*
logo
*

Základní předložky - místo

ELEMENTARY Vydáno dne 20.01.2021

Základní předložky při udávání místa. Odkud kam, kde, kudy…Základní předložky – místo

S předložkami jsme se již všeobecně seznámili v článku Předložky v němčině.

Dnes si povíme o nejdůležitějších spojeních, v nichž předložky používáme, když popisujeme místo, směr či pohyb např. ve městě.

Asi již víte, že německé předložky se vždy pojí s nějakým pádem. Nás nyní zajímá trojí typ předložek (osvěžit si je můžete kliknutím na odkazy):

1) Předložky se 3. pádem – tyto předložky užíváme VŽDY jen se 3. pádem (dativem)
2) Předložky se 4. pádem – tyto předložky užíváme VŽDY jen se 4. pádem (akuzativem)
3) Předložky se 3. i 4. pádem – tyto předložky se pojí s 3. pádem pokud se ptáme KDE? nebo se 4. pádem, pokud říkáme KAM?

Níže v přehledu se tedy nenechte zmást. Např. po předložce in se užije 3. či 4. pád dle situace (kam? – do školy / kde? – ve škole), kdežto po předložce zu vždy pouze 3. pád (do školy).
V některých případech splývají předložky s určitým členem → im (in dem), ins (in das), beim (bei dem) apod.

KDE?

v práci, ve škole

Asi nejčastěji používáme předložku in (se 3. pádem), která znamená “v” (případně lze přeložit i jako “na”).

Ich bin in der Arbeit. TTT *1
Sie ist in der Schule. TTT *2
Wo ist Lucy? – Im Laden. TTT *3
Der Koffer ist noch im Auto. Kannst du ihn holen? TTT *4

na poště, na náměstí

Druhou často užívanou dvojicí jsou předložky auf a an – “na” (místě).

Ich bin gerade auf der Post und stehe in der Schlange. TTT *5
Warum sind so viele Leute auf dem Platz? TTT *6

Er hat ein Haus am Platz. TTT *7
Es gibt ein wirklich gutes chinesisches Restaurant direkt am Platz. TTT *8
Ich muss um drei Uhr am Bahnhof sein. TTT *9

Auf se bere více jako když stojíte na zemi, na pozemku (náměstí), na nějakém místě, kdežto třeba budova stojí u místa – an (při náměstí) a vlastně to náměstí tvoří. Neplatí to ale stoprocentně.

Další předložky

u lékaře, u kamaráda

Wo warst du gestern Nacht? – Bei einer Freundin… TTT *10
Heute habe ich leider keine Zeit, ich bin beim Arzt. TTT *11

naproti, přes ulici

Ve významu “naproti” užíváme předložku gegenüber (se 3. pádem).

Ihr Haus steht gegenüber der Kirche. TTT *12

Častěji se však s tímto slovem setkáte jako s příslovcem (stojí samostatně):

Mein Freund Mikey wohnt gegenüber. TTT *13
Gegenüber gibt es öffentliche Toiletten. TTT *14
Die Wohnung ist gleich gegenüber, Herr Inspektor. TTT *15
Das Mädchen aus dem Haus gegenüber spielt Klavier. TTT *16

KAM?

do školy, do práce

Ve významu “do” máme na výběr dvě víceměně rovnocenné možnosti – in (se 4. pádem) a zu.

Wie gehst du in die Schule/ zur Schule? TTT *17
Soll ich dich in die Arbeit / zur Arbeit mitnehmen? TTT *18
Um wie viel Uhr müssen wir zum Bahnhof fahren? TTT *19
Emma ist in den Laden / zum Laden gegangen. TTT *20
Ich will nicht zum Arzt, aber es ist nötig. TTT *21
Wie komme ich zum Platz, bitte? TTT *22
Gib das Gepäck ins Auto und wir können losgehen. TTT *23

Kromě toho lze opět užít i auf nebo an (se 4. pádem):

Es ist Zeit. Du solltest an den Bahnhof fahren und Olga abholen. TTT *24
Könnten Sie mir bitte sagen, wie man auf den Platz kommt? TTT *25

ze školy, z práce

Při opačné cestě, tedy “z / od” užijeme předložku von, případně aus.

Zur Schule fahre ich mit dem Bus, von der Schule laufe ich. TTT *26
Wann kommen Sie von der Arbeit? – Gewöhnlich um 6. TTT *27
Ich kann nicht die Tasche aus dem Auto selbst ziehen. Hilfst du mir? TTT *28

přes ulici

Ve významu “přes” – po povrchu používáme über (se 4. pádem).

Die Kinder dürfen nicht allein über die Straße laufen. TTT *29
Ich helfe oft alten Leuten, über die Straße zu gehen. TTT *30
Tausende von Menschen gehen jeden Tag über diesen Platz. TTT *31

přes park, přes les (skrz)

Když říkáme “přes” ve spojení s větším prostorem, kdy procházíme vlastně “skrz”, použijeme předložku durch.

Fahren Sie durch den Park bis zur Malchower Chaussee. TTT *32
Tom und Maria gehen jede Woche durch den Park, ihre Oma zu besuchen. TTT *33
Unsere Kinder lieben es, durch einen großen Wald zu reisen. TTT *34
Der Fluss fließt durch den Schwarzwald. TTT *35

výjimky, zvláštnosti

doma, domů

Z výše popsaných pravidel by mělo vyplývat, že spojení zu Hause znamená “domů”. Bohužel to tak není, což přispívá ku zmatení mnoha studentů němčiny. Zapamatujte si toto:

zu Hause – doma
nach Hause – domů

Um 10 muss ich nach Hause. TTT *36
Kommen wir nach Hause, ich habe schon Hunger. TTT *37
Am Wochenende will ich zu Hause bleiben und Filme gucken. TTT *38
Ich bin gestern zu dir gekommen, aber niemand war zu Hause. TTT *39

do Německa, do Berlína

Po spojení nach Hause by vás už nemuselo překvapit, že při udávání směru se státy a městy užíváme zpravidla stejnou předložku:
nach Frankreich TTT *40
nach Deutschland TTT *41
nach Berlin TTT *42

Pokročilejší studenti se mohou dočíst více v článku Kam ideš?


Shrnutí

Tento článek přinesl jen pár příkladů základního použití místních předložek. Rozhodně se nejedná o vyčerpávající výčet možností.
Nenechte se tedy zmást, když narazíte na nějaký jiný výraz. Pro ilustraci třeba věta “Jsem v práci.” může mít tyto podoby:

Ich bin in der Arbeit.
Ich bin bei der Arbeit.
Ich bin auf der Arbeit.
Ich arbeite (gerade).
Ich bin im Büro.


Které předložky můžete použít při popisu místa najdete v příslušné sekci na Help for English.

Překlad:
 1. Jsem v práci.
 2. Je ve škole.
 3. Kde je Lucy? – V obchodě.
 4. Kufr je ještě pořád v autě. Můžeš ho přinést?
 5. Jsem zrovna na poště a čekám (stojím) ve frontě.
 6. Proč je na náměstí tolik lidí?
 7. Má dům na náměstí.
 8. Na náměstí je opravdu dobrá čínská restaurace.
 9. Musím být ve 3 na nádraží.
 10. Kde jsi byla včera v noci? – U kamarádky…
 11. Dnes bohužel nemám čas, jsem u lékaře.
 12. Její dům stojí naproti kostelu.
 13. Můj kamarád Mikey bydlí naproti.
 14. Naproti jsou veřejné toalety.
 15. Ten byt je přímo naproti, pane inspektore.
 16. Děvče odnaproti hraje na klavír.
 17. Jak chodíš do školy?
 18. Mám tě vzít do práce?
 19. V kolik musíme jet na nádraží?
 20. Emma šla do obchodu.
 21. K doktorovi nechci, ale je to nutné.
 22. Jak se dostanu na náměstí, prosím?
 23. Dej zavazadla do auta a můžeme vyrazit.
 24. Je čas. Měl bys jet na nádraží a vyzvednout Olgu.
 25. Mohl byste mi prosím říci, jak se dostanu na náměstí?
 26. Do školy jezdím autobusem, ze školy chodím pěšky.
 27. Kdy chodíváte z práce? – Obvykle v 6.
 28. Tu tašku z auta sám nevyndám (nemohu vyndat). Pomůžeš mi?
 29. Děti nesmí sami přebíhat přes ulici.
 30. Často pomáhám starým lidem přejít ulici.
 31. Přes tohle náměstí chodí každý den tisíce lidí.
 32. Jeďte přes park/parkem až k Malchower Chaussee.
 33. Tom a Maria chodí každý týden přes park/parkem navštívit babičku.
 34. Naše děti mají moc rády, když projíždíme velkým lesem.
 35. Řeka protéká přes Schwarzwald.
 36. V 10 musím domů.
 37. Pojďme domů, už mám hlad.
 38. O víkendu chci zůstat doma a koukat na filmy.
 39. Včera jsem byl u tebe/ přišel k tobě (domů), ale nikdo nebyl doma.
 40. do Francie
 41. do Německa
 42. do Berlína


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: Základní předložky - místo

Test na použití základních předložek při udávání místa a směru.

STARTER

Základní předložky - čas

Základní předložky při udávání času. Dny v týdnu, měsíce v roce, roční období a další…

STARTER

Test: Základní předložky - čas

Vyzkoušejte si, zda ovládáte základní předložky, které se používají při udávání času.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář