Mein Deutsch

Jak na to - LESEN

ALL LEVELS Vydáno dne 06.02.2024

Jak si můžu nejlépe procvičovat čtení v němčině? Jak se dostat na úroveň, kdy budu moci číst německé originály?Jak na to – LESEN

Schopnost číst se řadí mezi čtyři základní řečové dovednosti. Patří mezi ty snadnější, protože při čtení člověk pouze přijímá a navíc má čas se kdykoliv vracet zpět či zpomalit tempo čtení, když právě prochází nějakou obtížnější pasáží. Ale stejně jako ostatní řečové dovednosti je potřeba čtení cvičit.

Čtení samotné je při učení jazyka velkým přínosem. Kolikrát jsem na základní škole slyšel, že musíme hodně číst, abychom byli schopni správně používat gramatiku, pravopis a dokázali psát “pěkné slohy”. To je pravda i v němčině.
Při čtení si připomeneme velké množství slovní zásoby, kterou jsme se již učili, a uvidíme ji v kontextu, ve kterém se běžně používá, na rozdíl od mnoha učebnic, kde je kontext uměle vytvořený. Při čtení se také naučíme hodně nových slov, jejichž význam mnohdy i sami odhadneme z kontextu, aniž bychom museli neustále listovat ve slovníku. Uvidíme také mnoho gramatických frází, struktur atd., které nám potom přijdou běžné a budeme je používat. Často je např. obtížné pochopit či zapamatovat si pravidla německého slovosledu. Když ale uvidíme použití slovosledu ve spoustách vět v knize od začátku do konce, pochopíme pravděpodobně i to, v čem běžná učebnice selhala.
Hlavní přínos je především v tom, že budeme trávit čas v německy mluvícím prostředí a to bude na nás tak či onak působit.

Cíl:

Cílem vašeho snažení by mělo být to, že budete schopni plynule přečíst autentický německý text a pochopit ho, a to jak text umělecký (např. román či dokonce báseň), tak i text odbornějšího rázu, jako např. manuál k počítačovému software či novinový článek.

Na to nemám!

Kolik studentů si otevře první stránku své oblíbené knihy, např. Pána prstenů či Harryho Pottera a po několika řádcích to vzdá se slovy, že na to asi nemá. Je pravda, že na to číst knihy v originále je potřeba mít již nějaký základ slovní zásoby a gramatiky. Harry Potter ale není vhodný pro ty, kteří s němčinou teprve začínají, či kteří s četbou v němčině nemají mnoho zkušeností.

Čteme německy

Čím začít?

Studenti němčiny mají dnes obrovskou výhodu v množství dostupných materiálů. Několik vydavatelství pro vás totiž vydává knihy psané zjednodušenou němčinou. Tyto tituly si můžete pořídit v různých stupních obtížnosti. Snadno tak najdete vhodný titul přiměřené obtížnosti, ať už je na tom vaše němčina jakkoliv. Můžete si vybrat žánr, který je vám nejbližší a na své si přijdou nejen milovníci klasických příběhů, ale také ti, kteří rádi čtou horory, detektivky, romantiku či sci-fi. Je velice důležité číst něco, co vás bude bavit! Vyberte si na internetu, nebo ještě lépe zajděte do knihovny či odborného knihkupectví a vyberte si. Podrobné informace najdete v článku Jak na to – Zjednodušená četba.
Pozor – rozhodně nedoporučujeme knihy psané zrcadlově, na jedné straně německy, na druhé česky! Důvody najdete také ve výše zmíněném článku.

Co když ale neznám všechna slovíčka?

Pravděpodobně všechna slovíčka znát nebudete. Pokud byste všechna znali, doporučil bych možná přejít na větší obtížnost. K tomu, abyste příběh pochopili a měli ze čtení požitek, to ale ani nepotřebujete. Narazíte-li na neznámé slovíčko, zkuste číst dál. Pokud jste přesvědčeni, že je jeho znalost nezbytně nutná pro pochopení významu textu, najděte si ho ve slovníku. Je ale důležité se od neustálého hledání ve slovníku odpoutat. Koho by bavilo číst napínavou knihu, kdyby musel v každé druhé větě čtení přerušit a namáhavě pátrat po slovu ve slovníku? I pokud čtete knihu v elektronické podobě a máte na daném zařízení k dispozici elektronický slovník, stejně není takové čtení příliš pohodlné.
Brzy zjistíte, že se bez významu jednotlivých slovíček dá docela dobře žít a že si příběh užijete a pochopíte i tak. Samozřejmě pokud se dané slovo objeví již podruhé či potřetí, je dobré si ho najít. Pravděpodobně se totiž znovu objeví, a potom ho už budete znát a budete si ho moci přidat na seznam slovíček, která znáte. Naučíte se také celkem praktické dovednosti rozpoznat, které slovo je důležité a které ne.

TIP:

Abyste nemuseli od příběhu odbíhat, doporučuji si neznámá slovíčka v textu podtrhnout či jinak vyznačit a číst dál (v knihách z knihovny lze udělat nenápadnou tečku pod slovem, na kraji řádku a nahoře v rohu stránky – snadno slovo později najdete). Až se pak budete chtít učit slovíčka, se k textu vrátíte a slovíčka si budete moci vyhledat ve slovníku. Je to lepší způsob, než si nová slova vypisovat do sešitu, protože v knize je uvidíte v kontextu a budete si je potom lépe pamatovat.

Spojení se zvukovou stránkou

Velkou výhodou je také to, že mnoho z dostupných titulů psaných zjednodušenou němčinou je k dostání také se zvukovou nahrávkou. Můžete si potom text pouštět a číst zároveň, což vám pomůže osvojit si i zvukovou stránku jazyka. O tom se ale více dočtete ve článcích Jak na to – HÖREN a Jak na to – Zjednodušená četba.

Video

Pokud chcete čtení cvičit zábavnějším způsobem, pusťte si film a zapněte si německé titulky. Ti lepší distributoři je na DVD (či častěji na BD) dodávají. Ještě jednodušší je najít německé filmy a seriály online (např. Netflix). Při filmu budete sledovat děj, poslouchat opravdovou němčinu a zároveň budete číst, co lidé opravdu říkají.

Čtení s porozuměním

Mnoho učebnic dnes obsahuje cvičení na čtení s porozuměním. Přečtete si text, a potom budete muset odpovědět na otázky, zatrhnout správnou možnost odpovědí, odpovědět Richtig/Falsch, doplnit nadpisy odstavcům, doplnit do textu chybějící věty, seřadit odstavce apod. Taková cvičení jsou dobrá k tomu, že daný text jen rychle neprojdete, ale budete nuceni se k některým částem vrátit, přečíst si je ještě jednou podrobně apod. O tomto typu čtení budeme více mluvit ve článku Tipy a Triky věnovaném jazykovým testům a zkouškám.

Chce to cvik

Stejně jako u ostatních řečových dovedností, i zde platí to, že čím víc budete cvičit, tím lepší budete. Každý den si něco málo přečtěte, ať již kapitolu v nějaké převyprávěné knize, internetovou stránku, text v učebnici, nebo několik stran německého originálu. Čím více toho přečtete, tím snáze se Vám bude číst příště. Přirovnejme si to např. k tzv. stereogramům – takovým těm “mazanicím”, ze kterých, když se do nich naučíte správně koukat, se Vám vynoří trojrozměrný obraz. Se čtením je to podobné. Na počátku Vám německé texty mohou připomínat takovou mazanici. Když se ji ale naučíte číst, vynoří se Vám z ní “trojrozměrný” obraz, který bude určitě stát za to.

Poznámka k řečovým dovednostem

Každou řečovou dovednost (co to znamená, se dočtete v tomto článku) je třeba trénovat. Samotné čtení vás samozřejmě automaticky nenaučí psát (stejně jako vám poslech nezaručí, že budete skvěle mluvit) – psaní se naučí jen psaním a mluvení mluvením.
Nicméně onen input je naprosto nezbytnou součástí cesty k vyšší jazykové úrovni. Kdo v jazyce pravidelně nečte a neposlouchá, nebude pravděpodobně nikdy přirozeně mluvit a psát.


Větší část tohoto článku jsme převzali z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením Marka Víta.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak na to - HÖREN

Je pro vás poslech nepřekonatelnou překážkou? Chcete rozumět nejen cizincům, jejichž rodný jazyk není němčina, ale i autentickým Němcům, Rakušanům a Švýcarům? Chtěli byste sledovat filmy v němčině, aniž byste k nim potřebovali titulky? Pokud ano, čtěte dále.

ALL LEVELS

Jak na to - GRAMMATIK

Gramatika rozhodně není na studiu němčiny to nejdůležitější, důležitá však určitě je. V tomto článku se dovíte, proč je gramatika nezbytná, jak se ji efektivně učit, jak vybírat učebnici atd.

ALL LEVELS

Jak na to - SPRECHEN

Chtěli byste se naučit mluvit německy plynule, bez koktání? Chcete, aby vaše němčina zněla opravdu německy?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář