Mein Deutsch

Co je na němčině nejdůležitější

ALL LEVELS Vydáno dne 29.05.2023

Co je potřeba se nejvíce učit, pokud se chci naučit dobře německy? Existuje na to nějaká jasná odpověď?Co je na němčině nejdůležitější?

Položíte-li někomu tuto otázku, dostanete pravděpodobně mnoho různých odpovědí, asi jako když rytíř v Chaucerově příběhu hledal odpověď na otázku “co ženy chtějí nejvíce na světě”. Dovíte se, že nejdůležitější jsou slovíčka, bez nich se nikam nedostanete. Jinde vám řeknou, že nejvíce je potřeba naučit se mluvit a je jedno, že děláte chyby. Jiní budou oponovat a prosazovat gramatiku. Potom se objeví nějaká “převratná metoda” výuky jazyků, která gramatiku i slovíčka smete ze stolu a bude tvrdit, že jediný cíl k úspěchu je poslouchat, poslouchat, poslouchat. Nakonec uslyšíte i diplomatickou odpověď, že nic není nejdůležitější a že učit se musíte všechno. Mnohé to odradí a ti se rozhodnou, že se raději nebudou učit nic.

Jazykové dovednosti a prostředky

Pojďme se podívat na to, co se vůbec je potřeba učit, abyste v němčině mohli dosáhnout uspokojivé úrovně. Abyste nějaký jazyk zvládli, musíte získat čtyři základní řečové dovednosti – Sprachfertigke­iten TTT *1: poslech (Hören), mluvení (Sprechen), čtení (Lesen) a psaní (Schreiben). Možná si řeknete: Kde jsou slovíčka, gramatika nebo výslovnost? Nebojte se, o ty nepřijdete. Řadí se mezi tzv. Sprachmittel TTT *2, neboli jazykové prostředky. Potřebujeme je, abychom mohli zvládnout jakoukoliv ze základních řečových dovedností. Pod tyto oblasti ale patří velká spousta menších schopností a dovedností, jako např. intonace, pravopis, plynulost, stylistika atd.
Všechny tyto oblasti jsou nezbytně nutné, chceme-li dosáhnout jazykové dokonalosti, jen všechny dohromady vedou k jazykové způsobilosti.

Představme si výše zmíněné dovednosti, prostředky a schopnosti jako prkénka dřevěného vědra.

Kazdé prkénko představuje tedy jednu dovednost či prostředek, tedy gramatiku, slovní zásobu, výslovnost, dovednost mluvit, psát, poslouchat, číst atd. Takové vědro můžeme pohodlně naplnit vodou až po okraj.

Problém bývá v tom, že všechny dovednosti nezvládáme do stejné míry. Něco zvládáme lépe, něco zase hůře. Někteří vynikají v gramatice, když ale mají promluvit, je to katastrofa. Jiný zase mluví skoro tak rychle jako oslík z filmu Shrek, ale gramatika mu nic neříká. Naše dřevěné vědro potom vypadá asi takto:

Nejkratší prkénko

Je to zajímavý pohled, ale položme si otázku: Kolik se do takového vědra vejde vody? Všechna prkénka jsou poměrně dlouhá… jen jedno ne. Řekněme, že to nejkratší prkénko je např. německá výslovnost. To je sice hodně krátké, ale řekneme si, že to budeme kompenzovat tím, že se zase více naučíme toho, co je pro nás snadné, tedy např. německou gramatikou. Začneme-li lít vodu, zjistíme, že hladina vody nebude výše, než je to nejnižší prkénko. Začneme-li se tedy ještě více učit. Například slovní zásobu. Nebo začneme číst knihy v originále. To ale pouze zvýší ostatní prkénka a na oko to bude působit mile. Vody se tam ale nevejde o nic více.

Třeba v některé z oblastí dosáhnete takové úrovně, že vystudujete školu, napíšete knihu, získáte doktorát… ale jakmile otevřete pusu a promluvíte, kompetentní mluvčí si řekne “chudák studentík, ještě to moc neumí”. A přitom stačí tak málo – zvýšit jediné prkénko – a vody se nám do džberu najednou vejde daleko více.

Závěr

Cílem tedy je dostat do našeho obrazného džberu co nejvíce vody. K tomu dospějeme průběžným rozvíjením všech dovedností a schopností. Proto se zamyslete, v jaké oblasti nejvíce pokulháváte, a rozhodněte se s ní něco udělat. Až zjistíte, že se tato oblast pohnula kupředu, zaměřte se na další “nejkratší prkénko”. Tak budete v němčině růst a zlepšovat se a dosáhnete výsledků, se kterými budete spokojeni.

Co můžete udělat pro zlepšení v jednotlivých oblastech se dočtete v připravované sérii článků Jak na to na našem webu. Přejeme vám hodně úspěchů.


Tento článek jsme převzali z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením Marka Víta.

Překlad:
  1. v angličtině “skills”
  2. v angličtině “subskills”


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Jak se to řekne německy?

Krátký článek o základních použitích slova Deutsch.

UPPER-INTERMEDIATE

Vedlejší věty #12 - Věty zřetelové

Článek o tom, jak vyjádřit spojení typu „podle toho, jak budu cítit“ nebo „podle toho, kolik tam bude lidí“ apod.

ALL LEVELS

Mein Deutsch je tady!

Vítejte na znovuobnoveném webu pro studenty a milovníky němčiny!

Copyright info:

Marek Vít

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář