Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 4b

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.07.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4b (I-A-U), např. FINDEN.Unregelmäßige Verben 4b

V předchozích článcích o nepravidelných slovesech jsme si představili tři skupiny nepravidelných sloves. Dnes pokračujeme ve čtvrté skupině, která se vyznačuje těmito hláskovými změnami:

4a)

I – A – O

4b)

I – A – U

4b) I – A – U

binden TTT *1 band gebunden
finden TTT *2 fand gefunden
gelingen TTT *3 gelang ist gelungen
klingen TTT *4 klang geklungen
singen TTT *5 sang gesungen
sinken TTT *6 sank ist gesunken
springen TTT *7 sprang ist gesprungen
stinken TTT *8 stank gestunken
trinken TTT *9 trank getrunken
zwingen TTT *10 zwang gezwungen

Pro pokročilejší

Pokročilejším studentům se mohou hodit i další slovesa:

dringen TTT *11 drang hat/ist gedrungen
ringen TTT *12 rang gerungen
schlingen TTT *13 schlang geschlungen
*schwinden TTT *14 schwand ist geschwunden
schwingen TTT *15 schwang hat/ist geschwungen
winden TTT *16 wand gewunden
wringen TTT *17 wrang gewrungen

* I velmi mírně pokročilí studenti by ale měli znát např. sloveso verschwinden TTT *18

Sloveso dringen se užívá s pomocným sein s výjimkou významu “domáhat se” něčeho.

Der Pfeil ist ihm ins Bein gedrungen. TTT *19
Die Menge hat auf sofortige Freilassung der Gefangenen gedrungen. TTT *20

Sloveso schwingen užíváme s pomocným sein ve významu “zhoupnout se, prolétnout”, jinak obvykle s haben.

Die Schaukel hat im Wind geschwungen. TTT *21
Der Artist ist am Trapez geschwungen. TTT *22

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, ať už pravopisem či výslovností, např.

BIND / binden
KLINK TTT *23 / klingen
WIND / winden
WRING / wringen

FIND – FOUND /faʊnd/ → finden – fand

Téměř zcela totožné tvary najdeme u těchto sloves:

SING – SANG – SUNG / singen – sang – gesungen
SINK – SANK – SUNK / sinken – sank – gesunken
SPRING – SPRANG – SPRUNG / springen – sprang – gesprungen
STINK – STANK – STUNK / stinken – stank – gestunken
DRINK – DRANK – DRUNK / trinken – trank – getrunken

Překlad:
 1. svázat
 2. najít
 3. povést se
 4. zvonit
 5. zpívat
 6. klesat
 7. skákat, skočit
 8. páchnout, smrdět
 9. pít
 10. nutit, přimět
 11. proniknout
 12. zápasit, bojovat
 13. ovinout
 14. mizet, ubývat
 15. kývat se, houpat se
 16. ovinout, vinout se
 17. vyždímat
 18. zmizet, ztratit se
 19. Šíp mu pronikl do nohy.
 20. Dav se domáhal okamžitého propuštění vězněných.
 21. Houpačka se houpala ve větru.
 22. Artista se zhoupnul na hrazdě.
 23. pravidelné


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4a (I-A-O), např. BEGINNEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 3.2a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 3.2 (A-U-A), podskupina 3.2a (výslovnost /aː – uː – aː/), např. FAHREN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 1b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 1 (EI-I-I), podskupina 1b (výslovnost /aɪ/ → /ɪ/ → /ɪ/), např. BEIßEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář