Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 6a

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.10.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6a (výsIovnost /ɛ – aː – ɔ/), např. TREFFEN.Unregelmäßige Verben 6a

V našem seriálu o nepravidelných slovesech jsme se zatím setkali s pěti skupinami sloves. Šestá skupina mění kmenovou samohlásku následovně:

E – A – O

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na tři podskupiny:

6a

/ɛ – aː – ɔ/

6b

/ɛ – a – ɔ/

6c

/e: – a: – oː/

Dnes si probereme tu první.

6a) /ɛ – aː – ɔ/

Tvar pro 3. osobu singuláru přítomného času je uveden v závorce za infinitivem.

brechen (bricht) TTT *1 brach hat/ist gebrochen
erschrecken (erschrickt) TTT *2 erschrak ist erschrocken
sprechen (spricht) TTT *3 sprach gesprochen
treffen (trifft) TTT *4 traf getroffen
stechen (sticht) TTT *5 stach gestochen
  +  
kommen (kommt) TTT *6 kam ist gekommen
nehmen (nimmt) TTT *7 nahm genommen

Vidíme, že slovesa kommen a nehmen se časují stejně jako ostatní zde uvedená slovesa, třebaže mají v přítomném tvaru jinou psanou nebo vyslovovanou samohlásku.

Sloveso erschrecken může být také pravidelné, přičemž ale dochází ke změně významu.

Peter erschreckte Simone mit seiner Fahrweise. TTT *8
Simone sah Peters Fahrweise und erschrak. TTT *9

Sloveso brechen užíváme s pomocným sein ve významu “zlomit se” (lávka, větev apod.), jinak většinou s haben.

Der Ast ist in der Nacht gebrochen. TTT *10
Mein Bruder hat sich den Finger gebrochen. TTT *11

Pozn. K této skupině teoreticky patří i sloveso werden. To se však dle moderního pohledu řadí spíše do 9. skupiny, kterou si probereme později.

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

BREAK – BROKE – BROKEN brechen – brach – gebrochen
SPEAK sprechen
COME – CAME – COME kommen – kam – gekommen
Překlad:
 1. zlomit
 2. vyděsit se
 3. mluvit
 4. potkat
 5. píchnout, bodnout
 6. přijít
 7. vzít
 8. Peter vyděsil Simonu tím, jak řídil.
 9. Simona viděla, jak Peter řídí a vyděsila SE.
 10. Větev se v noci zlomila.
 11. Bratr si zlomil prst.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6b (výsIovnost /ɛ – a – ɔ/), např. HELFEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 7b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 7 (E/Ä/Ö/Ü – O – O), podskupina 7b (výsIovnost [ɛ/œ – ɔ – ɔ]), např. SCHWELLEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 6c

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 6 (E –A –O), podskupina 6c (výsIovnost /e: – a: – oː/), např. STEHLEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář