˈyːbɐ/ je spojena s místem nahoře či směrem nahoru. Překládáme ji nejčastěji jako nad nebo přes.

Emma blickte rasch über die Schulter. TTT *25
“Die Sonne” hieß es auf einem Schild über ihren Köpfen. TTT *26

Může ale také znamenat o (mluvit o něčem, kniha o něčem apod.) – v takovém případě používáme 4. pád:

Über das Unglück weißt du natürlich alles, oder? TTT *27
Ich habe ein sehr interessantes Buch über Polyglotte gelesen. TTT *28

unter

Poslední předložkou je unter /ˈʊntɐ/, kterou uvidíte nejčastěji ve významu pod.

Unter dem Bild stand der Name Albert Einstein. TTT *29
Sie legten sich unter einen Baum. TTT *30

Shrnutí

Všechny předložky vidíme níže na přehledném nákresu.

Kdy to nefunguje

Zdaleka ne ve všech případech nám ale otázka “kde/kam” pomůže. Např.

Ich warte auf die Straßenbahn. TTT *31

Zde už musíme znát vazbu slovesa, předložky a pádu. Např. zmíněné sloveso warten se pojí s předložkou auf a 4. pádem.

Tyto informace najdete u sloves v každém kvalitním slovníku, případně se podívejte na nejčastější případy uvedené v článku Slovesné predložkové väzby.

2) Předložky v čase

Některé výše zmíněné předložky můžeme užít i s časovými údaji. Potom se nám změní i otázky. Většinou platí, že
Wann? = kdy3. pád
Wie lange? = (na) jak dlouho4. pád

Naštěstí v tomto případě se předložky používají téměř výhradně pouze s jedním pádem.

Wann? (3. pád)

an
in
vor
zwischen

Was macht ihr am 1. Mai? TTT *32
Am Abend kommen unsere Frende zum Abendessen. TTT *33
Weisst du, was im Jahre 1848 geschehen ist? TTT *34
Es ist für mich viel nützlicher, im Herbst in Urlaub zu fahren als zum Beispiel im Juli. TTT *35
Mein Großvater ist vor drei Tagen gestorben. TTT *36
Kannst du zwischen 2 und 3 kommen? Es passt mir am besten. TTT *37

Wie lange? (4. pád)

auf
über

Der President wird auf 5 Jahre gewält. TTT *38
Das Konzert dauerte über 3 Stunde! Fade! TTT *39

Závěr

Věříme, že nyní už vás tyto předložky nezaskočí. V našem testu si můžete zkusit, kolik jste si toho zapamatovali.

Jak už jsme zmínili v předchozích článcích, angličtina sice nepoužívá pády v tom smyslu jako čeština či němčina, ale čekají nás tam zase jiné záludnosti – předložky se mohou lišit od těch českých, mohou se vázat se slovesy, podstatnými a přídavnými jmény apod. Více najdete v sekci Předložky na Help For English:

Některé předložky z dnešního článku nezapřou společný původ s těmi anglickými, u jiných je to zřejmé méně:
an → podobné at
aufon
hinter → behind; after
inin
nebennext to
überover
unterunder
vor → before
zwischen → between (podobnost zwoTTT *40/zweitwo/-tween)

Překlad:
 1. Je to na stole.
 2. Polož to na stůl.
 3. Můžeš přidělat ten obraz na zeď?
 4. Proč nejsou ty hodiny na zdi?
 5. Je profesorem na univerzitě.
 6. Jezdíte někdy v létě k moři? – Jo, milujeme dovolenou u moře!
 7. Neměl bys na ten strom lézt, je to nebezpečné.
 8. Kde je Peter? Snad ne zase na tom zatraceném stromě!
 9. Kdy jdeš na poštu?
 10. považováno za spíše hovorové
 11. Posadil se na postel a bezděčně se rozhlížel kolem.
 12. Musím do města na nákup, chceš jet se mnou?
 13. Jsi ještě ve městě? Mohli bychom se dneska vidět?
 14. Díval se do ohně.
 15. Hrabě Dracula nedokázal žít ve slunečním světle.
 16. Dovedla hosty do místnosti vedle haly.
 17. “Nechej mě chvilku,” řekl Rudi, když si vedle něj Hanna sedla.
 18. Mezi námi je konec!
 19. Ráda bych si Tima vzala, ale nerada bych Vám nějak narušila vztah se synem. (Nerada bych stála mezi Vámi a Vaším synem.)
 20. Letadlo přistálo před nimi na ulici.
 21. Položila balíček před dveře.
 22. Za domem máme zahradu.
 23. Dívka se běžela schovat za maminku.
 24. Přišel až po mně.
 25. Emma se rychle podívala přes rameno.
 26. Na ceduli nad jejich hlavami stálo “U slunce”.
 27. O tom neštěstí víš asi samozřejmě všechno, viď?
 28. Četl jsem velice zajímavou knihu o polyglotech.
 29. Pod obrazem bylo napsáno jméno Albert Einstein.
 30. Lehli si pod strom.
 31. Čekám na tramvaj.
 32. Co děláte na 1. máje?
 33. Večer přijdou kamarádi na večeři.
 34. Víš, co se stalo v roce 1848?
 35. Pro mě je mnohem užitečnější jet na dovolenou na podzim než třeba někdy v červenci.
 36. Před třemi dny mi umřel děda.
 37. Můžeš přijít mezi druhou a třetí? To by se mi hodilo.
 38. Prezident je volen na 5 let.
 39. Ten koncert trval přes 3 hodiny! Nuda!
 40. hovorová forma číslovky “zwei”


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Předložky se 3. i 4. pádem

S některými předložkami můžeme použít jak 3., tak 4. pád. Víte, kdy a proč je který z nich správně?

ELEMENTARY

Test: Předložky se 3., nebo se 4. pádem?

Víte, které předložky se pojí se 3. a které se 4. pádem? A znáte rod některých základních podstatných jmen?

ELEMENTARY

Předložky se 4. pádem

Jaké jsou nejčastější předložky pojící se s 4. pádem?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Předložky se 3. i 4. pádem 5 3146 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 měsíci