Mein Deutsch

Němčina pro začátečníky

STARTER Vydáno dne 08.04.2020

Přehled dostupných materiálů na tomto webu, které jsou určeny začátečníkům.Tímto přehledem bych chtěl vyjít vstříc zejména začátečníkům, kteří mají občas problém se na tomto webu orientovat. Je určen pro úrovně A0 (Starter) a A1 (Elementary).

Nejde o klasický “kurs”, je to spíš seznam materiálů, které na těchto stránkách najdete:
Jsou to především základní informace ke gramatice, slovní zásobě a výslovnosti + testy, které jsou na dané téma navázané.

Většina článků a testů je pro úroveň A0, nicméně někde jsou obě úrovně propojené. Na konci najdete několik obecných testů k procvičení.

Seznam bude pravidelně doplňován novými materiály.

Teorie Slovní zásoba a konverzace Procvičení a výslovnost
Osobní zájmena Německé pozdravy Výslovnost: Fonetická abeceda
Pády v němčině Barvy (Farben) Výslovnost: Úvod
HABEN (mít) a SEIN (být) v přítomnosti   Test: HABEN (mít) a SEIN (být)
Předložky v němčině Protiklady (Gegensätze) Výslovnost: -E a -ER
Pravidelná slovesa v přítomnosti   Test: Pravidelná slovesa v přítomnosti # 1
Člen u podstatných jmen    
Skloňování osobních zájmen   Výslovnost: Délka samohlásek
Skloňování přivlastňovacích zájmen Představujeme se Lückentest: Přítomnost # 1
Otázky – základní slova Jak se to řekne německy? Test: Otázky
Pořádek slov   Test: Pořádek slov
Sloveso KÖNNEN Výslovnost: Přehlásky
Sloveso MÜSSEN Předložky – čas Test: Předložky – čas
Sloveso WOLLEN Výslovnost: Dvojhlásky
Sloveso SOLLEN Číslovky Test: Číslovky
Sloveso WISSEN Výslovnost: Slovní přízvuk
Sloveso MÖGEN Výslovnost: CH
Sloveso DÜRFEN Výslovnost: E
Modální slovesa – shrnutí    
Vyjádření záporu Test: Vyjádření záporu
Předložky se 3. pádem    
Předložky se 4. pádem Test: Předložky se 3. či 4. pádem?
Zvratná zájmena Test: Zvratná zájmena
  Jak vyjádřit: Jít, chodit, běhat… Test: Jít, chodit, běhat…
  Stadt vs Staat Výslovnost: -ING, -ANG, -UNG

Obecný test (A0) # 1
Obecný test (A0) # 2
Obecný test (A0) # 3
Obecný test (A0) # 4
Der Frühlingtest
Der Sommertest
Der Herbsttest
Der Wintertest

Obecný test (A1) # 1
Obecný test (A1) # 2
Obecný test (A1) # 3
Obecný test (A1) # 4
Weihnachten
OsternPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jste tu poprvé?

Jak náš web funguje a co na něm najdete.

ELEMENTARY

Grammatikthemenpark - Mein Deutsch

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu. Tentokrát je to tento web – Mein Deutsch.

STARTER

Obecný test (A0 - Starter) #1

Test ze základních jevů gramatiky a slovní zásoby pro úplné začátečníky.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář