*
logo
*

Unregelmäßige Verben 6a

PRE Vydáno dne 17.10.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6a (výsIovnost /ɛ – aː – ɔ/), např. TREFFEN.Unregelmäßige Verben 6a

V našem seriálu o nepravidelných slovesech jsme se zatím setkali s pěti skupinami sloves. Šestá skupina mění kmenovou samohlásku následovně:

E – A – O

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na tři podskupiny:

6a

/ɛ – aː – ɔ/

6b

/ɛ – a – ɔ/

6c

/e: – a: – oː/

Dnes si probereme tu první.

6a) /ɛ – aː – ɔ/

Tvar pro 3. osobu singuláru přítomného času je uveden v závorce za infinitivem.

brechen (bricht) TTT *1 brach hat/ist gebrochen
erschrecken (erschrickt) TTT *2 erschrak ist erschrocken
sprechen (spricht) TTT *3 sprach gesprochen
treffen (trifft) TTT *4 traf getroffen
stechen (sticht) TTT *5 stach gestochen
  +  
kommen (kommt) TTT *6 kam ist gekommen
nehmen (nimmt) TTT *7 nahm genommen

Vidíme, že slovesa kommen a nehmen se časují stejně jako ostatní zde uvedená slovesa, třebaže mají v přítomném tvaru jinou psanou nebo vyslovovanou samohlásku.

Sloveso erschrecken může být také pravidelné, přičemž ale dochází ke změně významu.

Peter erschreckte Simone mit seiner Fahrweise. TTT *8
Simone sah Peters Fahrweise und erschrak. TTT *9

Sloveso brechen užíváme s pomocným sein ve významu “zlomit se” (lávka, větev apod.), jinak většinou s haben.

Der Ast ist in der Nacht gebrochen. TTT *10
Mein Bruder hat sich den Finger gebrochen. TTT *11

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

BREAK – BROKE – BROKEN brechen – brach – gebrochen
SPEAK sprechen
COME – CAME – COME kommen – kam – gekommen
Překlad:
 1. zlomit
 2. vyděsit se
 3. mluvit
 4. potkat
 5. píchnout, bodnout
 6. přijít
 7. vzít
 8. Peter vyděsil Simonu tím, jak řídil.
 9. Simona viděla, jak Peter řídí a vyděsila SE.
 10. Větev se v noci zlomila.
 11. Bratr si zlomil prst.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 5b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5 (výsIovnost eː – aː – eː), např. LESEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 5a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5a (výsIovnost ɛ – a: – ɛ), např. ESSEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4b (I-A-U), např. FINDEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář