Mein Deutsch

Unregelmäßige Verben 2b

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 16.11.2020

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2b (výslovnost /iː – ɔ – ɔ/), např. FLIEßEN.V předchozích článcích o nepravidelných slovesech jsme si představili první skupinu nepravidelných sloves. Druhá skupina se vyznačuje touto hláskovou změnou:

IE – O – O

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na dvě podskupiny:

2a)

/iː – oː – oː/

2b)

/iː – ɔ – ɔ/

Minule jsme si představili první část, dnes se podíváme na druhou.

2b) /iː – ɔ – ɔ/

Patří sem slovesa, u kterých po samohlásce následuje ß nebo CH. Jak už jsme viděli u některých sloves skupiny 1b, ß se v préteritu a příčestí mění na SS. Oproti tomu CH se může chovat buď jako jednoduchá souhláska (potom se samohláska před ním čte dlouhá), nebo dvě souhlásky C+H, a potom čteme samohlásku krátce.

fließen TTT *1 floss ist geflossen
genießen TTT *2 genoss genossen
gießen TTT *3 goss hat gegossen
riechen TTT *4 roch gerochen
schießen TTT *5 schoss geschossen

Pro pokročilejší

Pokročilejší studenti by měli znát i tato slovesa:

kriechen TTT *6 kroch gekrochen
sprießen TTT *7 spross ist gesprossen
verdrießen TTT *8 vedross verdrossen

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.

FLOW TTT *9 / fließen – floss
SHOOT – SHOT / schießen – schoss
CREEP / kriechen
SPRING / sprießen

Překlad:
  1. téci, plynout
  2. požít, pochutnat si, užívat si
  3. lít, nalít
  4. cítit, čichat, přivonět
  5. střílet, pálit
  6. plazit se, lézt
  7. pučet, klíčit, rašit
  8. mrzet
  9. pravidelné


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2a (výslovnost /iː/ → /oː/ → /oː/), např. ZIEHEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 5b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5 (výsIovnost eː – aː – eː), např. LESEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4a

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4a (I-A-O), např. BEGINNEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář