*
logo
*

Pravopis: SS nebo ß?

ELEMENTARY Vydáno dne 16.03.2020

Kdy se píše ß a kdy SS a jak to souvisí s výslovností.Pravopis: SS nebo ß?

Může se nám zdát, že německý pravopis se mění možná častěji než u jiných jazyků. Němci se totiž snaží o to, aby spolu byly mluvená a pravopisná část jazyka v určitém souladu, na rozdíl od např. angličtiny, která je díky zachovávání starého pravopisu pro mnoho lidí neproniknutelná.

Pravopisná reforma – dlouhé a krátké samohlásky

V minulosti bylo psaní SS vs ß nejasné a bylo často zaměňováno. Po pravopisné reformě v letech 1996 – 2011 se ustanovilo jednoduché pravidlo – po krátké samohlásce píšeme SS, kdežto po dlouhé samohlásce či dvojhlásce ß.
To vychází z obecného chápání německého pravopisu, které zmiňujeme v našem starším článku, totiž že před jedinou samohláskou čteme samohlásky krátce, před dvěma a více dlouze.

Píšeme podle výslovnosti

Rodilí německy mluvící umí slova pochopitelně správně vyslovit a mají spíše potíže s tím, jak je napsat. Řídí se tedy výslovností a podle ní použijí správný pravopis. Tato metoda ale může pomoci i nám, když zaslechneme neznámé slovo a potřebujeme si ho vyhledat ve slovníku.

Příklad:
Máme slovo vyslovované /ʃps/ . Je tu dlouhé //, napíšeme tedy Spaß TTT.
Nebo víme, že se něco čte /kʊs/  – jde o krátkou samohlásku, napíšeme Kuss TTT.

Vyslovujeme podle pravopisu

Pro nás nerodilé bývá však (bohužel) běžnější opačný postup – víme, jak se slovo píše a zkoušíme ho správně vyslovit. Naše výslovnost se pak bude řídit právě pravopisem.

Příklad:
Schloss TTT – před SS čteme krátce, tedy /ʃlɔs/
bloß TTT- před ß čteme dlouze /bls

Z výše popsaného vysvítá i vysvětlení toho, proč se i v rámci tvarů jednoho slovesa objeví obojí pravopis.

sie essenɛsn̩/ TTT
er isst /ɪst/ TTT
wir aßen /sn̩/ TTT
ich habe gegessen /ɡəˈɡɛsn̩/  TTT

Die Türen schließen automatisch. TTT
Ich schloss den Koffer und stand auf. TTT
Er kam und fragte, wer das geschlossen hatte. TTT

KAPITÁLKY

Jelikož znak ß (ostré S, scharfes S) existuje vlastně jen jako malé písmeno, je při psaní kapitálkami nahrazován SS. To může samozřejmě zejména u studentů vést k nedorozuměním při výslovnosti. Nenechte se tím tedy zmást.

Friedrichstraße → FRIEDRICHSTRASSE
das weiße Pferd → DAS WEISSE PFERD

To samé se děje v IT oblasti, kde se nepoužívají zvláštní znaky (háčky, čárky a tedy ani ß) – např. zvukový soubor či konec webové adresy se slovíčkem bloß můžete najít jako bloss.ogg.

Starší texty

V textech, které byly tištěny před pravopisnou reformou, najdete mnoho slov, kde psaní SS/ß samozřejmě neodpovídá výše popsaným pravidlům. Můžete tedy běžně vidět věty jako

Er wußte, daß er das machen muß. TTT

Všímejte si proto vždy, kdy byla daná kniha či materiál vydány, abyste si nevědomky nezapisovali do hlavy zastaralou a neplatnou formu slov.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Základní pravidla pro čtení německých slov

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?

ELEMENTARY

Výslovnost E

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.

ALL LEVELS

Je správná výslovnost důležitá?

Myslíte, že je správná německá výslovnost důležitá? Jsem přesvědčen, že ano. Proč, to se tento článek pokusí vysvětlit a demonstrovat.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů