Mein Deutsch

Kam ideš?

INTERMEDIATE Vydáno dne 24.10.2014

Idem do mesta, do Prahy, do Turecka, do kina, k moru, na Hawai.. Článok, v ktorom sa pozrieme na rôzne predložky a spojenia, ktoré nám pomôžu správne zodpovedať uvedenú otázku.Môžeme ísť na Slovensko a na Maltu, ale do Čiech či do Nemecka. Do kina a do divadla, ale na stanicu. Ako vidno, na vyjadrenie toho, kam ideme, používame rôzne predložky. Nie je prekvapujúce, že v nemčine je to podobné. Problém je v tom, že nemecké predložky nie sú totožné s tými našimi: na Slovensko/na Maltu = in die Slowakei/auf Malta. Zatiaľ čo my využívame na určenie smeru hlavne predložky na, do, k/ku (idem na chatu, do Nemecka, k babke), v nemčine je to hneď pätica predložiek: an, auf, in, nach a zu

nach

Začneme predložkou nach, ktorej použitie má jasné pravidlá. Túto predložku použijeme, ak ide o krajinu stredného rodu (teda väčšinu krajín) alebo o mesto.

Morgen fliege ich nach Frankreich. TTT
Wir fahren nach München, um uns ein Spiel von Bayern München anzuschauen. TTT

Pozor! Pri krajinách mužského alebo ženského rodu a krajinách v množnom čísle používame predložku in:

Ich fahre nach Schweiz/nach Libanon/nach USA.\--

Ich fahre in die Schweiz/ in den Libanon/ in die USATTT

Predložku nach použijeme aj vo fráze ísť domov:

Es ist schon elf Uhr, ich muss nach Hause gehen! TTT

in

Ako už bolo spomenuté, predložku in použijeme, ak ideme do krajín, ktoré sú v ženskom alebo mužskom rode alebo v množnom čísle (die Türkei, die Slowakei, die Schweiz, die Ukraine, die Mongolei/ der Libanon, der Irak, der Iran/ die USA, die Niederlande…).

Sie fährt in die Türkei. TTT
Ich finde es keine gute Idee in den Irak zu fahren. TTT
Dieses Jahr fahren wir in Urlaub in die NiederlandeTTT

Predložku in použijeme ďalej vtedy, ak chceme vyjadriť, že ideme do vnútra nejakej budovy, oblasti alebo do hôr.

Heute Abend gehen wir ins Theater/ ins Kino/ in die Oper/ in die Kirche/ ins Büro/in die Bar. TTT
Lohnt es sich in den Schwarzwald zu gehen? TTT
Diesen Sommer fahren wir nicht in die Alpen, sondern in die Hohe TatraTTT

In sa spája aj so svetovými stranami a zahraničím.

Wenn du mal in den Norden fährst, muss du unbedingt meine Tante in Kiel besuchen! TTT
Wenn man ins Ausland fährt, sollte man sich versichern. TTT

zu

Táto predložka sa spája s návštevou osôb, nákupných stredísk (hlavne ak sú konkrétne pomenované) a zopár frázami (zum Bahnhof).

Am Wochenende gehe ich zu meiner Großmutter. TTT
Ich gehe zum Aldi/ zum Lidl. Soll ich dir etwas holen? TTT

Ak hovoríme o nákupných centrách a trhoch, môžeme použiť aj predložku in, takže posledná veta by mohla znieť i takto:

Ich gehe in den Aldi/in den Lidl. Soll ich dir etwas holen?

Podobne:

Ich gehe in den Markt/ zum MarktTTT

auf

Okrem ostrovov sa predložka auf používa aj v ustálených spojeniach ako auf die Toilette TTT či aufs Land TTT.

Möchtest du auf eine Insel fliegen? Zum Beispiel auf HawaiiTTT

an

Na záver sa pozrieme na predložku an. Použijeme ju, ak chceme povedať, že ideme k moru (das Meer, die See), na pobrežie (die Küste), na pláž (der Strand) či k jazeru (der See).

Dieses Jahr fahren wir an die Nordsee. TTT
Wo ist Peter? Er ist gerade ans Meer/ an den Strand gegangen. TTT


Na záver…

V článku ste sa mohli oboznámiť so základnými predložkami na určovanie smeru a ich použitím. Nebuďte však zmätení, ak niekde uvidíte použíté iné predložky. Pri niektorých podstatných menách je totiž zaužívaných viacero spôsobov, ako smer k nim vyjadriť. Napríklad ak chcete ísť do banky, môžete to povedať tromi spôsobmi: zur Bank, in die Bank alebo auf die Bank. Treba brať do úvahy aj regionálne rozdiely, napríklad ak chcete v Rakúsku povedať, že idete do školy, poviete in die Schule, v Nemecku je zasa bežnejšie spojenie zur Schule.
 Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Test: Základní předložky - místo

Test na použití základních předložek při udávání místa a směru.

PRE-INTERMEDIATE

Predložkové cvičenie: Kam ideš?

Cvičenie k rovnomennému článku.
INTERMEDIATE

Lesen - Luzie, der Schrecken der Straße

Přečtěte si krátký článek o německé populární televizní sérii a rozhodněte, zda jsou výroky pod textem pravdivé či ne.

Copyright info:

by Mária Hýllová

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář