Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 1a

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.07.2020

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 1 (EI-I-I), podskupina 1a (výslovnost /aɪ/ → /iː/ → /iː/), např. BLEIBEN.Unregelmäßige Verben 1a

Vítejte v prvním dílu seriálu o nepravidelných slovesech. V úvodním díle jsme si vysvětlili, jaký je rozdíl mezi nepravidelným a silným slovesem a proč je dobré si podobná slovesa roztřídit do skupin.

V tomto seriálu se budu snažit ukázat vám všechna důležitá slovesa. Pokud některá skupina obsahuje větší množství sloves, najdete v příslušném článku dvě tabulky – nejdřív se slovesy, která patří k základům (přibližně úroveň A1 – B1), a potom i s těmi ostatními, určenými pro pokročilejší studenty (B2 – C2).

První skupina nepravidelných sloves, na kterou se podíváme, se vyznačuje pravopisnou změnou:

EIII

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na dvě podskupiny:

1a)

// → // → //

1b)

// → /ɪ/ → /ɪ/

První z nich si probereme dnes, druhou v příštím článku.

1a) /aɪ/ → /iː/ → /iː/

Do této podskupiny patří následující:

bleiben TTT *1 blieb ist geblieben
leihen TTT *2 lieh geliehen
scheiden TTT *3 schied geschieden
scheinen TTT *4 schien geschienen
schreiben TTT *5 schrieb geschrieben
schreien TTT *6 schrie geschrien
steigen TTT *7 stieg ist gestiegen
vermeiden TTT *8 vermied vermieden
verzeihen TTT *9 verzieh verziehen
weisen TTT *10 wies gewiesen

Některá z těchto sloves znáte spíše s předponou (einsteigen TTT *11, beweisen TTT *12, sich entscheiden TTT *13 apod.)

Pro pokročilejší

Pokročilejší studenti by měli znát i tato slovesa:

gedeihen TTT *14 gedieh ist gediehen
preisen TTT *15 pries gepriesen
reiben TTT *16 rieb gerieben
schweigen TTT *17 schwieg geschwiegen
speien TTT *18 spie gespien
treiben TTT *19 trieb getrieben

Fortsetzung folgt…

V příštím článku se podíváme na druhou podskupinu, v níž jsou slovesa, která mění výslovnost samohlásky.

// → /ɪ/ → /ɪ/

Schválně si zkuste na některá vzpomenout a můžete mi napsat třeba do diskuse pod článkem. :)

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.
PRAISE TTT *20 / preisen
DRIVE / treiben

Překlad:
 1. zůstat
 2. půjčit
 3. rozloučit (se)
 4. svítit
 5. psát
 6. křičet
 7. stoupat
 8. vyhnout se
 9. prominout
 10. ukázat
 11. nastoupit
 12. dokázat
 13. rozhodnout (se)
 14. dařit se, prospívat
 15. chválit, vychvalovat
 16. třít
 17. mlčet
 18. plivat
 19. hnát, zahnat; provozovat
 20. pravidelné sloveso


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 1b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 1 (EI-I-I), podskupina 1b (výslovnost /aɪ/ → /ɪ/ → /ɪ/), např. BEIßEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2a (výslovnost /iː/ → /oː/ → /oː/), např. ZIEHEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2b (výslovnost /iː – ɔ – ɔ/), např. FLIEßEN.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Unregelmäßige Verben 1a 14 5555 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety