Mein Deutsch

Pády v němčině

STARTER Vydáno dne 17.04.2023

Kolik má němčina pádů a proč je důležité je správně používat.Pády a skloňování

Tento článek se snaží poskytnout začátečníkům zcela základní informace o skloňování v němčině. Podrobnější výklad každého jevu najdete v článcích, na něž je na konci každého odstavce odkazováno.

Na rozdíl od češtiny, kde je pádů sedm, má němčina pouze čtyři pády. Pro správné porozumění a vyjadřování je naprosto nezbytné si osvojit následující:

 • předložky, které se vážou s 2., 3. či 4. pádem, případně s více najednou (a to se změnou či beze změny významu)
 • skloňování podstatných jmen
 • skloňování přídavných jmen
 • skloňování zájmen

Předložky

Je nutné si uvědomit, že český a německý pád se ne vždy shodují, a musíme se řídit německou předložkou:

od tebe (2. pád) → von dir (3. pád)
proti nim (3. pád) → gegen sie (4. pád)
s námi (7. pád) → mit uns (3. pád)
na stole (6. pád) → auf dem Tisch (3. pád)
na stůl (4. pád) → auf den Tisch (4. pád)

Více se dozvíte v těchto článcích:
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. i 4. pádem

Skloňování podstatných jmen

Podstatná jména se skloňují několika rozdílnými způsoby, odlišně v jednotném a množném čísle.
V některých pádech přibírají koncovku, v jiných zůstávají bez koncovky, například:

Siehst du den Hund des Mannes? TTT *1 ->koncovka -es
Ich kenne nicht seinen Namen. TTT *2koncovka -n
Sie kommt zurück in ein paar Tagen. TTT *3koncovka -en
Er macht das für die Kinder. TTT *4koncovka -er
Wie viele Lehrer sind in eurer Schule? TTT *5bez koncovky

Chcete-li vědět víc, pokračujte na článek Skloňování podstatných jmen.
Pokročilejší studenti si mohou přečíst i Verdammtes -N (Skloňování podstatných jmen # 2).

Skloňování přídavných jmen

Přídavná jména se skloňují v závislosti na tom, jaké slovo jim předchází. Zjednodušeně můžeme rozlišit tři typy: přídavné jméno stojí po členu určitém, neurčitém, či žádném (nulovém). Např. “nové auto”:

das neue Automit dem neuen Auto
ein neues Automit einem neuen Auto
neues Automit neuem Auto

O skloňování přídavných jmen se podrobněji dočtete v tomto článku.

Skloňování zájmen

Zájmen existuje vícero druhů, z nichž ne všechna lze skloňovat.
Některá se skloňují podobně jako přídavná jména.

Warum fragst du mich? TTT *6
Gib mir deine Hand. TTT *7
Kennen Sie meinen Sohn? TTT *8
Wen interessiert das? TTT *9
Keiner kennt ihn. TTT *10

Následují články vám řeknou více:
Skloňování osobních zájmen
Skloňování přivlastňovacích záj­men

Přehled všech materiálů určených pro začátečníky najdete zde.

Angličtina pády ve výše zmíněném smyslu nepoužívá – existují sice tzv. pádová zájmena či přivlastňovací pád, jinak se ale příslušné významy vyjadřují pomocí slovosledu či předložkových vazeb, jak se dočtete v tomto velice přehledném článku.

Překlad:
 1. Vidíš psa toho chlápka?
 2. Neznám jeho jméno.
 3. Vrátí se za pár dní.
 4. Dělá to pro děti.
 5. Kolik je u vás ve škole učitelů?
 6. Proč se ptáš mne?
 7. Dej mi ruku.
 8. Znáte mého syna?
 9. Koho to zajímá?
 10. Nikdo ho nezná. (Žádný ho nezná. = žádný člověk)


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: Jak vyjádřit: RÁD

Dokážete rozeznat „má rád“, „dělá rád“ a „je rád“ a použít správné německé výrazy?

ALL LEVELS

Co je na němčině nejdůležitější

Co je potřeba se nejvíce učit, pokud se chci naučit dobře německy? Existuje na to nějaká jasná odpověď?

STARTER

Předložky v němčině

Základní informace o německých předložkách – rozdělení, postavení, použití.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Pády v němčině 17 13724 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety