*
logo
*

Skloňování podstatných jmen

PRE Vydáno dne 25.02.2019

Jak skloňovat podstatná jména v jednotném a množném čísle, jaké jsou typy a výjimky skloňování.Skloňování podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen je možná největší noční můrou všech, kdo studují němčinu. Existuje velké množství různých pravidel a výjimek, které je nesnadné si zapamatovat. My doporučujeme omezit se zpočátku na ty nejdůležitější rysy a zákonitosti, které můžete později (nejlépe pravidelnou četbou) rozšířit a upřesnit.

Pokud si nejste jistí v základech skloňování obecně, doporučujeme přečíst si tyto články:
Pády v němčině
Člen u podstatných jmen
Skloňování přídavných jmen

Po zvládnutí předchozího se již můžeme podívat na samotné skloňování podstatných jmen. Situaci nám značně ulehčí rozdělení na jednotné číslo (singulár) a množné číslo (plurál).

Singulár

V jednotném čísle máme pouze tři typy skloňování:

1) silné (koncovka -(e)s v 2. pádě)
většina podstatných jmen mužského a všechna středního rodu TTT *1

2) bez koncovky
všechna podstatná jména ženského rodu

3) slabé (s koncovkou -(e)n v 2. – 4. pádě)
některá podstatná jména mužského rodu

Přehledně vidíme všechny tři typy v tabulce:

            Typ 1 – silné Typ 2 Typ 3 – slabé
pád mužský rod střední rod ženský rod mužský rod
1. der Mann das Kind die Frau der Mensch
2. des Mannes des Kindes der Frau des Menschen
3. dem Mann dem Kind der Frau dem Menschen
4. den Mann das Kind die Frau den Menschen
Typ 1 (silné skloňování)

Jak poznat, zda v 2. pádě přidáváme -es nebo jen -s? Můžeme se až na výjimky řídit následujícími body:

a) slova končící samohláskou přidávají logicky vždy jen -s (des Schnees)

b) slova jednoslabičná a slova končící sykavkou (s, z, x…) přidávají -es (des Hauses, des Arztes, des Freundes)

c) ostatní slova víceslabičná přidávají jen -s (des Enkels, des Märchens, des Atems)

Pozn. k Typu 1:
Dříve existovala v rámci silného skloňování v 3. pádě přípona -e. Ta se dnes již používá pouze v ustálených spojeních typu zu Hause, zu Grabe apod. nebo v knižní řeči.

Typ 3 (slabé skloňování)

Podle 3. typu skloňujeme

a) všechna maskulina zakončená -e jako der Junge TTT *2, der Tscheche TTT *3, der Slowake TTT *4, der Affe TTT *5 či der Hase TTT *6

b) další slova končící souhláskou jako např. der Mensch TTT *7, der Bär TTT *8

Slovo Herr skloňujeme v singuláru pouze přidáním -nHerrn. V množném čísle potom máme tvar Herren.

Smíšené skloňování

Kromě zmíněných tří skupin existuje ještě několik slov rodu mužského, které mixují 1. a 3. typ, tedy mají zároveň koncovku -en a -s.
Skloňujeme je takto:

1. der Name
2. des Namens
3. dem Namen
4. den Namen

Kromě der Name TTT *9 jsou to např. der Buchstabe TTT *10, der Gedanke TTT *11 a der Wille TTT *12.
Patří sem výjimečně i das Herz TTT *13.

Plurál

Ani množného čísla se nemusíme bát. Stačit totiž vědět, jak vytvořit 1. pád. Ostatní pády se už tvoří vždycky stejně.
Tvar 1., 2. a 4. pádu jsou shodné, ve 3. pádě se přidává přípona -n.

Existuje 5 typů tvoření množného čísla. Obecně se dají popsat takto:

  A B C D E
přípona -e -er -(e)n -s
přehláska může být může být může být není není

Konkrétní příklady vidíme v tabulce. V prvním řádku je tvar jednotného čísla, aby bylo možné oba tvary porovnat.
Typy A, B a C uvádíme dvakrát pod sebou, jednou bez přehlásky, podruhé s přehláskou.

  A B C D E
sg. r Lehrer TTT *14 r Tag TTT *15 s Kind TTT *16 e Frau TTT *17 s Kino TTT *18
1. die Lehrer Tage Kinder Frauen Kinos
2. der Lehrer Tage Kinder Frauen Kinos
3. den Lehrern Tagen Kindern Frauen Kinos
4. die Lehrer Tage Kinder Frauen Kinos
sg. r Vogel TTT *19 r Baum TTT *20 s Blatt TTT *21    
1. die Vögel Bäume Blätter    
2. der Vögel Bäume Blätter    
3. den Vögeln Bäumen Blättern    
4. die Vögel Bäume Blätter    

Shrnutí

To je vše, co potřebujeme vědět, abychom mohli správně používat podstatná jména ve všech jejich tvarech. Ve slovníku naleznete vždy u každého slova potřebné informace ke skloňování:

r Affe; -n; -n TTT *22
r = der (rod mužský)
-n → přípona 2. pádu, tedy des Affen (Typ 3, slabé skloňování)
-n → přípona plurálu, tedy die Affen (Typ D)

e Katze; -; -en TTT *23
e = die (ženský rod)
- → žádná přípona v 2. pádě, tedy der Katze
-en → přípona plurálu, tedy die Katzen (Typ D)

s Wort; -(e)s; -ö-er/-e
s = das (střední rod)
-(e)s → přípona 2. pádu, tedy des Wort(e)s TTT *24
-ö-er/-e → hlásková změna + přípona plurálu, tedy die Wörter (Typ C2) nebo die Worte (Typ B1) (jaký je mezi nimi rozdíl se dozvíte v našem článku)

Závěr

Věříme, že i přes větší množství informací, které je k tomuto tématu potřeba nastudovat, si zásady skloňování podstatných jmen brzy osvojíte a vaše němčina bude znít zase o něco lépe.

Angličtina sice u drtivé většiny slov skloňování nepoužívá, zůstaly v ní ale jeho pozůstatky v podobě nepravidelného tvoření plurálu u některých slov, např. childchildren či chickchicken je velice podobné němčině.
Více se dozvíte a můžete si procvičit v sekci Help for English věnované podstatným jménům. Tam také uvidíte, že namísto skloňování trápí studenty angličtiny nemenší problém – počitatelnost:-)

Překlad:
 1. s výjimkou das Herz
 2. chlapec
 3. Čech
 4. Slovák
 5. opice
 6. zajíc
 7. člověk
 8. medvěd
 9. jméno
 10. písmeno
 11. myšlenka
 12. vůle
 13. srdce
 14. učitel
 15. den
 16. dítě
 17. paní, žena
 18. kino, biograf
 19. pták
 20. strom
 21. list
 22. opice
 23. kočka
 24. je možné použít variantu s “-e-” i bez něj


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Verdammtes -N #1

Některá podstatná jména přibírají koncovku -N skoro všude, některá jen někde a jiná vůbec. První ze série testů, které ověří, jak s touto koncovkou umíte zacházet.

INTERMEDIATE

Test: Verdammtes -N #2

Některá podstatná jména přibírají koncovku -N skoro všude, některá jen někde a jiná vůbec. Další ze série testů, které ověří, jak s touto koncovkou umíte zacházet.

PRE-INTERMEDIATE

Verdammtes -N (Skloňování podstatných jmen #2)

Některá podstatná jména přibírají koncovku -N skoro všude, některá jen někde a jiná vůbec. Jak se v tom vyznat?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář