Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 10 (Gemischte Verben)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 10.11.2022

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 10 – slovesa smíšená, např. KENNEN.Unregelmäßige Verben 10 – Smíšená slovesa

Seriál o nepravidelných slovesech v němčině zakončíme tzv. slovesy smíšenými.

Tato slovesa sice mění kmenovou samohlásku jako slovesa silná, ale zároveň používají koncovky jako slovesa slabá.

Některá slovesa mění nejen kmenovou samohlásku, ale i souhlásku.

brennen TTT *1 brannte gebrannt
kennen TTT *2 kannte gekannt
nennen TTT *3 nannte genannt
rennen TTT *4 rannte ist gerannt

bringen TTT *5 brachte gebracht
denken TTT *6 dachte gedacht

senden TTT *7 TTT *8 sandte gesandt
wenden TTT *9 TTT *10 wandte gewandt

Sloveso senden lze použít ve významu “poslat” (častější smíšená forma) nebo vysílat (např. rozhlasem – vždy slabá forma).

Haben sie jemanden gesandt, um Francis mitzuteilen, dass sein Kind geboren ist? TTT *11
Das Konzert haben tausend Leute gesehen, weil es online live gesendet wurde. TTT *12

Sloveso wenden je ještě komplikovanější. Ve významu “obrátit něco” se používají slabé formy. V ostatních významech lze použít jak smíšenou, tak slabou formu.

Hast du die Gans im Ofen gewendet? TTT *13
Er hat sich zu seinem Kollegen gewendet/gewan­dt. TTT *14


Závěr

Tímto článkem končí náš dlouhý seriál o německých nepravidelných slovesech. Pokud bychom chtěli vyčerpat opravdu všechna německá nepravidelná slovesa, musíme ještě zmínit slovesa modální, o kterých si však můžete podrobně přečíst ve zvláštním článku Modální slovesa.

Všechna v seriálu probraná slovesa si procvičíme v sérii testů pro úrovně A1 (Elementary) až B2 (Upper-intermediate).

Překlad:
 1. hořet
 2. znát
 3. jmenovat
 4. pádit, hnát se
 5. přinést
 6. myslet
 7. poslat, vysílat
 8. změna významu slabá vs smíšená forma
 9. obrátit
 10. změna významu slabá vs smíšená forma
 11. Poslali někoho, aby oznámil Francisovi, že se mu narodilo dítě?
 12. Ten koncert viděly tisíce lidí, protože byl vysílán živě online.
 13. Obrátils tu husu v troubě?
 14. Otočil se na kolegu.


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben - Einleitung

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Pojďme si německá nepravidelná slovesa rozřadit do skupin podle jejich tvarů. V úvodním článku se dozvíte o struktuře seriálu.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 3.2b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 3.2 (A-U-A), podskupina 3.2b (výslovnost /a – uː (ʊ) – a/), např. WASCHEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4a (I-A-O), např. BEGINNEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář