*
logo
*

Způsobové sloveso KÖNNEN

ELEMENTARY Vydáno dne 30.09.2008

Druhé způsobové (modální) sloveso, které si představíme, je KÖNNEN (moci, umět)KÖNNEN (moci, umět)

Pro sloveso können, jakož i pro další způsobová (modální) slovesa je charakteristické to, že se jinak časují a ve větě se způsobovým slovesem je významové sloveso na posledním místě.

Jak časujeme sloveso können?

 
jednotné číslomnožné číslo
ich KANNwir KÖNNEN
du KANNSTihr KÖNNT
er / sie / es KANNsie KÖNNEN / Sie KÖNNEN

Všimli jste si, že v jednotném čísle používáme jinou kmenovou samohlásku?


Jak je to s pořádkem slov ve větě?

V případě, že ve větě použijeme způsobové sloveso können, významové sloveso je vždy na posledním místě (a v infinitivu!).

Ja, sie können heute kommen.
Nikdy nemůžeme říct: Ja, sie können kommen heute.

Kannst du Ski laufen?
Kannst du Ski läufst?

Können Sie Deutsch sprechen, Frau Brunner?
Können Sie sprechen Deutsch, Frau Brunner?

Kannst du mich vorstellen?
Könnst du mich vorstellen?

Könnt ihr bitte Herrn Vítek von mir grüßen?
Könnt ihr bitte von mir grüßen Herrn Vítek?

.

 

KÖNNEN (moct, umět) x KENNEN (znát)

Pozor na rozdíl mezi těmito dvěma slovesy. Liší se nejen výslovností, ale i významem a časováním. Kennen je sloveso s pravidelným časováním (ich kenne, du kennst, er / sie / es kennt, wir kennen, ihr kennt, sie kennen), zatímco können se časuje nepravidelně (viz výše v článku).

Podívejte se na příklady:

Wir kennen ihn nicht. Neznáme ho.
Ich kenne dieses Lied. Znám tuto písničku.
Wir können Deutsch. Umíme německy.
Ich kann schwimmen. Umím plavat.

 Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Způsobové sloveso KÖNNEN 13 30634 Od josef poslední příspěvek
před 6 lety

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů