Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 9

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 28.07.2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 9 – slovesa měnící kromě kmenové samohlásky i souhlásku (např. GEHEN)Unregelmäßige Verben 9

V našem seriálu o nepravidelných slovesech jsme se zatím setkali s osmi skupinami sloves. Dnes se podíváme na poslední skupinu, v které figurují silná slovesa. Příště zakončíme seriál tzv. smíšenými slovesy.

Dnešní skupina je poněkud zvláštní tím, že slovesa v ní si nejsou skoro ničím podobná. Spojuje je prostě pouze to, že kromě samohlásek se v nich mění i souhlásky.
Na druhou stranu všechny zde zmíněná slovesa jistě dobře znáte, protože se bez nich neobejdete prakticky od počátku studia němčiny.

gehen TTT *1 ging ist gegangen
stehen TTT *2 stand gestanden
tun TTT *3 tat getan

Více se o slovesu gehen dočtete v článku Jak vyjádřit: Jít, chodit, běhat….

werden (wird) TTT *4 wurde / ward TTT *5 ist geworden

Sloveso werden patří vlastně k 6. skupině (E – A – O, jako např. brechen), ale tvar ward je zastaralý a nepoužívá se.
Tvary slovesa werden se liší dle toho, zda ho užíváme jako pomocné nebo plnovýznamové. Více se dočtete v článku Sloveso WERDEN.

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

GO / gehen
STAND – STOOD / stehen – stand – gestanden
DO – DID – DONE / tun – tat – getan

Překlad:
  1. jít, chodit
  2. stát
  3. dělat, provést
  4. stát se (něčím)
  5. zastaralý tvar


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 10 (Gemischte Verben)

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 10 – slovesa smíšená, např. KENNEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4a (I-A-O), např. BEGINNEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4b (I-A-U), např. FINDEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář