Mein Deutsch

Výslovnost Y

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.12.2021

Jak se v němčině vyslovují slova obsahující písmeno Y.Výslovnost Y

V dnešní němčině se písmeno Y vyskytuje v podstatě výhradně ve slovech cizího původu (většinou řeckého) a vlastních jménech. Přesto je dobré vědět, jak toto písmeno vyslovovat.
Ačkoli ještě počátkem 19. století bylo běžné vyslovovat tato slova s /ɪ/ či /i/ a například ve švýcarské němčině se s tím můžete setkat dodnes, současná spisovná německá výslovnost je /ʏ/ či //, tedy podobně, jako bychom psali ü (jak tuto hlásku vyslovit si můžete osvěžit v starším článku Výslovnost ä, ö, ü).

Kromě výslovnosti Y si u delších slov povšimněte i slovního přízvuku (více o něm viz článek Slovní přízvuk).
U většiny uvedených slov nebudete pravděpodobně vůbec potřebovat nahlížet do žárovky, protože je používáme i v češtině. :-)

das Asyl; -e /aˈzyːl/ | hlavně ve švýcarské němčině /aˈziːl/ TTT *1
die Analyse; -n /anaˈlyːzə/ TTT *2
(das) Ägypten /ˌɛˈɡʏptn̩/ | hlavně ve švýcarské němčině /ˌɛˈɡɪptn̩/ TTT *3
anonym /ˌanoˈnyːm/ TTT *4
das Byzanz /byˈt͡sant͡s/ TTT *5
dynamisch /dyˈnaːmɪʃ/ TTT *6
das Dynamit /ˌdynaˈmiːt/ nebo /ˌdynaˈmɪt/ TTT *7
die Dynastie; -n /dynasˈtiː/ TTT *8
die Enzyklopädie; -n /ˌɛnt͡syklopɛˈdiː/ TTT *9
die Etymologie; -n /ˌetymoloˈɡiː/ TTT *10
das Gymnasium; Gymnasien /ɡʏmˈnaːzi̯ʊm/ | hlavně ve švýcarské němčině /ɡɪmˈnaːzi̯ʊm/ TTT *11
die Gymnastik /ˌɡʏmˈnastɪk/ TTT *12
das/der Gyros; - /ˈɡyːʁɔs/ | v rakouské němčině též /ˈɡʏʁɔs/ nebo /ˈjiʁɔs/ TTT *13
die Gynäkologie /ɡynɛkoloˈɡiː/ TTT *14
die Hybride /hyˈbʁiːdə/ TTT *15
der Hydrant /hyˈdʁant/ | hlavně ve švýcarské němčině /hɪˈdʁant/ TTT *16
hydraulisch /hyˈdʁaʊ̯lɪʃ/ TTT *17
die Krypta /ˈkʁʏpta/ TTT *18
das Labyrinth /labyˈʁɪnt/ TTT *19
das Libyen /ˈliːbi̯ən/ nebo také /ˈlyːbi̯ən/ zřídka také /ˈliːbyən/ či /ˈliːby̆ən/ TTT *20
die Lyrik /ˈlyːʁɪk/ TTT *21
das Methyl /meˈtyːl/ TTT *22
mystisch /ˈmʏstɪʃ/ či /ˈmyːstɪʃ/ TTT *23
die Olympiade /olʏmˈpi̯aːdə/ TTT *24
die Paralyse /paʁaˈlyːzə/ TTT *25
die Physik /[fyˈziːk] , nebo také (v rakouské němčině výhradně) [fyˈzɪk] popř. [fyˈsɪk] TTT *26
die Psychologie /psyçoloˈɡiː/ TTT *27
die Pyramide; -n /ˌpyʁaˈmiːdə/ TTT *28
der Rhythmus /ˈʁʏtmʊs/ TTT *29
das Symbol; -e /zʏmˈboːl/ TTT *30
das System; -e /zʏsˈteːm/ | hlavně ve švýcarské němčině /zɪsˈteːm/ TTT *31
die Tachykardie /taxykaʁˈdiː/ TTT *32
der Typ; -en /tyːp/ TTT *33
der Typhus /ˈtyːfʊs/ TTT *34
der Tyrann; -en /tyˈʁan/ TTT *35
der Tyrannosaurus Rex; -ier /tyʁanoˈzaʊ̯ʁʊs ʁɛks/ TTT *36
das Vinyl /vɪˈnʏl/ TTT *37
das Xylophon; -e /ksyloˈfoːn/ TTT *38
das Zyanid /t͡syaˈniːt/ TTT *39
der Zylinder; - [t͡syˈlɪndɐ] | hlavně ve švýcarské němčině [t͡siˈlɪndɐ] TTT *40
der Zyklon; -e /t͡syˈkloːn/ TTT *41
die Zyklone; -en /t͡syˈkloːnə/ TTT *42
der Zyklop; -en /t͡syˈkloːp/ TTT *43
der Zyklus; -en /ˈt͡syːklʊs/ TTT *44
das Zymbal; -e /ˈt͡sʏmbal/ TTT *45
zynisch /ˈt͡syːnɪʃ/ TTT *46
das Zypern /ˈt͡syːpɐn/ TTT *47
die Zypresse; -n /t͡syˈpʁɛsə/ TTT *48
die Zyste; -n /ˈt͡sʏstə/ TTT *49

Angličtina

Výše řečeno se samozřejmě nevztahuje např. na slova přejatá z angličtiny, jako Party, Hobby, Nylon apod. – tam se zachovává víceméně původní anglická výslovnost. Sem patří i das Handy /ˈhɛndi/ , slovo, které v angličtině vůbec neexistuje.
Podobně ve slovech typu Yen, Yo-Yo vyslovujeme stejně jako v češtině hlásku /j/.

Bayern, Speyer…

Nakonec poznámka k slovům příbuzným vlastním jménům Bayern, Speyer apod.: Až do roku 1825 se v těchto slovech mohlo psát i I, potom však král Ludwig I., který obdivoval starořeckou kulturu, rozhodl, že bude trvale nahrazeno písmenem Y. Výslovnost ale zůstává, jako bychom psali AI či EI.

das Bayern /ˈbaɪ̯ɐn/ TTT *50
der Bayer /ˈbaɪ̯ɐ/ TTT *51
bayerisch /ˈbaɪ̯ʁɪʃ/ TTT *52
Speyer /ˈʃpaɪ̯ɐ/ TTT *53

Setkat se můžete i s pravopisem Baier, bairisch a dal., tato slova se ale vztahují spíše na bavorské nářečí, nikoli geografické označení.

Překlad:
 1. azyl
 2. analýza
 3. Egypt
 4. anonymní
 5. Byzanc
 6. dynamický
 7. dynamit
 8. dynastie
 9. encyklopedie
 10. etymologie
 11. gymnázium
 12. gymnastika
 13. gyros
 14. gynekologie
 15. hybrid
 16. hydrant
 17. hydraulický
 18. krypta
 19. labyrint
 20. Libye
 21. lyrika
 22. methyl
 23. mystický
 24. olympiáda
 25. paralýza
 26. fyzika
 27. psychologie
 28. pyramida
 29. rytmus
 30. symbol
 31. system
 32. tachykardie
 33. typ
 34. tyfus
 35. tyran
 36. Tyrannosaurus Rex
 37. vinyl
 38. xylofon
 39. kyanid
 40. cylinder
 41. cyklon, vichřice, smršť
 42. cyklona, tlaková níže
 43. kyklop
 44. cyklus
 45. cymbál
 46. cynický
 47. Kypr
 48. cypřiš
 49. cysta
 50. Bavorsko
 51. Bavořan, Bavorák
 52. bavorský
 53. Špýr


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost - Ráz

Specifický prvek německé výslovnosti, kterým se výrazně liší jiných cizích jazyků, např. angličtiny či francouzštiny. Kde se ráz vyskytuje a jak ho správně používat.

ELEMENTARY

Výslovnost E

Jak vyslovovat E v němčině. Jaký je rozdíl mezi /ɛ/ a /e/.

ELEMENTARY

Výslovnost dvojhlásek

Čtete EIN jako „ajn“ nebo NEUN jako „nojn“? Pak se určitě podívejte, jak se tato slova vyslovují správně.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář