Mein Deutsch

Pravopis: SS nebo ß?

ELEMENTARY Vydáno dne 16.03.2020

Kdy se píše ß a kdy SS a jak to souvisí s výslovností.Pravopis: SS nebo ß?

Může se nám zdát, že německý pravopis se mění možná častěji než u jiných jazyků. Němci se totiž snaží o to, aby spolu byly mluvená a pravopisná část jazyka v určitém souladu, na rozdíl od např. angličtiny, která je díky zachovávání starého pravopisu pro mnoho lidí neproniknutelná.

Pravopisná reforma – dlouhé a krátké samohlásky

V minulosti bylo psaní SS vs ß nejasné a bylo často zaměňováno. Po pravopisné reformě v letech 1996 – 2011 se ustanovilo jednoduché pravidlo – po krátké samohlásce píšeme SS, kdežto po dlouhé samohlásce či dvojhlásce ß.
To vychází z obecného chápání německého pravopisu, které zmiňujeme v našem starším článku, totiž že před jedinou samohláskou čteme samohlásky krátce, před dvěma a více dlouze.

Píšeme podle výslovnosti

Rodilí německy mluvící umí slova pochopitelně správně vyslovit a mají spíše potíže s tím, jak je napsat. Řídí se tedy výslovností a podle ní použijí správný pravopis. Tato metoda ale může pomoci i nám, když zaslechneme neznámé slovo a potřebujeme si ho vyhledat ve slovníku.

Příklad:
Máme slovo vyslovované /ʃps/ . Je tu dlouhé //, napíšeme tedy Spaß TTT *1.
Nebo víme, že se něco čte /kʊs/  – jde o krátkou samohlásku, napíšeme Kuss TTT *2.

Vyslovujeme podle pravopisu

Pro nás nerodilé bývá však (bohužel) běžnější opačný postup – víme, jak se slovo píše a zkoušíme ho správně vyslovit. Naše výslovnost se pak bude řídit právě pravopisem.

Příklad:
Schloss TTT *3 – před SS čteme krátce, tedy /ʃlɔs/
bloß TTT *4- před ß čteme dlouze /bls

Z výše popsaného vysvítá i vysvětlení toho, proč se i v rámci tvarů jednoho slovesa objeví obojí pravopis.

sie essenɛsn̩/ TTT *5
er isst /ɪst/ TTT *6
wir aßen /sn̩/ TTT *7
ich habe gegessen /ɡəˈɡɛsn̩/ TTT *8

Die Türen schließen automatisch. TTT *9
Ich schloss den Koffer und stand auf. TTT *10
Er kam und fragte, wer das geschlossen hatte. TTT *11

KAPITÁLKY

Jelikož znak ß (ostré S, scharfes S) existuje vlastně jen jako malé písmeno, je při psaní kapitálkami nahrazován SS. To může samozřejmě zejména u studentů vést k nedorozuměním při výslovnosti. Nenechte se tím tedy zmást.

Friedrichstraße → FRIEDRICHSTRASSE
das weiße Pferd → DAS WEISSE PFERD

To samé se děje v IT oblasti, kde se nepoužívají zvláštní znaky (háčky, čárky a tedy ani ß) – např. zvukový soubor či konec webové adresy se slovíčkem bloß můžete najít jako bloss.ogg.

Starší texty

V textech, které byly tištěny před pravopisnou reformou, najdete mnoho slov, kde psaní SS/ß samozřejmě neodpovídá výše popsaným pravidlům. Můžete tedy běžně vidět věty jako

Er wußte, daß er das machen muß. TTT *12

Všímejte si proto vždy, kdy byla daná kniha či materiál vydány, abyste si nevědomky nezapisovali do hlavy zastaralou a neplatnou formu slov.

Překlad:
 1. legrace, žert
 2. polibek
 3. zámek
 4. holý / pouhý / jenom, pouze
 5. jí (oni)
 6. jí (on)
 7. jedli jsme
 8. jedl jsem
 9. Dveře se zavírají automaticky.
 10. Zavřel jsem kufr a vstal.
 11. Přišel a ptal se, kdo to zavřel.
 12. Věděl, že to musí udělat.


Pokračovat můžete zde:

STARTER

Základní pravidla pro čtení německých slov

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?

ELEMENTARY

Výslovnost E

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.

ELEMENTARY

Výslovnost /ŋ/

Dokážete správně vyslovit slova jako SINGEN, DING nebo ZEITUNG?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář