*
logo
*

Unregelmäßige Verben 3.1a

PRE Vydáno dne 10.01.2021

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 3 (A-IE-A), podskupina 3.1a (výslovnost /a – iː – a/), např. FALLEN.Unregelmäßige Verben 3.1a

V předchozích článcích o nepravidelných slovesech jsme si představili první dvě skupiny nepravidelných sloves. Dnes se podíváme na třetí skupinu.

Zjednodušeně bychom mohli hláskovou změnu 3. skupiny popsat takto:

A – I/U – A

Níže vidíte podrobné rozdělení do podskupin včetně výslovnosti:

  píšeme   vyslovujeme příklad
3.1 A – IE – A 3.1a /a – iː – a/ fallen
  /aː – iː – aː/ schlafen
  A – I – A 3.1b /a – ɪ – a/ fangen
3.2 A – U – A 3.2a /aː – uː – aː/ fahren
  3.2b /a – uː – a/ wachsen
    /a – ʊ – a/ waschen

Všechny tyto podskupiny si postupně projdeme v tomto a následujících článcích.

3.1a) A – IE – A

Podskupina 3.1a má dvě varianty – s krátkým nebo dlouhým /a/.

/a – iː – a/

fallen TTT *1 (fällt) fiel ist gefallen
gefallen TTT *2 (gefällt) gefiel gefallen
halten TTT *3 (hält) hielt gehalten
lassen TTT *4 (lässt) ließ gelassen

/aː – iː – aː/

blasen TTT *5 (bläst) blies geblasen
braten TTT *6 (brät) briet gebraten
raten TTT *7 (rät) riet geraten
schlafen TTT *8 (schäft) schlief geschlafen
L, S, T

Všimněte si, že ve výše uvedených slovesech následují po souhlásce vždy písmena L, S a T. U písmen L a S může dojít ke zdvojení (proto čteme samohlásku před nimi krátce), kdežto T zůstává jednoduché (proto čteme samohlásku před ním dlouze).
O čtení dlouhých a krátkých samohlásek najdete více v našem článku.

SS vs ß

Za povšimnutí opět i změna SS na ß – proč k tomu dochází jsme si vysvětlovali v článku Pravopis: SS nebo ß?

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

BLOW / blasen
FALL – FELL – FALLEN / fallen – fiel – gefallen
HOLD / halten
SLEEP / schlafen

Překlad:
  1. padat
  2. líbit se
  3. držet
  4. nechat
  5. foukat
  6. péci, smažit
  7. radit
  8. spát


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4b (I-A-U), např. FINDEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2b (výslovnost /iː – ɔ – ɔ/), např. FLIEßEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 5b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5 (výsIovnost eː – aː – eː), např. LESEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář