Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 1b

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.08.2020

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 1 (EI-I-I), podskupina 1b (výslovnost /aɪ/ → /ɪ/ → /ɪ/), např. BEIßEN.První skupina nepravidelných sloves, na kterou se podíváme, se vyznačuje pravopisnou změnou:

EIII

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na dvě podskupiny:

1a)

// → // → //

1b)

// → /ɪ/ → /ɪ/

Na první z nich jsme se podívali v minulém článku, druhou si probereme dnes.

1b) /aɪ/ → /ɪ/ → /ɪ/

Do této podskupiny patří následující:

beißen TTT *1 biss gebissen
gleichen TTT *2 glich geglichen
greifen TTT *3 griff gegriffen
leiden TTT *4 litt gelitten
pfeifen TTT *5 pfiff gepfiffen
reiten TTT *6 ritt ist/hat geritten
schmeißen TTT *7 schmiss geschmissen
schneiden TTT *8 schnitt geschnitten
schreiten TTT *9 schritt ist geschritten
streichen TTT *10 strich gestrichen
streiten TTT *11 stritt gestritten

Sloveso reiten se většinou používá s pomocným sein pokud je bez předmětu (jezdit na koni, jezdit, rajtovat), kdežto s pomocným haben s předmětem (rajtovat koně, jezdit se TTT *12 ).

Bist du je auf einem Pferd geritten? TTT *13
Bei diesem Wetter hat es sich schlecht geritten. TTT *14

Pro pokročilejší

Pokročilejší studenti by měli znát i další slovesa:

bleichen TTT *15 blich ist geblichen
gleiten TTT *16 glitt ist geglitten
kneifen TTT *17 kniff gekniffen
reißen TTT *18 riss hat/ist gerissen
scheißen TTT *19 schiss geschissen
schleifen TTT *20 schliff geschliffen
schleichen TTT *21 schlich hat/ist geschlichen
weichen TTT *22 wich ist gewichen

Použijeme-li sloveso reißen s pomocným ist znamená “roztrhnout se”, kdežto s pomocným hat “roztrhnout (něco)”.

Die Kette ist gerissen. TTT *23
Sie hat den Brief gerissen. TTT *24

Rozdíl mezi užitím s pomocným hat či ist u slovesa schleichen je minimální, ovšem s hat je třeba použít zvratné zájmeno:

Sie ist aus dem Zimmer geschlichen. TTT *25
Sie hat sich aus dem Zimmer geschlichen. TTT *26

Pravopis

Všimněte si zdvojení souhlásek v druhém a třetím sloupci. Dochází k němu proto, že vyslovujeme krátké “I” /ɪ/ – to se graficky znázorňuje dvěma souhláskami. Více viz článek Dlouhé nebo krátké samohlásky?

Toto pravidlo se vztahuje i na ß vs SS. Ačkoli bývají tyto dva zápisy zaměnovány, nový německý pravopis je používá logicky jako jeden (ß), resp. dva (SS) znaky. Po dvojhlásce ei následuje tedy ß, kdežto po krátkém I píšeme SS.

Více viz článek Pravopis: SS nebo ß?

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.
BITE – BIT – BITTEN / beißen – biss – gebissen
RIDE / reiten
SHIT / schiss

Překlad:
 1. kousat
 2. rovnat se
 3. sáhnout, uchopit
 4. trpět, snášet
 5. pískat
 6. jet na koni
 7. hodit, vrhnout
 8. řezat, stříhat
 9. kráčet
 10. pohladit / namazat (chléb)
 11. hádat se
 12. ve smyslu “jak se kde jezdí”
 13. Už jsi někdy jela na koni?
 14. V tomhle počasí se špatně jezdilo.
 15. zblednout
 16. plachtit, klouzat
 17. štípnout
 18. trhat, roztrhnout se
 19. kadit, sr*t
 20. brousit
 21. plížit se, vklouznout
 22. ustoupit
 23. Řetízek se roztrhl.
 24. Roztrhla dopis.
 25. Vyklouzla/Vyplížila se z pokoje.
 26. Vykradla/Vyplížila se z pokoje.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 3.1b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 3.1 (A-I-A), podskupina 3.1b (výslovnost /aː – ɪ – aː/), např. FANGEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4a (I-A-O), např. BEGINNEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4b (I-A-U), např. FINDEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář