Mein Deutsch

Dlouhé nebo krátké samohlásky?

ELEMENTARY Vydáno dne 22.02.2024

Které samohlásky vyslovovat dlouze a které krátce? Pár základních pravidel z našeho článku vám může pomoci.Kdy vyslovovat dlouhé a krátké samohlásky

Délkou samohlásek lze změnit význam celého slova. Proto je nutné dávat pozor na jejich správnou výslovnost. Můžeme se přibližně orientovat podle níže popsaných pravidel.

Dlouhé samohlásky

Dlouze čteme přízvučné samohlásky v následujících případech:

a) předcházejí písmenu -h (samotné h ale nevyslovujeme)

der Zahn /t͡saːn/ TTT *1, zahlen /ˈt͡saːlən/ TTT *2,
das Jahr /jaːɐ̯/ TTT *3, die Uhr /uːɐ̯/ TTT *4, ihn /iːn/ TTT *5,
der Fehler /ˈfeːlɐ/ TTT *6, fühlen /ˈfyːlən/ TTT *7

b) jsou psané jako ie → vyslovujeme jako /i:/

der Brief /bʁiːf/ TTT *8, viel /fiːl/ TTT *9, lieben /ˈliːbn̩/ TTT *10,
die Chemie /çeˈmiː/ TTT *11, er sieht /ziːt/ TTT *12

c) jsou zdvojené (typicky aa, ee, oo)

das Haar /haːɐ̯/ TTT *13, das Paar /paːɐ̯/ TTT *14,
der Staat /ʃtaːt/ TTT *15, der Kaffee /kafeː/ TTT *16, leer /leːɐ̯/ TTT *17, der Schnee /ʃneː/ TTT *18, der/die See /zeː/ TTT *19,
das Boot /boːt/ TTT *20

Délka samohlásky ale často není žádnou z těchto variant vyznačena. Musíme se pak orientovat dle toho, zda přízvučná samohláska

d) stojí na konci slova

da /daː/ TTT *21, du /duː/ TTT *22, wo /voː/ TTT *23, ja /jaː/ TTT *24,
so /zoː/ TTT *25, zu /t͡suː/ TTT *26, das Klo /kloː/ TTT *27,
das Büro /byˈʁoː/ TTT *28, hallo /haˈloː/ TTT *29

e) stojí před jedinou souhláskou

wer /veːɐ̯/ TTT *30, üben /ˈyːbn̩/ TTT *31, rufen /ˈʁuːfn̩/ TTT *32,
der Tag /taːk/ TTT *33, der Hof /hoːf/ TTT *34, süß /zyːs/ TTT *35,
groß /ɡʁoːs/ TTT *36, der Roman /ʁoˈmaːn/ TTT *37,
der Name /ˈnaːmə/ TTT *38, böse /ˈbøːzə/ TTT *39, oder /ˈoːdɐ/ TTT *40
tun /tuːn/ TTT *41, gut /ɡuːt/ TTT *42, die Natur /naˈtuːɐ̯/ TTT *43

f) stojí před r + souhláskou (toto však platí pouze ve spisovné němčině)

die Art /aːɐ̯t/ / TTT *44, die Erde /ˈeːɐ̯də/ TTT *45,
das Pferd /p͡feːɐ̯t/ TTT *46, werden /ˈveːɐ̯dn̩/ TTT *47

Dlouhá zůstává samohláska v odvozených tvarech i v případě, že po ní následují dvě souhlásky.

geben /ˈɡeːbn̩/ TTT *48 → du gibst /ɡiːpst/ TTT *49 / er gibt /ɡiːpt/ TTT *50
rufen /ˈʁuːfn̩/ TTT *51 → er ruft /ʁuːft/ TTT *52
der Hof /hoːf/ TTT *53höflich /ˈhøːflɪç/ TTT *54
die Natur /naˈtuːɐ̯/ TTT *55natürlich /naˈtyːɐ̯lɪç/ TTT *56

Krátké samohlásky

Krátce čteme přízvučné samohlásky, které předcházejí dvěma souhláskám.

der Herr /hɛʁ/ TTT *57, besser /ˈbɛsɐ/ TTT *58,
kennen /ˈkɛnən/ TTT *59, füllen /ˈfʏlən/ TTT *60,
zurück /t͡suˈʁʏk/ TTT *61, sitzen /ˈzɪt͡sn̩/ TTT *62,
alt /alt/ TTT *63, springen /ˈʃpʁɪŋən/ TTT *64,
der Tisch /tɪʃ/ TTT *65, die Küche /ˈkʏçə/ TTT *66

Krátce většinou čteme samohlásky před CH jako třeba Küche /ˈkʏçə/ TTT *67 nebo sprechen /ˈʃpʁɛçn̩/ TTT *68, nicméně např. der Kuchen /ˈkuːxn̩/ TTT *69, das Buch /buːx/ TTT *70 či die Sprache /ˈʃpʁaːxə/ TTT *71 čteme dlouze.

Krátce se vyslovuje také většina samohlásek v nepřízvučných slabikách.

das Büro /byˈʁoː/ TTT *72, das Hotel /hoˈtεl/ , rosa /ˈʀoːza/ TTT *73

Minimální páry

Změna jediné hlásky může zcela změnit význam, proto musíme v některých případech na správnou výslovnost obzvláště dbát. Příkladem dvojic podobně se vyslovujících slov mohou být např.:

dlouhá   krátká
fühlen /ˈfyːlən/ TTT *74 füllen /ˈfʏlən/ TTT *75
die Höhle /ˈhøːlə/ TTT *76 die Hölle /ˈhœlə/ TTT *77
Hüte /ˈhyːtə/ TTT *78 die Hütte /hʏtə/ TTT *79
lasen /ˈlaːzn̩/ TTT *80 lassen /ˈlasn̩/ TTT *81
der Ofen /ˈoːfn̩/ TTT *82 offen /ˈɔfn̩/ TTT *83
der Ruhm /ʀuːm/ TTT *84 der Rum /ʀʊm/ TTT *85
der Staat /ʃtaːt/ TTT *86 die Stadt /ʃtat/ TTT *87
statt /ʃtat/ TTT *88
stehlen /ˈʃteːlən/ TTT *89 stellen /ˈʃtɛlən/ TTT *90
Tränen /tʀɛːnən/ TTT *91 trennen /ˈtʀɛnən/ TTT *92
das Wesen /ˈveːzn̩/ TTT *93 wessen /ˈvɛsn̩/ TTT *94

Německé vs české samohlásky

Výslovnost německých samohlásek je v některých případech odlišná od češtiny, především dlouhé samohlásky jsou zavřenější (jazyk je blíže patru). Více se dozvíte v článku Výslovnost samohlásek.

Závěr

Z pravidel výše popsaných existují samozřejmě výjimky. Proto je vždy lepší si výslovnost daného slova zkontrolovat v kvalitním slovníku.

Pravidla pro čtení samohlásek v angličtině se řídí jinými pravidly, často bohužel doprovázenými mnoha výjimkami. Více se o jednotlivých případech můžete dočíst na Help For English v sekci Výslovnost.

Překlad:
 1. zub
 2. (za)platit
 3. rok
 4. hodiny, hodina
 5. jeho, ho; tvar od <strong>er</stron­g> – on
 6. chyba
 7. cítit
 8. dopis
 9. hodně, mnoho
 10. milovat
 11. chemie
 12. tvar slovesa <strong>sehen</stron­g> – vidět
 13. vlas
 14. pár
 15. stát
 16. káva
 17. prázdný
 18. sníh
 19. jezero; moře
 20. loď
 21. tady; tam
 22. ty
 23. kde
 24. ano
 25. tak
 26. k
 27. záchod
 28. kancelář; úřad
 29. ahoj, dobrý den, haló
 30. kdo
 31. cvičit, trénovat
 32. volat
 33. den
 34. dvůr
 35. sladký
 36. velký
 37. román
 38. jméno
 39. zlý
 40. nebo
 41. dělat
 42. dobrý
 43. příroda
 44. způsob, povaha
 45. země, půda, hlína
 46. kůň
 47. 1) stát se (něčím); 2) pomocné sloveso pro budoucí čas; 3) pomocné sloveso pro trpný rod
 48. dát
 49. dáváš
 50. volat
 51. volá
 52. dvůr
 53. zdvořilý
 54. příroda
 55. přírodní, přirozený
 56. pán
 57. lepší
 58. znát
 59. (na)plnit
 60. zpět
 61. sedět
 62. starý
 63. skočit, skákat
 64. stůl
 65. kuchyně
 66. kuchyně
 67. mluvit
 68. koláč
 69. kniha
 70. řeč
 71. kancelář; úřad
 72. růžový
 73. cítit
 74. (na)plnit
 75. jeskyně
 76. peklo
 77. kloubouky
 78. chata
 79. minulý tvar slovesa <strong>lesen</stron­g> – číst
 80. nechat, dovolit
 81. kamna
 82. otevřený
 83. sláva
 84. rum
 85. stát
 86. město
 87. namísto, místo (něčeho)
 88. krást
 89. postavit (se)
 90. slzy
 91. oddělit, odloučit
 92. podstata, charakter / bytost
 93. koho, čeho, čí


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost samohlásek

Jaký je rozdíl mezi českými a německými samohláskami a jak ty německé správně vyslovovat.

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: Změna tvaru slova

Víte, že množné číslo od slova HAUS je HÄUSER? A víte, jak ho vyslovit? A co třeba výslovnost slovíček TÄGLICH či MÖGLICH?

INTERMEDIATE

Výslovnost: Napjatost souhlásek

Přijde vám, že v němčině slyšíte PLECH, ačkoli se jasně píše BLECH, nebo TECKE místo DECKE? V tomto článku se dozvíte proč.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář