*
logo
*

Sloveso WERDEN

PRE Vydáno dne 17.11.2019

K čemu se sloveso WERDEN používá, jaké má funkce jako pomocné a významové sloveso.Sloveso WERDEN

Sloveso werden dokáže řádně potrápit studenty od začátečníků po pokročilé. Podobně jako třeba sein či haben patří totiž mezi slovesa, která mají jednak významovou a jednak pomocnou funkci. Ukážeme si to na několika příkladech.

Ich habe ein Auto. TTT
- sloveso haben je významové, znamená “mít, vlastnit”
Ich habe ein Auto gekauft. TTT
- sloveso haben je pomocné, vytváří perfektum

Er ist zu Hause. TTT
- sloveso sein je významové, znamená “být”
Er ist nach Hause gekommen. TTT
- sloveso sein je pomocné, vytváří perfektum

Sloveso werden má významů dokonce ještě víc. Pojďme se na ně podívat.

Pomocné sloveso

Trpný rod

V kombinaci s příčestím minulým vytváří werden trpný rod.

Alles wurde verkauft. TTT
Was versprochen ist, muss gehalten werden. TTT
Wann wird es bekannt gemacht? TTT

Více se dočtete v našem článku Trpný rod (Das Passiv).

Budoucí čas

V kombinaci s infinitivem tvoří werden obyčejný budoucí čas.

Ich werde dir helfen. TTT
Es wird regnen. TTT
Sie wird nächste Woche auf Urlaub sein. TTT

Tento způsob vyjadřování budoucnosti je ale mnohdy nahrazován obyčejným přítomným časem.

Konjunktiv II – podmínka

Ve tvaru Konjunktivu II tvoří werden podmiňovací způsob.

Was würden wir machen, wenn es nicht klappt? TTT
Ich würde gern kommen, wenn du Zeit hättest. TTT
Würden Sie es, bitte, für mich tun? TTT

Více se o konjunktivu dozvíte v článku Konjunktiv.

Významové sloveso

Kromě výše zmíněných použití lze sloveso werden užít i jako běžné významové sloveso ve významu “stát se něčím”. Dle kontextu se potom význam slovesa může posouvat.

a) získat určitou vlastnost

Die ist aber schlank geworden! TTT
Das muss anders werden. TTT
Sie ist sofort rot geworden. TTT

b) dělá mi špatně

Mir wird schlecht. TTT
Ihm wurde es kalt. TTT

c) stát se někým

Er wurde gestern Großvater. TTT
Wollen Sie Millionär werden? TTT

Pokročilejší studenti by měli znát i další významy:

d) stát se, vyvinout se

Was soll aus ihr werden? TTT
Daraus wird doch nichts! TTT

e) změna stavu

Es wird Winter. TTT
Es wird höchste Zeit. TTT
Es wird kalt. TTT (zde jde o podobný význam jako u bodu c)

Časování slovesa werden v perfektu

Sloveso werden má rozdílný tvar příčestí minulého pro pomocné a pro významové sloveso.

pomocné

Sie ist 1945 umgebracht worden. TTT
Die Stadt ist im Krieg zerstört worden. TTT

významové

Ich habe meinen Mantel angezogen, weil es kalt geworden war. TTT
Man kann nicht glauben, wie die Menschheit blöd geworden ist. TTT

Shrnutí

Na závěr si pojďme ještě jednou ukázat rozdílné použití slovesa werden.

Dejte zvlášť pozor na slovesa s neodlučitelnými předponami a slovesa končící na -ieren, která v příčestí minulém nepřibírají předponu ge-.

Er wird ein guter Lehrer. TTT – werden je významové sloveso (“stát se, změnit se”)
Er wird gut informiert. TTT – werden tvoří pasiv
Er wird uns gut informieren. TTT – werden vytváří budoucí čas

V některých případech se dokonce tvar slovesa nemusí vůbec lišit!

Alle werden vergessen. TTT – werden tvoří pasiv
Alle werden vergessen. TTT – werden vytváří budoucí čas

Vždy je důležitý kontext – ten nám napoví, zda jde o pasiv či budoucí vyjádření.

V angličtině není žádná přímá paralela k německému slovesu werden. Budoucnost se vyjadřuje pomocným slovesem will, kdežto v pasivu se užívá sloveso beTTTPokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Sloveso WERDEN

Umíte použít sloveso WERDEN ve všech možných situacích a funkcích?

INTERMEDIATE

Test: Passiv #2

Víte, kdy používat pasiv s BEKOMMEN, KRIEGEN, WERDEN a kdy ne?

INTERMEDIATE

Synonymní slovesa - STÁT SE (DÍT SE)

Jak správně německy vyjádříte, že se vám něco stalo, přihodilo, co se zrovna děje…? Dozvíte se v tomto článku.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů