Pády v němčině

Vydáno dne 17.04.2023

Kolik má němčina pádů a proč je důležité je správně používat.Pády a skloňování

Tento článek se snaží poskytnout začátečníkům zcela základní informace o skloňování v němčině. Podrobnější výklad každého jevu najdete v článcích, na něž je na konci každého odstavce odkazováno.

Na rozdíl od češtiny, kde je pádů sedm, má němčina pouze čtyři pády. Pro správné porozumění a vyjadřování je naprosto nezbytné si osvojit následující:

Předložky

Je nutné si uvědomit, že český a německý pád se ne vždy shodují, a musíme se řídit německou předložkou:

od tebe (2. pád) → von dir (3. pád)
proti nim (3. pád) → gegen sie (4. pád)
s námi (7. pád) → mit uns (3. pád)
na stole (6. pád) → auf dem Tisch (3. pád)
na stůl (4. pád) → auf den Tisch (4. pád)

Více se dozvíte v těchto článcích:
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. i 4. pádem

Skloňování podstatných jmen

Podstatná jména se skloňují několika rozdílnými způsoby, odlišně v jednotném a množném čísle.
V některých pádech přibírají koncovku, v jiných zůstávají bez koncovky, například:

Siehst du den Hund des Mannes? TTT *1 ->koncovka -es
Ich kenne nicht seinen Namen. TTT *2koncovka -n
Sie kommt zurück in ein paar Tagen. TTT *3koncovka -en
Er macht das für die Kinder. TTT *4koncovka -er
Wie viele Lehrer sind in eurer Schule? TTT *5bez koncovky

Chcete-li vědět víc, pokračujte na článek Skloňování podstatných jmen.
Pokročilejší studenti si mohou přečíst i Verdammtes -N (Skloňování podstatných jmen # 2).

Skloňování přídavných jmen

Přídavná jména se skloňují v závislosti na tom, jaké slovo jim předchází. Zjednodušeně můžeme rozlišit tři typy: přídavné jméno stojí po členu určitém, neurčitém, či žádném (nulovém). Např. “nové auto”:

das neue Automit dem neuen Auto
ein neues Automit einem neuen Auto
neues Automit neuem Auto

O skloňování přídavných jmen se podrobněji dočtete v tomto článku.

Skloňování zájmen

Zájmen existuje vícero druhů, z nichž ne všechna lze skloňovat.
Některá se skloňují podobně jako přídavná jména.

Warum fragst du mich? TTT *6
Gib mir deine Hand. TTT *7
Kennen Sie meinen Sohn? TTT *8
Wen interessiert das? TTT *9
Keiner kennt ihn. TTT *10

Následují články vám řeknou více:
Skloňování osobních zájmen
Skloňování přivlastňovacích záj­men

Přehled všech materiálů určených pro začátečníky najdete zde.

Angličtina pády ve výše zmíněném smyslu nepoužívá – existují sice tzv. pádová zájmena či přivlastňovací pád, jinak se ale příslušné významy vyjadřují pomocí slovosledu či předložkových vazeb, jak se dočtete v tomto velice přehledném článku.

Překlad:
  1. Vidíš psa toho chlápka?
  2. Neznám jeho jméno.
  3. Vrátí se za pár dní.
  4. Dělá to pro děti.
  5. Kolik je u vás ve škole učitelů?
  6. Proč se ptáš mne?
  7. Dej mi ruku.
  8. Znáte mého syna?
  9. Koho to zajímá?
  10. Nikdo ho nezná. (Žádný ho nezná. = žádný člověk)
Přepis bublinkové nápovědy: