*
logo
*

Výslovnost ä, ö, ü

ELEMENTARY Vydáno dne 23.12.2018

Původ, užití a výslovnost německých přehlásek.Výslovnost ä, ö, ü

Přehlásky jsou jevem, který mnozí vnímají jako německé specifikum, protože čeština, ale např. ani jiné „velké“ evropské jazyky je nepoužívají.

Původ

Přehlásky pocházejí z původního pravopisu ae, oe a ue. Písmeno e se psalo zmenšené nad předchozí samohlásku. Postupně bylo e nahrazeno pouze dvojtečkou či dvojčárkou (viz úvodní obrázek). I v jiných jazycích zůstaly pozůstatky takových úprav, např. české ů bývalo uo.

Užití

Často (ale samozřejmě ne výhradně) se přehlásky objevují při tvoření množného čísla, stupňování či v tvarech sloves (silná slovesa v přítomném čase, konjunktivy…), ale i při změnách slovních druhů (přídavné jméno vytvořené z podstatného apod.).

Výslovnost

Dnes se podíváme na to, jak přehlásky vyslovovat. Jak uvidíte níže, může jít o výslovnost krátkou či dlouhou – jak délku poznat vám pomůže náš článek.

ä

Přehlasované A (tedy Ä) vyslovujeme standardní výslovností jako krátké /ɛ/ nebo dlouhé /ɛː/ (stejné jako české E a É).

Písmeno ä se dále objevuje ještě ve dvojhlásce äu /ɔɪ̯/, ale o tom se dočtete více v dalším článku.

der März /mɛʁt͡s/ TTT
ähnlich /ˈɛːnlɪç/ TTT
spät /ʃpɛːt/ TTT

der Apfel /ˈap͡fl̩/ TTT die Äpfel /ˈɛp͡fəl/ TTT
der Mann /man/ TTT die Männer /ˈmɛnɐ/ TTT
warm /vaʁm/ TTT wärmer /ˈvɛʁmɐ/ TTT
zu fahren /ˈfaːʁən/ TTT er fährt /fɛːɐ̯t/ TTT
ich war /vaːɐ̯/ TTT ich wäre /ˈvɛːʁə/ TTT

Pozor: V mluvené němčině je dnes /ɛː/ v mnoha případech nahrazeno //, takže Beeren TTT a Bären TTT zní stejně.

ö

Přehlasované O (tedy Ö) vyslovujeme jako krátké /œ/ nebo dlouhé /øː/.

zwölf /t͡svœlf/ TTT
schön /ʃøːn/ TTT

der Stock /ʃtɔk/ TTT die Stöcke /ˈʃtœkə/ TTT
der Vogel /ˈfoːɡl̩/ TTT die Vögel /ˈføːɡl̩/ TTT
groß /ɡʁoːs/ TTT größer /ˈɡʁøːsɐ/ TTT

ü

Přehlasované U (tedy Ü) vyslovujeme jako krátké /ʏ/ nebo dlouhé //.

müssen /ˈmʏsn̩/ TTT
das Stück /ʃtʏk/ TTT
über /ˈyːbɐ/ TTT
für /fyːɐ̯/ TTT
führen /ˈfyːʁən/ TTT

der Kuss /kʊs/ TTT die Küsse /ˈkʏsə/ TTT
der Fuß /fuːs/ TTT die Füße /ˈfyːsə/ TTT
die Schule /ˈʃuːlə/ TTT der Schüler /ˈʃyːlɐ/ TTT
die Wut /vuːt/ TTT wütend /ˈvyːtn̩t/ TTT
der Ruhm /ʁuːm/ TTT berühmt /bəˈʁyːmt/ TTT
der Wunsch /vʊnʃ/ TTT wünschen /ˈvʏnʃn̩/ TTT

Angličtina nepoužívá prakticky žádnou diakritiku (pouze v přejatých slovech), nicméně s hláskovými změnami, které jsme viděli výše se můžeme setkat i zde, např.

Fuß → Füße
foot → feet

Zahn → Zähne
tooth → teethPokračovat můžete zde:

STARTER

Základní pravidla pro čtení německých slov

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?

ELEMENTARY

Výslovnost dvojhlásek

Čtete EIN jako „ajn“ nebo NEUN jako „nojn“? Pak se určitě podívejte, jak se tato slova vyslovují správně.

ELEMENTARY

Dlouhé nebo krátké samohlásky?

Které samohlásky vyslovovat dlouze a které krátce? Pár základních pravidel z našeho článku vám může pomoci.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2018 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů