Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 3.1b

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.02.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 3.1 (A-I-A), podskupina 3.1b (výslovnost /aː – ɪ – aː/), např. FANGEN.Unregelmäßige Verben 3.1b

V předchozích článcích o nepravidelných slovesech jsme si představili první dvě skupiny nepravidelných sloves. Dnes pokračujeme ve třetí skupině.

Zjednodušeně bychom mohli hláskovou změnu 3. skupiny popsat takto:

A – I/U – A

Níže vidíte podrobné rozdělení do podskupin včetně výslovnosti:

  píšeme   vyslovujeme příklad
3.1 A – IE – A 3.1a /a – iː – a/ fallen
  /aː – iː – aː/ schlafen
  A – I – A 3.1b /a – ɪ – a/ fangen
3.2 A – U – A 3.2a /aː – uː – aː/ fahren
  3.2b /a – uː – a/ wachsen
    /a – ʊ – a/ waschen

Dnes se podíváme na velice krátkou, ale důležitou podskupinu:

3.1b) A – I – A

Výslovnost se u této skupiny mění takto:

/a – ɪ – a/

fangen TTT *1 fing gefangen
hängen TTT *2 hing gehangen

Sloveso hängen vyslovujeme v přítomných tvarech samozřejmě s /ɛ/.
Podrobný článek o tomto slovese o změně významu spjaté se silným či slabým časováním najdete zde.

Do této skupiny patří pochopitelně i všechna slovesa s předponami jako anfangen TTT *3, einfangen TTT *4, empfangen TTT *5 apod.

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

HANG / hängen

Překlad:
  1. chytit
  2. viset
  3. začít
  4. chytit, zachytit
  5. přijmout, dostat


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 5b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5 (výsIovnost eː – aː – eː), např. LESEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2b (výslovnost /iː – ɔ – ɔ/), např. FLIEßEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6a (výsIovnost /ɛ – aː – ɔ/), např. TREFFEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář