Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 4a

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 04.06.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4a (I-A-O), např. BEGINNEN.Unregelmäßige Verben 4a

V předchozích článcích o nepravidelných slovesech jsme si představili tři skupiny nepravidelných sloves. Dnes se podíváme na čtvrtou skupinu, která se vyznačuje těmito hláskovými změnami:

4a)

I – A – O

4b)

I – A – U

Na první podskupinu se podíváme nyní, na druhou v příštím článku.

4a) I – A – O

beginnen TTT *1 begann begonnen
gewinnen TTT *2 gewann gewonnen
schwimmen TTT *3 schwamm hat/ist geschwommen

U slovesa schwimmen lze užít pomocné sein či haben dle rozdílných situací:

IST IST/HAT HAT
umět plavat, učit se plavat chodit plavat, být plavat plavit se, vznášet se (na vodě)
někde plavat uplavat čas / vzdálenost / závod  
plavat za ČR    
plout    

Wie ist er geschwommen? TTT *4
Er hat/ist früher viel geschwommen. TTT *5
Das Holz hat lang geschwommen, bis es am Ende versunken ist. TTT *6

Pro pokročilejší

Pokročilejším studentům se mohou hodit i další slovesa:

rinnen TTT *7 rann ist/hat geronnen
sinnen TTT *8 sann gesonnen
spinnen TTT *9 spann gesponnen

U slovesa rinnen používáme pomocné sein s výjimkou významu “téci”, když něco netěsní.

Das Blut ist aus der Wunde geronnen. TTT *10
Der Wasserhahn hat geronnen. TTT *11

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, ať už pravopisem či výslovností, např.

BEGINbeginnen
BEGANbegann
(BEGUN) (begonnen)

WIN → gewinnen
WON /wʌn/ → gewann
WON /wʌn/ → gewonnen

SWIMschwimmen
SWAMschwamm
(SWUM) (geschwommen)

Překlad:
 1. začít
 2. vyhrát
 3. plavat
 4. Jak plaval? = (Jak mu to šlo?)
 5. Dřív hodně plaval.
 6. Dřevo dlouho plavalo, až se nakonec potopilo.
 7. téct, řinout se
 8. přemýšlet, dumat
 9. příst / blbnout, bláznit
 10. Krev se řinula z rány.
 11. Kohoutek kapal.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4b (I-A-U), např. FINDEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 1b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 1 (EI-I-I), podskupina 1b (výslovnost /aɪ/ → /ɪ/ → /ɪ/), např. BEIßEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6b (výsIovnost /ɛ – a – ɔ/), např. HELFEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář